ProgramowaniePolecane tematy

Konteneryzacja kluczem do efektywnego przeprowadzenia cyfrowej transformacji

Nowe metody rozwoju oprogramowania wpisują się w potrzeby organizacji realizujących strategię cyfrowej transformacji w zakresie zwinności działania. Firmy, które rozumieją potencjał cyfrowych zmian planują na szeroką skalę wykorzystać również model cloud computing, a także zaawansowane technologie analityczne. To wnioski z badań zleconych przez firmę Red Hat.

Konteneryzacja kluczem do efektywnego przeprowadzenia cyfrowej transformacji

Z analiz przeprowadzonych przez Bain & Company oraz firmę Red Hat wynika, że w firmach świadomych potrzeby realizowania cyfrowych zmian biznesowych technologie oferowane w modelu cloud computing oraz nowoczesne metodyki tworzenia aplikacji są postrzegane jako rozwiązania mające zwiększyć elastyczność działania, możliwości oferowania nowych usług. Mają też umożliwić ograniczenie kosztów działalności. Zaoszczędzone w ten sposób środki mają zaś pomóc w szybszym rozwoju biznesu. Jednocześnie, wyniki badania pokazują, że inwestycje w obszar cyfrowej transformacji pozostają dość ograniczone. W większości firm na wczesnym etapie znajdują się też prace nad stworzeniem strategii cyfrowej transformacji.

Cyfrowa transformacja coraz częściej jest postrzegana jako narzędzie walki konkurencyjnej. Dla dwóch trzecich (65 proc.) ankietowanych podstawową motywacją do podejmowania inicjatyw cyfrowych są działania konkurentów.

Analizy pokazują również, że firmy, które stawiają na wykorzystanie nowych technologii na potrzeby wprowadzania gruntowych zmian biznesowych odnotowują wzrost udziałów rynkowych, skrócenie czasu dostarczania produktów i usług wysokiej jakości, a także przyspieszenie w zakresie rozwoju środowiska aplikacyjnego. Badania Bain & Company i Red Hat pokazują, że organizacje realizujące cyfrowe zmiany mają nawet ośmiokrotnie większą szansę na wzrost udziału w rynku w porównaniu z tymi, które znajdują się na najwcześniejszych etapach transformacji cyfrowej.

W zakresie rozwoju oprogramowania korzyści związane z cyfrową transformacją są widoczne m.in. w zakresie skrócenia czasu tworzenia aplikacji, a także ograniczenia kosztów za pośrednictwem wykorzystania technologii konteneryzacji. “Zauważyliśmy, że firmy, które robią większe i szybsze postępy, uważają cyfryzację za coś więcej niż pojedynczą funkcję czy aktywność. Postrzegają ją jako kompleksową, interdyscyplinarną transformację i wprowadzają zmiany w zarządzaniu, organizacji, pracach nad produktami, strategii IT, inwestycjach, nadzorze nad danymi, narzędziach itd. Budowanie wystarczających kompetencji cyfrowych, które pozwolą osiągnąć pożądane rezultaty, nie jest sprawą prostą. Sukces wymaga konsekwentnego, wieloletniego wysiłku” – mówi Jeff Taylor, ekspert Bain & Company i jeden z autorów analizy.

Wdrożenie kontenerów skraca czas tworzenia aplikacji nawet o 30 proc., a lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego sprzętu przyczynia się do ograniczenia kosztów utrzymania infrastruktury nawet o 15 proc.

Co ciekawe, cyfrowa transformacja coraz częściej jest postrzegana jako narzędzie walki konkurencyjnej. Dla dwóch trzecich (65 proc.) ankietowanych podstawową motywacją do podejmowania inicjatyw cyfrowych są działania konkurentów. Podobny odsetek respondentów (63 proc.) twierdzi, że reprezentowane przez nich organizacje dysponują procesami biznesowymi odpowiadającymi na nowe trendy cyfrowe. Tylko co piąty (19 proc.) uważa jednak, że szybkie wdrażanie innowacji technologicznych stanowi priorytet biznesowy.

Zdaniem autorów badania korzystanie z nowoczesnych platform aplikacyjnych i wdrożeniowych świadczy często o dojrzałym podejściu do zmian cyfrowych, a w praktyce okazuje się kluczem do rozwiązania problemów z tradycyjnym oprogramowaniem oraz infrastrukturą, które potencjalnie nie są w stanie sprostać wymaganiom towarzyszącym cyfrowej transformacji. W kontekście rozwoju środowisk aplikacyjnych, autorzy analizy wskazują na konteneryzację, jako na technologię, która w szczególnym stopniu pozwala przyspieszyć realizację zmian mających na celu wykorzystanie potencjału biznesowego cyfrowej transformacji.

Duże znaczenie ma tu m.in. możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia kontenerów aplikacyjnych pomiędzy różnymi środowiskami przetwarzania. Wnioski z badania Bain & Company i Red Hat pozwalają sądzić, że wdrożenie kontenerów skraca czas tworzenia aplikacji nawet o 30 proc., a lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego sprzętu przyczynia się do ograniczenia kosztów utrzymania infrastruktury nawet o 15 proc. „Kontenery odegrają ważną rolę nie tylko w tworzeniu aplikacji dla wysoce zautomatyzowanych, skalowanych poziomo platform, ale również w przyspieszaniu cyfrowej transformacji nowoczesnych firm. Choć większość respondentów sondażu – około 80 proc. – obecnie używa kontenerów głównie do aplikacji internetowych, spodziewamy się, że niebawem zaczną oni brać pod uwagę również bardziej krytyczne procesy” – twierdzi Tim Yea-ton, wiceprezes, działu Infrastructure Business Group w firmie Red Hat. Według autorów badania odsetek firm, które wdrażają technologie kontenerowe wzrośnie w skali najbliższych trzech lat do poziomu 40 proc. Obecnie z takich rozwiązań korzysta średnio co piąta firma.

Badanie przeprowadzono na grupie 450 menedżerów działów biznesowych oraz dyrektorów i pracowników działów IT z amerykańskich firm reprezentujących różne branże.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *