InfrastrukturaCIOPolecane tematy

IBM LinuxONE zwiększa szybkość przetwarzania danych

Executive ViewPoint

Z Wojciechem Chmielewskim, architektem infrastruktury IT w Goldenore rozmawiamy o roli danych w czasach rosnącego znaczenia elektronicznych kanałów sprzedaży; konieczności przyspieszenia ich analizy w celu zapewnienia dostępu do informacji w czasie rzeczywistym; zaletach IBM LinuxONE jako platformy dla systemów bazodanowych i analitycznych.

IBM LinuxONE zwiększa szybkość przetwarzania danych

Wdrożenie platformy IBM LinuxONE pozwala m.in. na centralizację systemów IT działających nie tylko w kilku lokalizacjach, ale także w kilku krajach. Projekty tego typu pozwalają znacząco poprawić bezpieczeństwo danych, standaryzację procesów produkcji, usprawnić logistykę i operacje finansowe. Efektem wdrożenia platformy IBM LinuxONE jest zmniejszenie przestojów serwisowych i podniesienie dostępności rozwiązań IT.

W jaki sposób ostatnie miesiące pandemii wpłynęły na podejście firm do wykorzystania danych, które posiadają lub mogą łatwo pozyskać?

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania wielu firm. Wiele z nich zostało zmuszonych do przyspieszonej digitalizacji, a także aktywizacji elektronicznych kanałów kontaktów z klientami oraz dystrybucji produktów i usług. Większość sklepów zostało zamkniętych na czas lockdown. Firmy z sektora handlu musiały więc w inny sposób modelować popyt na produkty i usługi. Do tego konieczne są jednak dane, zarówno historyczne, jak i te najbardziej aktualne. Bez nich firmy nie mogą się rozwijać, zwłaszcza teraz. Te, które korzystają z narzędzi analitycznych „biegną” do przodu. Te, które ich nie mają stoją w miejscu.

Co w największym stopniu sprawia, że wzrasta zainteresowanie możliwościami korzystania z danych w czasie rzeczywistym?

Najważniejszym czynnikiem jest coraz szybsza migracja klientów do kanałów e-commerce, a tam decyzje podejmowane są w czasie rzeczywistym. Trend ten obejmuje jednak także inne sektory – bankowy, ubezpieczeniowy czy telekomunikacyjny. Tymczasem zazwyczaj raporty z hurtowni danych opóźnione były zwykle o jeden dzień. Coraz częściej sytuacja taka jest nie do zaakceptowania przez biznes. Oczekuje on, aby opóźnienie to skrócić do okresu nie dłuższego niż kilka sekund. Dzięki temu można na bieżąco obserwować zachowania klientów i reagować na nie. Dotyczy to także nagłych zdarzeń takich, jak błędne działanie aplikacji mobilnej czy nagły wzrost wypłat gotówki z bankomatów, z czym sektor finansowy miał do czynienia w marcu i kwietniu tego roku. W firmach, które świadczą masowe usługi dla społeczeństwa zastosowań analizy danych w czasie rzeczywistym jest bardzo dużo. W sytuacji pandemii, która zmienia właściwie wszystko, tego typu możliwości stają się jeszcze istotniejsze dla biznesu.

Jak osiągnąć tak szybki dostęp do danych?

Do tego służą oferowane przez nas rozwiązania, które pozwalają w czasie rzeczywistym replikować dane, do systemów dziedzinowych, a także narzędzia do tworzenia – Data Lake.

W jakich konkretnie obszarach widoczne jest zwiększenie potrzeb biznesowych względem możliwości przetwarzania danych?

Poza wymienionymi już sektory, są to także dystrybutorzy energii czy koncerny multimedialne, zwłaszcza oferujące usługi wideo na żądanie VOD. Te ostatnie na bieżąco analizują dane o oglądalności i na ich bazie np. rekomendują użytkownikom kolejne tytuły filmów lub seriali.

Jakie są dziś najważniejsze wymagania względem systemów przetwarzania danych biznesowych? Mówi się m.in. o stabilności, wydajności, bezpieczeństwie i efektywność kosztowej…

Przede wszystkim jest to szybkość przetwarzania danych, a ta zależy od wyboru platformy, na której informacje są gromadzone i analizowane. Jej wydajność zależy zaś zarówno od zastosowanego systemu dyskowego – pamięci RAM i procesory są już bardzo szybkie, tutaj wiele już nie zyskamy – jak i dostępności oraz odporności na awarie samej platformy. System analityczny musi być bowiem także niezawodny i stabilny.

W jaki sposób w/w aspekty przekładają się na możliwość przeprowadzenia wspomnianej digitalizacji czy zwiększenia wydajności systemów analitycznych?

Wdrożenie platformy IBM LinuxONE pozwala m.in. na centralizację systemów IT działających nie tylko w kilku lokalizacjach, ale także w kilku krajach. Projekty tego typu pozwalają znacząco poprawić bezpieczeństwo danych, standaryzację procesów produkcji, usprawnić logistykę i operacje finansowe. Warto podkreślić, że jedną z funkcjonalności IBM LinuxONE jest szyfrowanie danych na każdej warstwie tej platformy. Działa ona także w topologii wysokiej dostępności HyperSwap, co gwarantuje niezakłócony dostęp do danych i dostępność infrastruktury na poziomie 99,999%. Efektem wdrożenia platformy IBM jest również zmniejszenie przestojów serwisowych i podniesienie dostępności rozwiązań IT. Platforma IBM przyspiesza też czas odpowiedzi systemów IT oraz ułatwiła dostęp do danych zbieranych w czasie rzeczywistym. Po migracji systemów IT na platformę IBM LinuxONE następuje kilku, a w niektórych przypadkach nawet kilkunastokrotne skrócenie czasów wykonywania operacji.

Jakie są najważniejsze zalety platformy IBM LinuxONE i jej główne walory użytkowe?

IBM LinuxONE III – dziś oferowana jest już trzecia generacja tej platformy – to rozwiązanie klasy mainframe sprowadzone „pod strzechy”. Zapewnia ona wysoką niezawodność -dzięki duplikowaniu wielu elementów platformy sprzętowej – w połączeniu z wykorzystaniem systemów klasy Unix. Klientom często tłumaczymy, że – w przeciwieństwie do serwerów x86 – IBM LinuxONE nie wymaga stojącego obok zapasowego serwera jako backupu. Maszyna ta raz włączona nie będzie bowiem nigdy wyłączana. Nie trzeba więc budować klastrów serwerów ani wirtualizować fizycznych maszyn. High Availability zapewnione jest już na warstwie sprzętowej IBM LinuxONE.

Ktoś mógłby stwierdzić, że systemy klasy mainframe są drogie. Tymczasem obliczając ROI takiego rozwiązania okazuje się, że w ciągu 3-5 lat całkowite koszty jego funkcjonowania będą niższe nawet 2-3 razy od klastra serwerów x86. Oszczędności dotyczą m.in. liczby licencji Enterprise bazy danych Oracle. Trzeba bowiem pamiętać, że w platformach mainframe do obliczeń stosowane są zaledwie 1 lub 2 procesory. IBM LinuxONE posiada dedykowane procesory do różnych typów operacji. Nie są one uwzględniane przy obliczaniu kosztów licencji. Tymczasem platformy x86 wymagają – w celu poprawy wydajności – 8, 16, 32 czy nawet 64 procesorów w jednym klastrze.

W jakich zastosowaniach IBM LinuxONE sprawdza się najlepiej?

Przede wszystkim konsolidacyjnych. Konsolidując np. bazy danych możemy znacząco zoptymalizować koszty ich licencji. Drugie zastosowanie to konsolidacja serwerów fizycznych. IBM LinuxONE może mieć do 65 rdzeni procesora i 16 TB RAM, a wersje wieloframe’owe nawet 40 TB RAM i 190 rdzeni procesora. W oparciu o systemy Linux i wirtualizację KVM możemy stworzyć wiele partycji, co pozwala na wdrożenie konteneryzacji i rozwiązań open source takich, jak Kubernetes. Co ważne IBM LinuxONE pozwala na bardzo elastyczne przydzielanie mocy. Warto podkreślić, że klastry serwerów x86 nie są tak konkurencyjne pod względem ograniczenia wykorzystanej przestrzeni w data center, a także kosztów zasilenia i chłodzenia. Dużo niższe są również koszty utrzymania platformy IBM. Jeden serwer IBM LinuxONE może bowiem zastąpić do 200 maszyn z procesorami x86. To wszystko wpływa na niższe koszty ROI.

Jak wykorzystać we własnym biznesie możliwości, jakie oferują szybko przetwarzane dane? Wystarczy zgłosić się do ekspertów Goldenore, którzy po rozpoznaniu potrzeb danej firmy zaproponują najlepsze rozwiązania. Informacje na temat doświadczeń, kompetencji oraz zrealizowanych projektów dostępne są na stronie internetowej firmy Goldenore. Zapraszamy też do zapoznania się ze szczegółowymi możliwościami IBM LinuxOne
Goldenore to niszowa i wyspecjalizowana firma w Polsce ale również w Europie koncentrująca się na replikacji danych w czasie rzeczywistym na poziomie baz danych oraz dostępności i integracji na każdym etapie cyklu życia danych. Niniejsza specjalizacja pozwala na obsługę szybko zmieniających się praktyk biznesowych, takich jak operacyjna analiza biznesowa i inwentaryzacja just-in-time. Goldenore właśnie poprzez repliki danych zapewnia tak kluczową w tym czasie ciągłość biznesową, obejmującą aplikacje operacyjne, analityczne jak również bezpieczne i bezprzestojowe migracje na nowe wersje oprogramowania a także na nowe platformy.

Goldenore ma na swoim koncie liczne projekty realizowane w różnych sektorach takich jak banking, telco, retail, przemysł czy administracja publiczna. Od zeszłego roku Goldenore rozpoczęło partnerstwo z IBM zwracając uwagę na to, że firma ta posiada najbardziej wydajne platformy serwerowe na świecie zapewniając stabilne i niezwykle wydajne przetwarzanie przy dużych ilościach danych co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność działalności biznesowej. Po roku współpracy z IBM firma Goldenore została nagrodzona w kategorii Debiut Roku 2019 na corocznej GALI IBM Business Partner Academy.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *