Zmiany kadrowe

Ignacio Irurita prezesem zarządu Open Allies

Polski Światłowód Otwarty jako pierwszy podmiot spoza założycielskiego grona dołączył do Fundacji Open Allies – inicjatywy koncentrującej się na rynku otwartych sieci światłowodowych w Polsce – a Ignacio Irurita, CEO PŚO, objął rolę prezesa zarządu tej organizacji. Menedżer będzie kierował jej działaniami przez najbliższy rok.

Ignacio Irurita prezesem zarządu Open Allies
Zarząd Fundacji Open Allies – od lewej: Jacek Wiśniewski (Nexera), Marta Wojciechowska (Fiberhost) i Ignacio Irurita (PŚO)

W nowej roli Ignacio Irurita planuje w szczególności skupić się na działaniach mających na celu przyjęcie wspólnych dla całego rynku operatorów hurtowych zasad waloryzacji opłat za usługi hurtowe, pracach związanych z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów hurtowych oraz działaniach edukacyjnych przedstawiających korzyści płynące z budowy otwartych sieci światłowodowych.

W zarządzie fundacji zasiadają również Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost i Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

Najważniejszymi celami Open Allies są m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. Organizacja to powstała w 2022 roku z inicjatywy Fiberhost i Nexery. Jest pierwszą w Polsce i obecnie jedyną sformalizowaną inicjatywą całkowicie koncentrującą się na rynku otwartych sieci światłowodowych w kraju.

“Chciałbym podziękować spółkom Fibrehost i Nexera za zaproszenie do dołączenia do Open Allies, abyśmy wspólnie mogli pracować na rzecz rozwoju sieci FTTH w Polsce. W PŚO wierzymy, że im szybciej się rozwijamy, tym większe korzyści czerpią z tego wszyscy – nasi partnerzy, ich klienci i cały rynek. Teraz możemy przenieść tę ideę na szerszy grunt. W ramach działań fundacji będę podejmował inicjatywy, pozwalające napędzać rozwój cyfryzacji w Polsce, tak aby zarówno mieszkańcy, jak i podmioty działające na rodzimym rynku mogli czerpać z tego jak najwięcej korzyści” – skomentował Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *