Biznes

PKO Bank Polski: w 2024 roku znacząco zwiększymy naszą cyfrową dojrzałość

Komentarz

W 2024 roku chcemy kontynuować rozwój w oparciu o nowoczesne technologie, by dostarczać wartość naszym klientom i budować cyfrową kulturę organizacyjną. Umożliwi nam to odpowiednie zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym Generative AI, machine learning dla zaawansowanych modeli zarządzania ryzykiem czy blockchain. Będziemy także wykorzystywać low code/no code we wszystkich miejscach organizacji, gdzie możemy demokratyzować dostęp do robotyzacji i automatyzacji. Priorytetem będzie dla nas efektywne wykorzystanie danych w modelu data mesh, by jeszcze lepiej kapitalizować na danych naszych prawie 12 mln klientów gromadzonych przez lata w ramach wszystkich spółek Grupy PKO Bank Polski. W ten sposób chcemy zwiększać efektywność biznesową.

PKO Bank Polski: w 2024 roku znacząco zwiększymy naszą cyfrową dojrzałość

Naszym głównym celem w nowym roku będzie rozwój hiperpersonalizacji w obszarze oferty dla klientów detalicznych, również w ramach naszych najnowszych, perspektywicznych na lata i szeroko zakresowych projektów takich jak np. hipoteka cyfrowa. Docelowo chcemy dostarczać klientom innowacyjne i spersonalizowane produkty oraz usługi w czasie rzeczywistym. O efektywności tych działań będzie decydować m.in jakość i dostępność danych, dlatego przyszłością jest dla nas koncepcja data mesh. Będziemy ją w najbliższej przyszłości rozwijać w ramach projektów wykorzystujących chmurę obliczeniową od globalnym partnerów, jak również naszego rodzimego operatora czyli OCHK. Dążymy do tego, aby dane wewnątrz banku były traktowane i udostępniane jako usługa dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej.

2024 rok będzie także czasem rozwoju naszej aplikacji mobilnej IKO w kierunku super aplikacji. Będziemy ją rozbudowywać i dodawać nowe funkcje oraz kolejne usługi dodatkowe, co będzie możliwe dzięki już wdrożonej, innowacyjnej Platformie usług dodatkowych PKO.

Obszar zarządzania danymi to fundament zastosowania sztucznej inteligencji w wielu wymiarach. W nowym roku chcemy kontynuować projekty, które umożliwiają tworzenie podwalin do szerszego wykorzystania Generative AI dla różnych zastosowań w biznesie, IT oraz cyberbezpieczeństwie. Ważne będzie znalezienie balansu pomiędzy łatwością wdrożenia, ryzykiem, aspektami prawnymi i etycznymi a korzyściami biznesowymi. Ważnym celem pozostaje dla nas poszerzanie zastosowania machine learning i AI, zwłaszcza w obszarze ryzyka i biznesu.

Obecnie możemy mówić o powszechnym wykorzystaniu chmury przez PKO Bank Polski. Cloud computing stał się dla nas standardem i fundamentem do wykorzystywania technologii i usług dla każdej linii biznesowej w banku. W chmurze szukamy skalowalności oraz nowych, nieszablonowych rozwiązań, narzędzi, a także gotowych algorytmów AI/ML. Chcemy, aby ten rok był dla banku tym, w którym nastąpi dalszy wysyp rozwiązań bazujących na tych chmurowych fundamentach tj. dostępności, skalowalności i przewadze kosztowej w stosunku do modeli tradycyjnych.

Stosujemy blockchain w trwałym nośniku na potrzeby wysyłek elektronicznych dokumentów do klientów, co obniża koszty i ogranicza zużycie papieru. Od momentu jego uruchomienia, udostępniliśmy z jego wykorzystaniem ponad 30 mln dokumentów, co pozwoliło ocalić około 28 tys. drzew. W 2024 roku planujemy dalszy rozwój w tym obszarze i rozszerzenie zakresu dokumentów udostępnianych na trwałym nośniku.

Coraz więcej jednostek biznesowych banku angażuje się w tworzenie rozwiązań i ekosystemów IT. Takie podejście z efektem realizujemy już w robotyzacji i automatyzacji, a chcemy dalej demokratyzować IT wykorzystując low code/no code na jeszcze większą skalę. Szerokie zastosowanie tej technologii pozwoli nam znacząco zwiększyć naszą dojrzałość cyfrową.  Takie podejście będziemy realizować również w obszarach, do których ze względu na specyficzne języki programowania, niedobór pracowników czy też wykorzystywane aplikacje dostęp dla biznesu był trudniejszy.

Rozpoczynający się rok przyniesie także skokowy wzrost naszej obecności w światach wirtualnych. Pracujemy nad pozyskaniem partnerów, którzy będą wspierali budowę naszej obecności na kolejnych platformach klasy metaverse oraz na platformach gamingowych, które wierzymy, że są drogą dotarcia do nowych pokoleń klientów. Cały czas istotna pozostaje dla nas skuteczna edukacja finansowa i cyfrowa oraz zwiększanie świadomości i poziomu cyberbezpieczeństwa wśród młodych klientów.

Artur Kurcweil, wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za obszar technologii

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *