BiznesPolecane tematy

IDC: W europejskich firmach postępuje transformacja roli IT

Optymalizacja procesów biznesowych, redukcja kosztów i poprawa jakości realizowanych usług to strategiczne priorytety w zakresie IT deklarowane przez większość przedstawicieli przedsiębiorstw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zmiany mają na celu uelastycznienie środowisk IT, a także stymulowanie rozwoju działalności biznesowej oraz innowacyjności organizacji. Takie wnioski płyną z badania IDC opracowanego na zlecenie firm Oracle i Intel.

IDC: W europejskich firmach postępuje transformacja roli IT

Według analityków IDC firmy z Europy Środkowo-Wschodniej kładą dzisiaj większy nacisk na optymalizację środowisk IT. Wraz ze zwiększeniem tempa rozwoju technologii ma to być źródłem zmian w roli CIO w organizacji. Dyrektor ds. IT ma coraz częściej nie tyle wspierać działalność biznesową, co być motorem innowacyjnych zmian biznesowych.

Zdaniem analityków pomimo presji na ograniczanie budżetów na IT realizowane są projekty mające na celu przeprowadzenie transformacji środowisk informatycznych w skali całej organizacji. Celem zmian jest lepsze dostosowanie infrastruktury do aktualnych wyzwań biznesowych. Zdaniem ekspertów taka transformacja może być dokonana za pomocą szerokiej adaptacji nowych rozwiązań technologicznych – w szczególności tych, które w największym stopniu wpisują się w wiodące zjawiska rynkowe – popularyzację modelu chmury obliczeniowej, dążenie do zapewnienia użytkownikom mobilnego dostępu do rozwiązań IT, a także przetwarzania Big Data.

Dodatkowo, taka transformacja ma pozwalać na bardziej aktywne tworzenie nowych usług dla klientów biznesowych i lepsze wspieranie strategicznych celów organizacji. Podejmowane działania zmierzają do radykalnej zmiany roli IT w ramach organizacji – działy IT z funkcji usługowej mają stawać się głównym stymulatorem rozwoju biznesu. Jedną z metod przeprowadzenia takiej transformacji ma być wykorzystanie modelu cloud computing. Według analityków IDC 32% przedsiębiorstw korzysta już z rozwiązań dostępnych w ramach chmury prywatnej lub hybrydowej, zaś 16% wykorzystuje infrastrukturę lub aplikacje udostępniane w chmurze publicznej. Jedna trzecia (30%) ankietowanych szefów IT strategiczny charakter przypisuje inwestycjom w obszarze mobilności. Dodatkowo, cztery na dziesięć (38%) organizacji aktywnie inwestuje w rozwiązania analityczne, które mają wspierać poszukiwanie obszarów biznesowych charakteryzujących się największym potencjałem w zakresie optymalizacji IT.

„Powszechne stosowanie inteligentnych urządzeń, połączonych ze sobą oraz potrzeba tworzenia środowisk łączących informacje z różnych kanałów sprawia, że pojawiła się potrzeba wymiany dotychczasowych, opartych na przestarzałej infrastrukturze systemów IT na takie, które lepiej poradzą sobie z przetwarzaniem ogromnych ilości różnorodnych danych, z jakimi mają do czynienia współczesne firmy. Dyrektorzy IT są zatem poddawani presji na takie przekształcanie ich środowisk, aby mogły lepiej sprostać nowym oczekiwaniom” – uważa Mark Yates, Research Manager w IDC CEMA. Według niego kluczową rolę w transformacji działów IT odegra w najbliższych latach model chmura obliczeniowa. Cloud computing ma pozwalać na przyspieszenie wdrażania nowych rozwiązań, skrócenie czasu tworzenia nowych usług i produktów biznesowych, a w efekcie – wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. „Dzięki uproszczeniu architektury informatycznej za pomocą najnowszych technologii IT, dyrektorzy mogą zlikwidować ‘wąskie gardła’ i ograniczyć koszty związane z utrzymywaniem systemów poprzedniej generacji. Mogą także w znacznie większym stopniu wprowadzać innowacje w swoich organizacjach” – dodaje Michel Clement, Wiceprezes Oracle, szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W przeprowadzonym na zlecenie firm Oracle oraz Intel badaniu wzięło udział 200 dyrektorów IT oraz dyrektorów generalnych 180 dużych przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *