Intel IT CenterRynekPolecane tematy

Intel Learning Studio dla gier i grywalizacji podczas zajęć szkolnych

Intel zaprezentował tę platformę edukacyjną, która umożliwia nauczycielom z całego świata dzielenie się zasobami. Jej premiera miała miejsce 12. edycji konferencji Intel Education Summit.

Intel Learning Studio dla gier i grywalizacji podczas zajęć szkolnych

Ta – wykorzystująca gry – platforma pozwala nauczycielom udostępniać konspekty lekcji, konsultować się ze sobą nawzajem, dzielić się opiniami i uczyć się od globalnej społeczności pedagogicznej. „Zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu grywalizacji oraz metody nauczania oparte na grach rośnie. Coraz więcej badań wskazuje na związek między uczeniem się z wykorzystaniem gier i zabaw a motywacją i osiągnięciami” – przekonują przedstawiciele Intela.

Intel Learning Studio udostępnia szereg bezpłatnych kursów doskonalenia zawodowego wykorzystujących gry. Kursy te, zwane „podróżami”, umożliwiają nauczycielom zwiększenie zaangażowania uczniów na zajęciach, dzięki zastosowaniu technik grywalizacji.

„Podróże” zastosowane w Intel Learning Studio udostępniają nauczycielom instrukcje, jak krok po kroku spersonalizować program nauczania, a tym samym zapewnić uczniom większy wybór podczas zajęć. Jako że nauczyciele sami uczą się z wykorzystaniem gier, jest prawdopodobne, że zastosują tę metodę do swoich uczniów. Na przykład nauczyciele przedmiotów ścisłych mogą stosować gry w nauczaniu opartym na pytaniach, wykorzystując odznaki i poziomy osiągnięć zamiast tradycyjnego uczenia się na pamięć.

Platformę Intel Learning Studio opracowano we współpracy z Uniwersytetem Stanowym Arizony, pod kierunkiem prof. Sashy Baraba, eksperta w dziedzinie grywalizacji i metod nauczania wykorzystujących gry i dyrektora ośrodka Center for Games and Impact. „Podróże” zostały zaprojektowane z myślą o nauczaniu w oparciu o zadawanie pytań. Udostępniają one nauczycielom zasoby i informacje, które ułatwiają współpracę, rozwiązywanie problemów i stosowanie gier i zabaw podczas zajęć.

Celem jest umożliwienie nauczycielom lepszego motywowania uczniów, zwiększenie ich zaangażowania i poprawa wyników. Intel Learning Studio stanowi też platformę społecznościową dla nauczycieli, w ramach której mogą udostępniać konspekty lekcji, konsultować się ze sobą nawzajem, dzielić się opiniami i uczyć się od globalnej społeczności pedagogicznej.

Dzięki pracy Intela w obszarze edukacji możemy udostępnić nauczycielom narzędzia do nowoczesnego kształcenia ustawicznego. Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują najnowsze technologie. Dlatego ważne jest, by rozwijać u uczniów kompetencje cyfrowe” – mówi Rosalind L. Hudnell, wiceprezes Intela oraz prezes fundacji Intel Foundation.

W „podróż” online można wyruszyć w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. „Podróże” te udostępniają nauczycielom instrukcje, jak krok po kroku spersonalizować program nauczania, a tym samym zapewnić uczniom większy wybór podczas zajęć. Jako że nauczyciele sami uczą się z wykorzystaniem gier, jest prawdopodobne, że zastosują tę metodę do swoich uczniów. Przykładowo nauczyciele przedmiotów ścisłych mogą stosować gry w nauczaniu opartym na pytaniach, wykorzystując odznaki i poziomy osiągnięć zamiast tradycyjnego uczenia się na pamięć. Dobrze zaprojektowane gry i doświadczenia z nimi związane zapewniają równowagę między wyzwaniami a nagrodami, co zwiększa zaangażowanie uczniów i skraca czas wykonywania zadań.

Zapotrzebowanie na grywalizację i metody nauczania wykorzystujące gry rośnie. Jak pokazują badania, istnieje związek między kształceniem opartym na grach a wynikami uczniów. Ogromny potencjał gier może pomóc rozwiązać najbardziej palące problemy kulturowe, społeczne, naukowe i ekonomiczne.

Przez ostatni rok współpracowaliśmy z Intelem, wprowadzając jego technologie w szkołach w ramach programu mającego na celu nauczenie brytyjskich uczniów programowania. To nowe narzędzie wspiera naszych nauczycieli w rozwijaniu kluczowych umiejętności uczniów, które będą im niezbędne, aby osiągnąć sukces w przyszłości. Ale to nie wszystko. Nauczanie oparte na grach sprawia, że uczniowie wykorzystują na zajęciach te same techniki, które stosują w czasie wolnym” – powiedziała Shahneila Saeed, dyrektor programu Digital Schoolhouse.

Zapotrzebowanie na grywalizację i metody nauczania wykorzystujące gry rośnie. Jak pokazują badania, istnieje związek między kształceniem opartym na grach a wynikami uczniów. Ogromny potencjał gier może pomóc rozwiązać najbardziej palące problemy kulturowe, społeczne, naukowe i ekonomiczne.

Jednocześnie jednak spada zainteresowanie przedmiotami ścisłymi na poziomie szkoły średniej i wyższej, zwłaszcza wśród dziewcząt. Ponadto, absolwenci takich kierunków rzadziej wybierają pracę w zawodzie. Ten deficyt budzi poważne zaniepokojenie europejskich przedsiębiorstw i rządów.

Wersja beta platformy Intel Learning Studio (Designing Projects for Impact) została udostępniona w grudniu 2015 r. Ograniczona liczba użytkowników będzie mogła zarejestrować się pod adresem www.intel.com/levelup. Ostateczna wersja platformy w języku angielskim będzie dostępna na całym świecie od czerwca 2016 r.

Intel i Intel Education dostarczają technologie i narzędzia edukatorom i rządom już od ponad 20 lat. Ponadto udostępniają zasoby i kursy doskonalenia zawodowego 15 milionom nauczycieli na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.intel.com/education.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *