Branża ITPracaRynekPolecane tematy

Ile zarabia programista Java w Polsce?

Średnie wynagrodzenie brutto doświadczonego programisty Java na umowie o pracę wynosi obecnie 8,5 zł, podczas gdy tego zatrudnionego na kontrakcie B2B, 11,9 zł – wynika z najnowszej edycji raportu płacowego opracowanego dla branży IT przez firmę Sedlak & Sedlak. Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć m.in. programiści Java SE zatrudnieni na kontrakcie. Jednocześnie, średni wzrost wynagrodzenia, jakie otrzymywali zatrudnieni w firmach z branży IT specjaliści wyniósł ok. 7%.

Ile zarabia programista Java w Polsce?

Wiosenna edycja tegorocznego opracowania Sedlak & Sedlak zawiera informacje o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 126 stanowiskach z branży IT. W badaniu uczestniczyły 74 organizacje, które przekazały dane dotyczące ponad 8 tys. pracowników. Większość z ankietowanych firm (58% próby) zajmuje się produkcją oprogramowania. Badanie prowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Pierwsza część wspomnianego raportu przynosi informacje na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na różnych poziomach stanowisk. Można w niej znaleźć informacje o wysokości wynagrodzeń wynikających z umów o pracę lub kontraktów B2B. Poniżej publikujemy analizę dla stanowiska programisty Java.

Wykres 1. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wypłaconych programistom Java na różnych poziomach organizacji (w PLN)

Ile zarabia programista Java w Polsce?

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2020 – wiosna

 

W drugiej części opracowania przedstawiono dane na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na stanowiskach w firmach o różnym kapitale, wielkości zatrudnienia, wysokości rocznych przychodów oraz profilu działalności. W poniższym wykresie prezentujemy wynagrodzenia całkowite wypłacone doświadczonemu programiście Java w firmach polskich i zagranicznych. Analizy dla pozostałych wymienionych kryteriów znaleźć można w pełnej wersji raportu.

Wykres 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite (umowa o pracę) programistów Java (SD) (brutto w PLN)

Ile zarabia programista Java w Polsce?

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2020 – wiosna

 

Badanie przynosi także dane dotyczące podwyżek. Okazuje się, że w 2020 roku firmy z branży IT zrealizowały je na średnim poziomie 5,2% (wyłączając pracowników fizycznych), a najwyższy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w wypadku specjalistów.

Wykres 3. Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej w firmach z branży IT (w %)

Ile zarabia programista Java w Polsce?Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2020 – wiosna

 

Jeśli chodzi natomiast o świadczenia pozapłacowe, to doświadczonym programistom Java najczęściej oferowane były: zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowa opieka medyczna oraz szkolenia zawodowe.

Wykres 4. Benefity najczęściej oferowane programistom Java (SD) (umowa o pracę)

Ile zarabia programista Java w Polsce?Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2020 – wiosna

 

Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 4 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści i pracownicy techniczni. Dodatkowo, każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 7 rodzin: naczelne kierownictwo, administracja IT, projektowo-programistyczna, techniczno-sprzętowa, konsulting i wdrożenia, bezpieczeństwo IT oraz analiza danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *