AplikacjeRynek

innogy Stoen Operator z nową aplikacją do kompleksowej obsługi procesu projektowania sieci elektroenergetycznych

innogy Stoen Operator (iSO), operator sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie Warszawy, stworzył, wspólnie z firmą e-point, aplikację do kompleksowej obsługi procesu projektowania sieci elektroenergetycznych oraz komunikacji pomiędzy firmami projektowymi. Narzędzie jest alternatywą dla wykorzystywania wiadomości e-mail. To trzeci projekt realizowany przez firmę e-point dla iSO.

innogy Stoen Operator z nową aplikacją do kompleksowej obsługi procesu projektowania sieci elektroenergetycznych

Operator zdecydował się na zbudowanie “Portalu dla Dostawców”, aby zautomatyzować i usprawnić współpracę z podwykonawcami. Jak informują przedstawiciele iSO, wcześniej komunikacja odbywała się głównie przez szyfrowane wiadomości e-mail, przez co informacje o projektach były rozproszone i nieuporządkowane.

“Potrzebowaliśmy narzędzia, które umożliwi wygodne przechowywanie całej dokumentacji wraz ze wszystkimi uwagami i pozwoli na sprawną, dwukierunkową komunikację pomiędzy dostawcą zewnętrznym a opiekunem projektu po stronie iSO” – powiedziała Maria Pacholska, kierownik projektów IT, innogy Stoen Operator.

Kluczowe elementy wykonania aplikacji

Punktem wyjścia do realizacji aplikacji było, jak już wspomniano, stworzenie kluczowych elementów ułatwiających współpracę pomiędzy firmą a dostawcami. Pierwszy z nich to “Podgląd harmonogramu projektu”. To w nim zawarte są wszystkie zamówienia, które podzielone na tzw. kroki milowe odpowiadają kolejnym etapom procesu realizacji zamówienia. Dla każdego z nich można wybrać określony status oraz dodać adnotację dotyczącą terminu realizacji, informują specjaliści iSO. Z kolei opóźnione zamówienia zostają specjalnie oznaczone na liście zamówień.

Drugi element to “Raportowanie postępów prac nad zamówieniami”, w którym dostawcy mają możliwość wprowadzania do systemu informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, na  każdym kroku milowym. Po uzupełnieniu wszystkich danych krok milowy zostaje oznaczony jako zakończony, co automatycznie odblokowuje kolejne kroki.

“W ramach pracy nad projektem przygotowaliśmy 4 dedykowane rodzaje kroków milowych oraz jeden generyczny, który umożliwia tworzenie konfigurowalnych, dynamicznych formularzy. Za pomocą powyższych elementów zbudowane są wszystkie kroki milowe, które składają się na harmonogram procesu projektowania sieci elektroenergetycznej” – skomentował Hubert Terlecki, Senior Developer, Lider Techniczny, e-point SA

Uzupełnieniem kluczowych funkcjonalności aplikacji są moduły usprawniające składanie wniosków, wymianę informacji czy gromadzenie danych. I tak, dostawcy realizujący projekt mogą za pomocą przejrzystych formularzy online składać różne typy wniosków projektowych. Dodatkowo dla usprawnienia elektronicznej wymiany informacji wprowadzono moduł korespondencji ułatwiający wymianę wiadomości i plików pomiędzy dostawcami, a pracownikami iSO. Z kolei dla zachowania przejrzystości realizowanych projektów zastosowano moduł umożliwiający przechowywanie dokumentacji projektowej w jednym miejscu.

Jak informują przedstawiciele e-point, projekt “Portal dla Dostawców” zrealizowano przy pomocy metodyki zwinnej w ramach pięciu etapów. Zespół projektowy rozpoczął prace od szczegółowej analizy biznesowej, której wyniki umożliwiły opracowanie projektu aplikacji z uwzględnieniem  doświadczenia użytkownika (User Experience) oraz interfejsu użytkownika (User Interface). Najważniejszy element, czyli 20 dwutygodniowych sprintów obejmujących prace analityczne, deweloperskie oraz bieżące testy wypracowanych rozwiązań, zakończono testami akceptacyjnymi (UAT), a następnie wdrożeniem. Łącznie prace trwały 12 miesięcy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *