CIO

Ile kosztuje własne centrum danych, a ile kolokacja?

Przeniesienie serwerów do zewnętrznego centrum danych może być nawet o połowę tańsze w porównaniu do kosztów utrzymania własnej serwerowni. To wniosek z analizy przeprowadzonej przez ekspertów firmy Atman.

Ile kosztuje własne centrum danych, a ile kolokacja?

W analizie uwzględniono cztery scenariusze: budowy nowej serwerowni w specjalnie do tego przeznaczonym budynku, utworzenie serwerowni w budynku biurowym, modernizacji wykorzystywanej przestrzeni, a także kolokacji. “Założyliśmy, że firma potrzebuje 500 m2 powierzchni na swoją infrastrukturę IT. To dokładnie tyle, ile 3 lata temu potrzebował Nordea Bank Polska, inwestując we własne centrum danych” – tłumaczy Robert Mikołajski, kierownik zespołu rozwoju biznesu w firmie Atman. Uwzględnione w badaniu koszty dotyczyły m.in. wydatków na nieruchomość, zakupu niezbędnego wyposażenia, kosztów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, a także wynagrodzenia personelu. Szacunki Atman pokazały, że w skali 10 lat budowa oraz utrzymanie nowego centrum danych pochłonęłoby ponad 85 mln zł. Koszty budowy serwerowni w istniejącym budynku biurowym oszacowano – w tej samej perspektywie – na ponad 76 mln zł. Teoretyczna modernizacja istniejącej serwerowni kosztowałaby w skali dekady zaś ok. 58 mln zł. Z kolei koszty kolokacji oszacowano na 51 mln zł.

Uwzględnione w badaniu koszty dotyczyły m.in. wydatków na nieruchomość, zakupu niezbędnego wyposażenia, kosztów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, a także wynagrodzenia personelu.

Co istotne, analiza firmy Atman pokazuje, że na koszty utrzymania serwerowni w największym stopniu składają się wydatki na energię i personel oraz koszty eksploatacyjne. Autorzy analizy zauważają jednak, że w przypadku mniej rozbudowanych obiektów i mniejszych potrzeb w zakresie powierzchni centrum danych skala korzyści może być większa. Wynikać ma to m.in. z konieczności posiadania dostępu do określonych kompetencji, czy wdrożenia systemów bezpieczeństwa.

Przeczytaj również
Deloitte: Rośnie optymizm dyrektorów finansowych w Europie

Nie zmienia to jednak faktu, że wybór pomiędzy outsourcingiem oraz budową własnego ośrodka przetwarzania powinien być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb biznesowych. Przedstawiciele firmy Atman przyznają też, że istnieją organizacje, w których inwestycja w uruchomienie własnego centrum danych znajduje uzasadnienie m.in. przez wzgląd na czynniki poza kosztowe.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *