AnalitykaCIORynekPolecane tematy

Teradata: Kolejna rewolucja biznesowa będzie oparta na danych

“Informacja nie jest już produktem ubocznym działalności biznesowej. Coraz częściej jest sednem biznesu i źródłem przewagi. Umiejętne radzenie sobie z danymi to problem na poziomie kadry zarządzającej” – stwierdził Hermann Wimmer, jeden z dwóch najwyższych rangą przedstawicieli kierownictwa firmy Teradata podczas sesji otwierającej tegoroczną konferencję Teradata Universe.

Teradata: Kolejna rewolucja biznesowa będzie oparta na danych

Jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji Teradata Universe są zmiany biznesowe wynikające z większej niż kiedykolwiek wcześniej dostępności informacji oraz technologii pozwalających na ich przetwarzanie. Organizowana po raz 20-ty konferencja Teradata Universe była również okazją do poznania trendów związanych z przetwarzaniem Big Data, kierunków rozwoju hurtowni danych i rozwiązań wspierających nowoczesne raportowanie.

Przedstawiciele firmy Teradata podkreślają, że potrzeba zrozumienia informacji biznesowych wymaga dziś zintegrowania różnych źródeł danych – im szersza jest taka integracja, tym bardziej spójny obraz organizacji lub jej otoczenia. “W przeszłości mówiliśmy o raportowaniu, dziś raportowanie jest elementem każdego procesu biznesowego, a kluczowego znaczenia nabiera wielowymiarowe spojrzenie na dostępne dane. Zintegrowanie odpowiednich, znanych wcześniej danych, często prowadzi do zupełnie nowych wniosków” – dodaje Hermann Wimmer, co-president Teradata odpowiedzialny za dział Data and Analytics. Według niego dostępne na rynku od ledwie kilku lat technologie przyczyniły się już do gruntownych zmian wielu modeli biznesowych. Przykładem ma być m.in. firma Uber, która zmienia zasady panujące na rynku usług transportowych. Jednocześnie, założona sześć lat temu amerykańska spółka jest obecnie warta kilkukrotnie więcej niż działająca od ponad sześciu dekad Lufthansa.

“Nie zgadzamy się z podejściem zakładającym, że jedno rozwiązanie jest w stanie rozwiązań wszystkie problemy związane z przetwarzaniem Big Data. Widzimy tu potrzebę dywersyfikacji, stąd stawiamy na rozwój całego ekosystemu rozwiązań i rozwój modelu chmurowych” – mówi Hermann Wimmer, co-president Teradata.

“Wyzwania jutra są dziś bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Przyjrzyjmy się wiodącym dziś trendom technologicznym – chmurze obliczeniowej, Big Data, mobilności, sieciom społecznościowym oraz Internetowi Rzeczy. Zjawiska te w większości są obserwowane na rynku od co najwyżej 7-8 lat. W tym czasie zdążyły jednak diametralnie zmienić dzisiejsze realia biznesowe” – mówi Hermann Wimmer. Według niego dynamika zmian rynkowych i technologicznych będzie nadal nabierała tempa, a organizacje, które nie zdążą się dostosować czeka porażka.

“Spójrzmy na rynek motoryzacyjny. Nowoczesne samochody generują dziś 20 razy więcej danych niż najnowsze auta sprzed dwóch lat. Chęć przetworzenia tej skali dynamicznie rozszerzających się zbiorów danych powoduje, że potrzebne są zupełnie nowe rozwiązania, cały ekosystem rozwiązań. Nie jesteśmy bowiem w stanie wszystkich tego rodzaju danych efektywnie przechowywać w klasycznych hurtowniach” – podkreśla Hermann Wimmer. Według niego kolejne lata przyniosą upowszechnienie hybrydowych środowisk przetwarzania danych. Będą one analogię do hybrydowych środowisk cloud computing, gdzie rozwiązania wykorzystujące możliwości publicznej infrastruktury stanowią uzupełnienie dla narzędzi instalowanych w lokalnej infrastrukturze IT. “Nie zgadzamy się z podejściem zakładającym, że jedno rozwiązanie jest w stanie rozwiązań wszystkie problemy związane z przetwarzaniem Big Data. Widzimy tu potrzebę dywersyfikacji, stąd stawiamy na rozwój całego ekosystemu rozwiązań i rozwój modelu chmurowych” – dodaje Hermann Wimmer.

Według przedstawicieli firmy Teradata upowszechnienie tego rodzaju rozwiązań wymagać będzie od klientów umiejętności rozumienia problemów z zakresu obsługi zróżnicowanych, nieuporządkowanych i często zmieniających się danych. Jak twierdzi Hermann Wimmer, rolą dostawców będzie wspieranie klientów także i w tym zakresie – za potwierdzenie tego faktu uznać można zapowiedź zwiększenia inwestycji w obszarze konsultingu.

Rozwiązania skupione na danych

“Biznes ma coraz większe problemy z wykorzystaniem dostępnych danych na potrzeby budowania wartości dodanej. Również czas oczekiwania na odpowiedzi dotyczące wielu stawianych pytań biznesowych staje się nie do zaakceptowania. Co więcej, wiele spośród dotychczasowych środowisk bazodanowych staje się zbyt kosztownych w utrzymaniu i nadmiernie złożonych” – mówi Chris Twoogood, wiceprezes firmy Teradata. Według niego nie ma dziś jednej technologii idealnie nadającej się do wszystkich zastosowań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Ma to być efekt dużego zróżnicowania danych oraz złożoności sposobów ich przetwarzania. Na tego typu problemy,w swoich założeniach, odpowiadać ma środowisko Teradata Unified Data Architecture. Jego idea zakłada ścisłą integrację rozwiązań analizy danych, mechanizmów przetwarzania w czasie rzeczywistym, hurtowni danych, a także rozwiązań dedykowanych do konkretnych rodzajów danych.

Idea programowalnych hurtowni danych Teradata opiera się na mechanizmach pozwalających wydzielić w ramach jednej fizycznej hurtowni wiele niezależnych instancji hurtowni.

Z kolei oprogramowanie Teradata QueryGrid, którego najnowsza wersja została zaprezentowana podczas tegorocznej konferencji – ma umożliwiać uniezależnienie przetwarzania danych od warstwy ich gromadzenia. Wedle zapowiedzi platforma Teradata QueryGrid może być integrowana z szerokim zakresem różnych środowisk bazodanowych – przy zachowaniu możliwości przetwarzania danych wprost w tych środowiskach i przy użyciu ich natywnych funkcji. Wspierane są m.in. bazy Teradata i Teradata Aster, środowiska Hadoop, MongoDB, a także liczne silniki relacyjnych baz danych oraz technologie klastrowe.

Kolejną z nowości jest platfroma Teradata Software Defined Warehouse. Idea programowalnych hurtowni danych Teradata opiera się na mechanizmach pozwalających wydzielić w ramach jednej fizycznej hurtowni wiele niezależnych instancji – każda wyposażona w odrębne parametry wydajnościowe, polityki bezpieczeństwa, czy reguły przetwarzania. Istnieć ma przykładowo, możliwość ograniczenia zasobów dostępnych dla określonych użytkowników lub rodzajów zapytań.

Podczas tegorocznej konferencji Teradata Universe oficjalnie poinformowano też o wprowadzeniu do sprzedaży najnowszej platformy sprzętowej Teradata Data Warehouse Appliance 2800. Rozwiazanie wykorzystuje m.in. najnowsze układy Intel Haswell, a także nową technologię zapisu danych. W efekcie platforma Teradata Data Warehouse Appliance 2800 ma charakteryzować się wyższą wydajnością energetyczną i szybkością przetwarzania danych nawet o 15% wyższą niż w przypadku platformy Teradata Data Warehouse Appliance 2750. Dodatkowo możliwe ma być obsłużenie dwukrotnie większej ilości danych w jednym urządzeniu klasy rack. Przedstawiciele producenta zapewniają, że platforma Teradata Data Warehouse Appliance 2800 została zoptymalizowana pod kątem przetwarzania in-memory i może być wykorzystywana zarówno jako hurtownia danych, jak i w roli bazy dla środowiska analitycznego lub testowego.

Wzmocnieniu oferty usług konsultingu sprzyjać będzie rozszerzenie na cały świat działalności przejętej przez firmę Teradata w zeszłym roku spółki Think Big.

Podczas konferencji tegorocznej Teradata Universe o potencjale biznesowym danych mówił też Suresh Pillai odpowiedzialny za analitykę danych o klientach w firmie eBay. Amerykański koncern wykorzystuje gromadzone – nie tylko wskutek podstawowych procesów biznesowych – dane do analizy kontekstu oczekiwań oraz zamiarów klientów, a także na potrzeby postępującej personalizacji usług. Z kolei Hans Rosling, profesor zdrowia międzynarodowego w Instytucie Karolinska i dyrektor Fundacji Gapminder, podczas swojej prezentacji zwracał uwagę na rolę szeroko dostępnych informacji gospodarczo-demograficznych w budowaniu świadomości światowych problemów społecznych – od biedy, po problemy edukacyjno-zdrowotne. Według niego dostępne powszechnie informacje, wykorzystane w odpowiedni sposób, pozwalają nie tylko zobrazować postępujące w wielu wymiarach życia na świecie zmiany, ale także – prognozować ich kierunki. Rosling podkreślał m.in. konieczność zrozumienia obecnych zjawisk rynkowych, po to, aby efektywnie prognozować zjawiska przyszłe. “Bez danych nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, ale posługując się tylko danymi również go nie zrozumiemy” – ostrzegł Hans Rosling.

Szeroka dywersyfikacja

Strategia rynkowa firmy Teradata zakłada koncentrację na poszerzeniu oferty usług i rozwiązań integracyjnych, zwiększeniu elastyczności rozwiązań w kontekście nowych opcji wdrożenia oraz skalowalności, a także rozbudowie ekosystemu rozwiązań i technologii wspierających gromadzenie oraz przetwarzanie zróżnicowanych danych. Kluczową rolę odgrywać ma dywersyfikacja wspieranych technologii i rozwiązań, a także dostępnych modeli wdrożenia. Postępujące zmiany technologiczne mają również pozwalać na skrócenie czasu niezbędnego do przetworzenia danych – pozwalając tym samym na szybsze uzyskanie potrzebnej wiedzy.

Z kolei realizacji planów zakładających wzmocnienie oferty usług konsultingu sprzyjać będzie rozszerzenie na cały świat działalności przejętej przez firmę Teradata w zeszłym roku spółki Think Big. Usługi oraz rozwiązania amerykańskiej spółki wyspecjalizowanej w technologiach opartych m.in. na platformie Hadoop będą niebawem oferowane także na rynku europejskim. Zapowiadane są też kolejne inwestycje w rozwiązania integracyjne, a także technologie Big Data.

W 2014 roku jedna trzecia przychodów (31%) firmy Teradata pochodziła ze sprzedaży do sektora usług finansowych. Źródłem niemal 20% obrotów jest natomiast sektor telekomunikacji. Kolejne 14% wpływów amerykańskiej firmy dotyczy segmentu handlu detalicznego. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa firmy najszybciej rozwijającym się segmentem rynku jest przemysł, który obecnie odpowiada za ok. 13% globalnych wpływów firmy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *