CyberbezpieczeństwoProgramowanie

IBM udostępnił Identity Mixer – usługę pozwalającą chronić dane autoryzacyjne

Pełniące rolę interfejsu autoryzacyjnego oprogramowanie IBM Identity Mixer ma pozwalać na weryfikację praw dostępu do określonych usług, aplikacji lub danych bez konieczności każdorazowego podawania jakichkolwiek danych osobowych. Tym samym, dostępne w modelu cloud rozwiązanie ma w wielu przypadkach ograniczyć odpowiedzialność dostawców usług za bezpieczeństwo wrażliwych informacji.

IBM udostępnił Identity Mixer – usługę pozwalającą chronić dane autoryzacyjne

Wedle zapowiedzi oprogramowanie IBM Identity Mixer wykorzystuje autorskie algorytmy szyfrowania zweryfikowanych uprzednio danych osobowych, a następnie udostępnia stworzone na ich podstawie klucze autoryzacyjne na potrzeby kontroli dostępu do usług i aplikacji. Oprogramowanie ma pełnić rolę pewnego rodzaju interfejsu pośredniczącego w autoryzacji dostępu i umożliwiać odseparowanie baz danych zawierających wrażliwe dane od infrastruktury dostawców poszczególnych usług oraz aplikacji internetowych. Zdaniem przedstawicieli koncernu IBM tego typu rozwiązanie pozwoli ograniczyć ryzyko wycieku wrażliwych danych, ponieważ przyczyni się do ograniczenia ilości podmiotów, które mają dostęp do tego typu informacji.

Chronione w ten sposób dane osobowe mogą dotyczyć, przykładowo, daty urodzenia, czy numeru karty płatniczej. Wedle zapowiedzi oprogramowanie IBM Identity Mixer będzie mogło również pełnić rolę osobistej bazy danych zawierającej dane uwierzytelniające poświadczone przez stosowne instytucje.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dostępna wcześniej w wersji testowej, funkcjonalność IBM Indentity Mixer została niedawno udostępniona deweloperom w ramach platformy chmurowej IBM Bluemix. Przedstawiciele IBM zapowiadają, że oprogramowanie – oparte na wynikach ponad 10 lat prac badawczo-rozwojowych m.in. w obszarze kryptografii – będzie oferowane wielu dostawcom usług oraz aplikacji. Obecnie realizowane są dwa projekty pilotażowe. Funkcjonalność IBM Identity Mixer wykorzystuje niemiecki Czerwony Krzyż, a także australijskie instytucje rządowe nadzorujące eksport żywności.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *