CIO

Ile kosztuje własne centrum danych, a ile kolokacja?

Przeniesienie serwerów do zewnętrznego centrum danych może być nawet o połowę tańsze w porównaniu do kosztów utrzymania własnej serwerowni. To wniosek z analizy przeprowadzonej przez ekspertów firmy Atman.

Ile kosztuje własne centrum danych, a ile kolokacja?

W analizie uwzględniono cztery scenariusze: budowy nowej serwerowni w specjalnie do tego przeznaczonym budynku, utworzenie serwerowni w budynku biurowym, modernizacji wykorzystywanej przestrzeni, a także kolokacji. “Założyliśmy, że firma potrzebuje 500 m2 powierzchni na swoją infrastrukturę IT. To dokładnie tyle, ile 3 lata temu potrzebował Nordea Bank Polska, inwestując we własne centrum danych” – tłumaczy Robert Mikołajski, kierownik zespołu rozwoju biznesu w firmie Atman. Uwzględnione w badaniu koszty dotyczyły m.in. wydatków na nieruchomość, zakupu niezbędnego wyposażenia, kosztów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, a także wynagrodzenia personelu. Szacunki Atman pokazały, że w skali 10 lat budowa oraz utrzymanie nowego centrum danych pochłonęłoby ponad 85 mln zł. Koszty budowy serwerowni w istniejącym budynku biurowym oszacowano – w tej samej perspektywie – na ponad 76 mln zł. Teoretyczna modernizacja istniejącej serwerowni kosztowałaby w skali dekady zaś ok. 58 mln zł. Z kolei koszty kolokacji oszacowano na 51 mln zł.

Uwzględnione w badaniu koszty dotyczyły m.in. wydatków na nieruchomość, zakupu niezbędnego wyposażenia, kosztów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, a także wynagrodzenia personelu.

Co istotne, analiza firmy Atman pokazuje, że na koszty utrzymania serwerowni w największym stopniu składają się wydatki na energię i personel oraz koszty eksploatacyjne. Autorzy analizy zauważają jednak, że w przypadku mniej rozbudowanych obiektów i mniejszych potrzeb w zakresie powierzchni centrum danych skala korzyści może być większa. Wynikać ma to m.in. z konieczności posiadania dostępu do określonych kompetencji, czy wdrożenia systemów bezpieczeństwa.

Nie zmienia to jednak faktu, że wybór pomiędzy outsourcingiem oraz budową własnego ośrodka przetwarzania powinien być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb biznesowych. Przedstawiciele firmy Atman przyznają też, że istnieją organizacje, w których inwestycja w uruchomienie własnego centrum danych znajduje uzasadnienie m.in. przez wzgląd na czynniki poza kosztowe.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *