Cyberbezpieczeństwo

Obosieczny miecz działań OSINT

W dzisiejszej erze cyfrowej informacje są łatwiej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Open Source Intelligence (OSINT) odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu informacji z publicznie dostępnych źródeł w celu informowania procesów decyzyjnych w różnych sektorach. Chociaż OSINT oferuje ogromne korzyści w zakresie gromadzenia danych wywiadowczych i planowania strategicznego, stwarza również znaczne ryzyko, jeśli nie jest skutecznie zarządzany. Zastanówmy się czy natura OSINT nie jest dwojaka i może działać jako miecz obosieczny? Każde rozwiązanie ma zalety i wady ale jakie są potencjalne niebezpieczeństwa nieprawidłowego używania OSINTu, i czy właściwie możemy mówić że używamy OSINTu nie zgodnie z przeznaczeniem?

Obosieczny miecz działań OSINT

OSINT jako sposób kolekcji danych i informacji niesie ze sobą liczną ilość zalet:

1. Gromadzenie informacji:
OSINT zapewnia organizacjom bogactwo danych z publicznie dostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe, artykuły prasowe, rejestry publiczne i strony internetowe. Informacje te mogą być bezcenne w badaniach rynku, analizie konkurencji i ocenie zagrożeń.

2. Efektywność kosztowa:
W porównaniu z tradycyjnymi metodami gromadzenia danych wywiadowczych, OSINT jest często bardziej opłacalny. Eliminuje potrzebę stosowania kosztownych, zastrzeżonych narzędzi lub zasobów, opierając się zamiast tego na ogólnodostępnych informacjach online.

3. Aktualizacje w czasie rzeczywistym:
Dzięki szybkiemu tempu rozpowszechniania informacji w Internecie OSINT umożliwia organizacjom otrzymywanie w czasie rzeczywistym aktualnych informacji o pojawiających się trendach, wydarzeniach i potencjalnych zagrożeniach. Ta elastyczność umożliwia proaktywne podejmowanie decyzji i strategie ograniczania ryzyka.

4. Globalny zasięg:
Internet nie ma granic geograficznych, umożliwiając praktykom OSINT gromadzenie informacji z całego świata. Ten globalny zasięg zwiększa świadomość sytuacyjną i pomaga organizacjom zrozumieć rynki międzynarodowe i rozwój geopolityczny.

Każde rozwiązanie czy technologia może być również użyte tak, że naruszymy czyjeś poczucie bezpieczeństwa.

Ciemna strona OSINT:

1. Ochrona prywatności:
Chociaż OSINT opiera się na publicznie dostępnych informacjach, może nieumyślnie naruszyć prawa do prywatności osób fizycznych. Dane osobowe pobrane z profili w mediach społecznościowych lub rejestrów publicznych mogą być wykorzystywane bez zgody, co może prowadzić do dylematów etycznych i konsekwencji prawnych.

2. Dezinformacja i dezinformacja:
Obfitość informacji w Internecie oznacza także zwiększone ryzyko dezinformacji i dezinformacji. Fałszywe lub wprowadzające w błąd dane mogą szybko się rozprzestrzeniać, prowadząc do błędnych wniosków i błędnych działań organizacji.

3. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa:
Działalność OSINT często wiąże się z dostępem do platform internetowych i baz danych, narażając praktyków na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, takie jak ataki phishingowe, złośliwe oprogramowanie i naruszenia bezpieczeństwa danych. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać narzędzia i techniki OSINT do gromadzenia informacji wywiadowczych na temat organizacji lub przeprowadzania ukierunkowanych cyberataków.

4. Szkoda reputacji:
Niewłaściwe obchodzenie się z informacjami uzyskanymi z OSINT może skutkować szkodą dla reputacji organizacji. Publiczne ujawnianie poufnych informacji lub angażowanie się w nieetyczne praktyki OSINT może zszarganić reputację firmy i podważyć zaufanie interesariuszy.

W szczególności na początku roku mamy do czynienia z publikacją danych finansowych przedsiębiorstw za zeszły rok w tym również wycenianie majątków prywatnych i szykowanie rankingów finansowych. Okres ten jest szczególnie wykorzystywany przez osoby zajmujące sie OSINTem w celu znalezienia, na zamówienie, informacji o podmiotach czy osobach prywatnych. Wiąże się to też wprost z zagrożeniami dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami czy samych przedsiębiorstw w tym w szczególności dla rynku finansowego.

Duże przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym są głównymi celami zagrożeń kierowanych przez OSINT ze względu na wrażliwy charakter ich operacji i wysokie ryzyko, jakie się z nimi wiąże. Kadra kierownicza, w tym kadra kierownicza, dyrektorzy i kluczowi decydenci, jest narażona na różne ryzyka, w tym:

1. Kradzież tożsamości:
Techniki OSINT można wykorzystać do gromadzenia danych osobowych kadry kierowniczej, ułatwiając kradzież tożsamości lub ataki polegające na podszywaniu się pod inne osoby. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać te informacje do uzyskania dostępu do wrażliwych danych finansowych lub do realizacji oszustw.

2. Ataki socjotechniczne:
Uzbrojeni w spostrzeżenia pochodzące z OSINT, ugrupowania zagrażające mogą opracowywać wyrafinowane ataki socjotechniczne wymierzone w kadrę kierowniczą. Ataki te mogą obejmować techniki pretekstu, phishingu lub vishingu mające na celu zmanipulowanie osób w celu ujawnienia poufnych informacji lub wykonania złośliwych działań.

3. Szpiegostwo korporacyjne:
Konkurenci lub złośliwi aktorzy mogą wykorzystać OSINT do prowadzenia szpiegostwa korporacyjnego przeciwko przedsiębiorstwom rynku finansowego. Zbierając informacje na temat strategii rynkowych, zastrzeżonych technologii lub nadchodzących fuzji i przejęć, przeciwnicy mogą zyskać przewagę konkurencyjną lub osłabić działalność docelowej organizacji.

4. Zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego:
OSINT może wykraczać poza sferę cyfrową i stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego kadry zarządzającej. Publicznie dostępne informacje na temat miejsca pobytu poszczególnych osób, planów podróży lub adresów zamieszkania mogą zostać wykorzystane przez złośliwe podmioty do planowania ukierunkowanych ataków lub kampanii nękania.

Kluczowe strategie bezpieczeństwa

Aby ograniczyć ryzyko związane z OSINT, przedsiębiorstwa muszą nadać priorytet środkom cyberbezpieczeństwa i wdrożyć solidne protokoły bezpieczeństwa. Dodatkowym krytycznym aspektem jest zatrudnienie i ścisła współpraca z ekspertami w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa by wdrażać w organizacji i dla osób w niej pracujących kluczowe strategie bezpieczeństwa które obejmują:

1. Bezpieczeństwo punktów końcowych:
Zapewnienie, że wszystkie urządzenia używane przez kadrę zarządzającą są wyposażone w aktualne oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe i systemy wykrywania włamań w celu wykrywania i zapobiegania cyberzagrożeniom.

2. Szyfrowanie:
wdrażanie protokołów szyfrowania wrażliwych danych i komunikacji w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub przechwyceniem.

3. Szkolenia pracowników:
Zapewnienie kadrze zarządzającej i pracownikom kompleksowych szkoleń w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa, podkreślających znaczenie zachowania czujności, higieny haseł i rozpoznawania potencjalnych zagrożeń.

4. Monitorowanie OSINT:
Tworzenie dedykowanych zespołów lub wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do monitorowania działań OSINT i wykrywania potencjalnych zagrożeń skierowanych przeciwko kluczowemu personelowi lub całej organizacji.

5. Wytyczne prawne i etyczne:
Przestrzeganie prawnych i etycznych wytycznych regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie informacji pochodzących z OSINT w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i standardami branżowymi.

Podsumowując, chociaż OSINT oferuje niezrównane możliwości gromadzenia danych wywiadowczych i wspomagania decyzji, jego masowe wykorzystanie może prowadzić do znacznych zagrożeń i podatności na zagrożenia dla organizacji. Rozumiejąc dwoistą naturę OSINT i wdrażając proaktywne środki cyberbezpieczeństwa, organizacje mogą wykorzystać jego zalety, jednocześnie chroniąc przed potencjalnymi zagrożeniami dla kadry zarządzającej i wrażliwych informacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *