BiznesCIOPolecane tematy

Kto decyduje o IT w dużych polskich firmach?

Przeprowadzone przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska badanie pokazuje, że większość osób odpowiedzialnych za IT w firmach zatrudniających ponad 250 osób podlega bezpośrednio prezesom lub dyrektorom generalnym. Jednocześnie za inicjowanie pomysłów w zakresie inwestycji w IT częściej odpowiada zarząd, niż sam dział IT.

Kto decyduje o IT w dużych polskich firmach?

Badanie z cyklu Orange Insights pokazuje jednocześnie, że w większości, działających w Polsce, dużych organizacji biznesowych powszechne jest przekonanie, że tylko bliska współpraca zespołów odpowiedzialnych za IT oraz poszczególne piony biznesowe gwarantuje możliwość zwiększenia efektywności procesów biznesowych oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

O randze IT w wielu firmach świadczy też fakt, że statystycznie co czwarty (26 proc.) dyrektor ds. informatyki pełni rolę członka zarządu. Jeden na pięciu (21 proc.) CIO raportuje do dyrektora finansowego. Analizy Orange Insights pozwalają sądzić, że rola CFO w decyzjach związanych z informatyzacją będzie rosła. „Często głównymi osobami decyzyjnymi w temacie informatyzacji są prezesi firm lub kolektywnie cały zarząd. Jednak osoby posiadające w tej dziedzinie teoretycznie największą wiedzę, czyli dyrektorzy IT wciąż nie mają tutaj decydującego zdania” – podkreśla Dariusz Jędrzejczyk, dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych Orange Polska. Według niego w ramach procesów decyzyjnych dotyczących inwestycji w rozwiązania IT w wielu firmach rośnie rola dyrektorów finansowych. „Posiadają oni precyzyjną wiedzę o potrzebach i możliwościach firmy, korzystają często z rozwiązań IT, a co najważniejsze, mają bezpośredni kontakt zarówno z prezesami jak i dyrektorami IT. Potrafią zatem zrozumieć argumenty każdej ze stron i odpowiednio je wyważyć dla dobra firmy” – dodaje Dariusz Jędrzejczyk.

Badanie pokazuje różnice w postrzeganiu trendów i wiodących kierunków rozwoju rozwiązań IT przez kadrę zarządzającą oraz dyrektorów IT

Wyniki raportu pokazują, że prezesi skupiają się przede wszystkim na kosztach oraz efektach biznesowych wdrożeń rozwiązań IT – coraz częściej w odniesieniu do konkretnych procesów. Dyrektorom IT bardziej zależy natomiast na wdrażaniu stabilnych rozwiązań, które pozwolą usprawnić działanie działanie całej organizacji.

Badanie pokazuje jednak różnice w postrzeganiu trendów i wiodących kierunków rozwoju rozwiązań IT przez kadrę zarządzającą oraz dyrektorów IT – jako główny trend w informatyzacji przedsiębiorstw prezesi najczęściej wskazują wdrażanie systemów ERP (31 proc.). Natomiast szefowie IT częściej wymieniają rozwój systemów integrujących sprzedaż, produkcję i logistykę (27 proc.). Różnice występują także w postrzeganiu znaczenia usług outsourcingu IT. Zdaniem 58 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej outsourcing wpływa na poprawę efektywności biznesu. Główną zaletą ma być możliwość zoptymalizowania kosztów. Podobnego zdania na temat outsourcingu jest tylko 45 proc. dyrektorów ds. IT – ich zdaniem kluczowe korzyści to: łatwiejszy dostęp do specjalistów i wiedzy oraz możliwość skrócenia czasu realizacji wdrożeń. Co więcej dwóch na trzech (68 proc.) ankietowanych prezesów uważa, że rola outsourcingu w informatyzacji przedsiębiorstw rośnie. Taką opinię wyraża 56 proc. CIO.

Większość ankietowanych twierdzi, że IT nie jest drogim rozwiązaniem.

„Najważniejszym problemem w informatyzacji polskich firm jest konflikt interesów. Prezesi firm ze względu na funkcję zarządzania przedsiębiorstwem muszą przede wszystkim zwracać uwagę na cele, które biznes musi osiągnąć oraz na środki finansowe jakie może na to przeznaczyć. Podobnie jest z dyrektorami finansowymi. Z kolei dyrektorzy IT ze względu na swoją specjalizację i merytoryczną wiedzę w temacie informatyzacji skupiają się na konkretnych, jednostkowych problemach, które nie są koniecznie priorytetowe dla firmy, ale które na pewno poprawiłyby jej funkcjonowanie. Dlatego warto usprawniać wewnętrzny dialog informatyczny między wszystkimi grupami decyzyjnymi w firmie” – kwituje Dariusz Jędrzejczyk.

Jednocześnie, ankietowani przez ICAN Research prezesi dużych firm częściej niż szefowie IT uważają, że ich organizacje dobrze radzą sobie z informatyzacją w finansach (79 proc.) i marketingu (63 proc.). Szefowie IT wyżej oceniają efektywność informatyzacji w zarządzaniu operacyjnym (77 proc.), produkcji (60 proc.), obszarze kadr i płac (63 proc.) oraz w zakresie rozwoju oferty produktowej (64 proc.). Co ważne, większość przedstawicieli obu tych grup twierdzi, że IT nie jest drogim rozwiązaniem. Głównym źródłem finansowania inwestycji w IT w dużych firmach są środki własne, jednak inwestycje takie są często prowadzone przy udziale środków unijnych.

W badaniu wzięło udział 68 prezesów i 142 dyrektorów i kierowników IT.

Kto decyduje o IT w dużych polskich firmach?

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *