Strategie ESGSektor finansowyRynek

Kolejna platforma BIK: dane i analityka na potrzeby raportowania ESG

Pierwsze banki podpisały już umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK. Kolejna z rozwijanych od 2017 roku przez Biuro Informacji Kredytowej cyfrowych platform będzie stanowić dla nich wsparcie w raportowaniu wskaźników sustainable finance.

Kolejna platforma BIK: dane i analityka na potrzeby raportowania ESG

Platforma ESG BIK ustanawia sektorowy standard w obszarze zarządzania i wymiany danych z obszaru ESG. Raportowanie niefinansowe służy budowie zaufania i reputacji, jest także obowiązkiem wynikającym wprost z nowych regulacji. Dostęp do jednolitego źródła danych ESG gromadzonych przez BIK to kontynuacja rozwoju podobnych inicjatyw platformowych BIK, jak opisywane na łamach ITwiz Platforma Antyfraudowa, Platforma Cyber Fraud Detection oraz Platforma Blockchain (Platformy ekosystemu BIK bardziej uniwersalne w 2022) oraz Platforma Open API (BIK Open API w ramach BIK HUB – kolejna platforma Biura Informacji Kredytowej). 

Platforma ESG BIK – narzędzie zrównoważonego raportowania

Uruchomiony przez BIK we wrześniu 2023 roku projekt Platformy ESG BIK odpowiada na potrzeby i zidentyfikowane przez banki ryzyka, mogące wpłynąć na jakość i proces gromadzenia obligatoryjnych informacji. Koncepcja stworzenia Platformy – rozwiązania do gromadzenia, agregacji i zarządzania danymi dotyczącymi ESG zrodziła się w dialogu BIK z bankami, Związkiem Banków Polskich i we współpracy z zespołem ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte. W prace nad rozwojem platformy zaangażowało się łącznie 17 organizacji rynku finansowego, a kolejne jego podmioty wyrażają swoje zainteresowanie.

W listopadzie ubiegłego roku pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK. To pierwszy etap rozwoju projektu, w którym uczestniczące banki już mogą korzystać z bazy danych zebranych z publicznie dostępnych raportów za rok 2022. Baza objęła ponad 165 podmiotów podlegających przeglądowi jakościowemu. Kolejne banki finalizują dostęp do bazy danych w ramach Platformy ESG BIK. W pierwszej kolejności rozwiązanie BIK będzie wspierać banki w realizacji złożonych wymogów ujawnień dostarczając dane potrzebne do kalkulacji wskaźnika Green Asset Ratio (GAR).

“Z satysfakcją obserwuję, że wokół Platformy ESG sukcesywnie buduje się społeczność banków, będących zarówno beneficjentami, jak i uczestnikami rynkowego standardu raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance. Podpisaliśmy już pierwsze umowy z bankami, w tym z największymi graczami na rynku. Obecnie uczestniczące banki już mogą korzystać z sektorowej bazy BIK zasilonej danymi za rok 2022, która w kolejnych latach będzie systematycznie uzupełniana i aktualizowana zarówno przez banki jak i firmy w procesie raportowania niefinansowego” – zapewnia Rafał Bednarek, wiceprezes BIK. “Prace projektowe związane z rozwojem Platformy ESG BIK zataczają coraz szersze kręgi, adresując potrzeby klientów z sektora bankowego.Projekt prowadzony w zwinnej metodologii pozwala na ciągłą iterację z klientami i jednoczesne uruchamianie poszczególnych funkcjonalności sektorowej bazy” – dodaje Paweł Kowala, Lider Projektu Platformy ESG BIK.

W kolejnym etapie rozwoju i docelowym kształcie rozwiązania, Platforma ESG BIK służyć ma także firmom w usprawnieniu procesu ubiegania się o finansowanie, gdyż nie będą musiały wielokrotnie wypełniać danych ESG w różnych bankach, w różnych układach, według różnych standardów. “Z naszych analiz dotyczących ujawnień taksonomicznych zrealizowanych w grupie polskich spółek giełdowych wynika, że przedsiębiorstwa są we wstępnej fazie dostosowania organizacji do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji ESG. Raportowane przez spółki dane taksonomiczne są często niespójne i nie odpowiadają wymogom wskazanym przez regulatora. Widoczna jest również potrzeba wsparcia w zrozumieniu kwestii zakresu raportowania oraz podejścia do analizy prowadzonych działalności pod kątem Taksonomii” – podkreśla Irena Pichola, Partnerka Deloitte, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju.

Rola banków w raportowaniu ESG

Banki są poddawane rosnącym wymaganiom regulacyjnym i nadzorczym dotyczącym raportowania ESG zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Oprócz ujawnień sprawozdawczych dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD) od 1 stycznia 2024 r., będą musiały uwzględnić kryteria ESG w swoich procesach nadzoru i oceny ryzyka, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA).

“Skuteczne zarządzanie kwestiami ESG to wyzwanie, przed którym stoją zarówno instytucje finansowe, jak i ich klienci. Dzieje się to m.in. za sprawą nowych, coraz liczniejszych regulacji, dotyczących raportowania informacji ESG, jak CSRD, a także ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, jak Taksonomia UE. Kluczową przewagą inicjatywy jest stosowanie wspólnych standardów, które zapewnią  spójność danych na poziomie całego sektora finansowego” – mówi Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju i Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas. 

“Mimo, że jako instytucje finansowe konkurujemy między sobą na wielu płaszczyznach, to obszar danych ESG jest polem współpracy. Zaangażowanie się tak wielu podmiotów w tę inicjatywę będzie niewątpliwie jednym z kluczowych czynników stojących za jej powodzeniem. Powszechny dostęp to ustrukturyzowanych danych ESG pozwoli zintensyfikować nasze działania w finansowaniu zrównoważonego rozwoju i realnie wspierać transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym” – podsumowuje Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych w ING Banku Śląskim.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *