CIOPolecane tematy

Jak przekonać biznes do inwestycji w IT

Tom Pisello, założyciel Alinean, opublikował swój artykuł na ten temat w roku 2005 w odpowiedzi na książki Nicholasa Carra “IT Doesn’t Matter” i “Does IT Matter?”, które są o 1-2 lata starsze. Na początku Tom Pisello pyta, czy podczas spotkań – CIO z innymi przedstawicielami kierownictwa – nad budżetami działów IT wciąż pojawiają się cytaty z książkek Nicholasa Carra? Na pewno ktoś wspomniał ją w jednej dyskusji na naszej grupie…

 

Jego zdaniem, główny wniosek Nicholasa Carra dotyczy tego, że większość inwestycji w IT stała się „towarem powszechnego użytku”, „spowszedniała”. Trudno, więc się dzięki nim wyróżnić, a z pewnością, w większości przypadków, nie stanowią już o przewadze konkurencyjnej. Jeśli patrzy się na podstawowe elementy infrastruktury IT – serwery, pamięci masowe, rozwiązania sieciowe, drukarki, podstawowe aplikacje – Nicholas Carr ma rację. Rozwiązania tego typu zostały ustandaryzowane, a różnica w cenach u poszczególnych dostawców jest niewielka. Autor ten myli się jednak mówiąc, że nie dają przewagi konkurencyjnej. Także nie wszystkie elementy infrastruktury IT „spowszedniały”, raczej ewoluują. Jeśli przyjrzeć się tej ewolucji okazuje się, że pojawiający się model może połączyć sposób podejmowania decyzji o inwestycjach w IT z teorią potrzeb Maslowa tworząc – Hierarchy of Needs for IT Investment Management. Wg tego modelu, podstawowe potrzeby IT zostały już zaspokojone w większości organizacji i faktycznie spowszedniały. Pojawiają się jednak nowe, związane z innowacyjnością przedsiębiorstw i konkurencją na zmieniających się szybko rynkach. To potrzeby, których zaspokojenie jest kluczowe dla przyszłej konkurencyjności organizacji.

 

Teoria hierarchii potrzeb IT pomaga zilustrować jak rozwija się przewaga konkurencyjna – od tych, którzy wiedzą, jak wdrożyć daną technologię; poprzez tych, którzy wiedzą, jak zastosować ją do poprawy procesów biznesowych; do tych, którzy wiedzą jak zastosować rozwiązania IT, aby dzielić się, rozwijać i zarządzać wiedzą w organizacji, aby przekształcać przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu jego atutów konkurencyjnych i „inteligencji” rynkowej. Poniżej klasyfikacja projektów IT wg hierarchii potrzeb:

 

Poziom 1: Infrastruktura IT i podstawowe rozwiązania IT – inwestycje te stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju, choć nie dostarczają przewagi konkurencyjnej, trudno jest jednak przejść bez nich do następnego poziomu hierarchii potrzeb. Projekty te powinny dążyć do osiągnięcia konkretnych poziomów usług (SLA) przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO). Obejmują one instalację serwerów i pamięci masowych; rozwój aplikacji, bezpieczeństwo…

 

Poziom 2: Procesy i optymalizacja transakcji – tych inwestycji dokonują firmy, które szukają oszczędności wydatków operacyjnych przez automatyzację kluczowych procesów biznesowych oraz usprawnienie łańcucha dostaw i transakcji z klientami. Projekty w tej kategorii dotyczą wdrożeń systemów ERP, SCM, HR, czy automatyzujących procesy sprzedaży i marketingu.

 

Poziom 3: Optymalizacja informacji – te inwestycje mają na celu poprawę sposobu podejmowania decyzji w organizacji – śledzenie wskaźników KPI; tworzenie własnych raportów i zapytań; szybsze znalezienie najważniejszych informacji; bardziej efektywne dzielenie się nimi i współpracę. Projekty tego typu obejmują wdrożenia systemów Business Intelligence; czy hurtowni danych.

 

Poziom 4: Transformacja biznesowa – te inwestycje mają na celu wykorzystanie informacji i wdrożenie nowych procesów, aby wzmocnić zdolności biznesowe i zwinność organizacji. Mają one: ułatwiać projekty związane z fuzjami i przejęciami; uruchamiać nowe przedsięwzięcia; umożliwiać wejścia na nowe rynki pod względem geograficznym i demograficznym; czy też uruchamiać nowe kanały dostępu i strategie konkurencji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *