Rynek

IFS dołącza do grona patronów MIT Center for Information Systems Research (CISR)

Zaproszenie do grona patronów tej organizacji świadczy o uznaniu dla rozwoju IFS oraz jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w tworzenie rozwiązań maksymalizujących korzyści z transformacji cyfrowej oraz efektywnego zarządzania danymi.

IFS dołącza do grona patronów MIT Center for Information Systems Research (CISR)

Współpraca IFS i MIT CISR koncentrować się będzie na zastosowaniu badań w rozwijaniu kluczowych obszarów technologicznych, w szczególności sztucznej inteligencji w przemyśle, dla branż takich jak produkcja, telekomunikacja, lotnictwo i obronność, energetyka, usługi publiczne, zasoby naturalne, budownictwo, inżynieria i usługi. We wszystkich kluczową rolę odgrywają aktywa majątkowe, na które zaawansowane rozwiązania technologiczne mają przełomowy wpływ.

Program badawczy MIT CISR, który obejmuje m.in. skalowanie możliwości sztucznej inteligencji, szybsze budowanie wartości dzięki innowacjom cyfrowym oraz wykorzystywanie cyfrowych ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju, idealnie odzwierciedla długofalową wizję rozwoju IFS. Stanowi tym samym fundament do nawiązania współpracy, przynoszącej realne korzyści dla branży. “Cieszy nas to, że będziemy mogli przekazać klientom, pracownikom i partnerom tworzącym szeroki ekosystem IFS unikalną wiedzę wypracowaną przez MIT CISR, inspirujące idee i nowatorskie rozwiązania kształtujące obecne trendy i kierunki rozwoju myśli technologicznej” – mówi Mark Moffat, dyrektor generalny IFS.

Doskonałą okazją ku temu jest IFS UNLEASHED, która odbędzie się w Orlando, na Florydzie, w dniach 14-18 października 2024 r. Na to wydarzenie zaplanowaliśmy ekskluzywne warsztaty wyłącznie dla zaproszonych przedstawicieli kadr zarządzających prowadzone przez MIT CISR. Jestem bardzo dumny z tego, że innowacyjność i unikalność naszych produktów AI zapewniły nam pozycję lidera wśród dostawców rozwiązań do zarządzania aktywami i usługami. Wkraczając w kolejny etap rozwoju, podejmujemy działania, które nie tylko umożliwią nam uwzględnienie perspektywy całej branży, ale również dadzą niezbędną przestrzeń do czerpania z własnej wiedzy i doświadczenia w obszarze innowacji. Jestem przekonany, że objęcie MIT CSIR naszym patronatem przyczyni się do realizacji naszych celów i w krótkim czasie przyniesie oczekiwane korzyści” – uważa Mark Moffat.

Celem MIT CISR jest wspieranie liderów technologii cyfrowych w osiąganiu doskonałych wyników poprzez badanie najlepszych praktyk i nawiązywanie współpracy z renomowanymi firmami. Cieszę się, że IFS dołączyło do MIT CISR i z niecierpliwością oczekuję na rozpoczęcie współpracy z Markiem i jego zespołem” – dodaje Peter Weill, szef MIT Center for Information Systems and Research.

Założony w 1974 roku instytut MIT CISR działa zgodnie z tradycją renomowanej uczelni technicznej Massachusetts Institute of Technology (MIT), której głównym założeniem jest łączenie wiedzy akademickiej z praktycznym zastosowaniem. Opracowując spostrzeżenia i wnioski wynikające z prowadzonych badań, zespół MIT CISR bezpośrednio współpracuje z kluczowymi postaciami w branży cyfrowej. Ponad 75 firm tworzy swoiste globalne konsorcjum patronów MIT CISR.

Badania prowadzone przez MIT CISR wspierają liderów firm w sprostaniu wyzwaniom wynikającym z zarządzania organizacjami w coraz większym stopniu zależnymi od technologii cyfrowych i danych. Wiedza pozyskana dzięki analizom MIT CISR pozwala lepiej zrozumieć jak skutecznie czerpać korzyści z transformacji cyfrowej, monetyzacji danych, tworzenia ekosystemów biznesowych i cyfrowych miejsc pracy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *