RynekPolecane tematy

MAC podał skład Rady do Spraw Cyfryzacji

Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił skład Rady do Spraw Cyfryzacji. Pierwsze posiedzenie 24 czerwca.

MAC podał skład Rady do Spraw Cyfryzacji

Członkowie Rady będą wspierać wiedzą i doświadczeniem MAC oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Dlatego najważniejszym kryterium w doborze składu Rady było, aby jej przedstawiciele reprezentowali różne środowiska zainteresowane procesem cyfryzacji państwa: administrację rządową, samorząd, biznes, środowisko akademickie, ekspertów technicznych oraz organizacje pozarządowe” – tłumaczą przedstawiciele MAiC.

Przewodniczącym został Igor Ostrowski – prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był doradcą premiera oraz wiceministrem administracji i cyfryzacji. Od 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Jedyny polski członek Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum – forum przy ONZ zajmującym się zarządzaniem internetem na świecie.

Poniżej pełna lista pozostałych osób zaproszonych w skład Rady do Spraw Cyfryzacji:
Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odpowiedzialna za jakość w edukacji
Michał Chrzanowski – dyrektor NASK
Jan Czajkowski –  samorządowiec, były prezydent Zgierza, od 2003 do 2010 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta oraz standardów ISO, od 2011 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. współpracy z organizacjami samorządowymi, doktor chemii, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego (niegdyś w na wydziale matematyki, fizyki i chemii, a obecnie w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu), specjalista w dziedzinie GIS
Adam Góral – prezes zarządu Asseco Poland
Piotr Kabaj – szef Warner Music Poland
Lidia Kołucka-Żuk – była członkini Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Michała Boniego, wcześniej dyrektorka CEE Trust na Polskę, prawniczka, specjalistka prawa spółek oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Maciej Maciejowski – do 2012 roku związany z Grupą Onet.pl (jak sam pisze, programował pierwsze serwisy tego portalu), a obecnie dyrektor rozwoju produktu i technologii w Benefit Systems
Mariusz Madejczyk – pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji
dr Grzegorz Sibiga – adwokat, kancelaria Traple, Konarski, Prodecki i Wspólnicy, pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym.
Dominik Skoczek – pełnomocnik Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
Anna Streżyńska – była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezes spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
Katarzyna Szymielewicz – założycielka Fundacji Panoptykon działającej na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w “społeczeństwie nadzorowanym”.
Alek Tarkowski – socjolog, koordynator polskiego oddziału Creative Commons i dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.
Elżbieta Traple – adwokat, kancelaria Traple, Konarski, Prodecki i Wspólnicy, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej.
Jarosław Tworóg – wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Agata Wacławik-Wejman – adwokat, dyrektor ds. Publicznych i Relacji Rządowych w Google Polska
Piotr “VaGla” Waglowski – adwokat, właściciel bloga VaGla.pl poświęconego prawnym aspektom społeczeństwa informacyjnego
Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiada za realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Michał Andrzej Woźniak – członek zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Do zadań Rady będzie należeć m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, strategie i programy rozwoju) oraz innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rada będzie współpracować np. w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. “MAC będzie aktywnie wspierać prace Rady, proponując tematy do agend spotkań. Część posiedzeń Rady będzie otwarta – czyli będą mogli uczestniczyć w nich zainteresowani tematem obserwatorzy” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Powołanie Rady do Spraw Cyfryzacji wynika z zapisów art. 17 znowelizowanej ustawy o informatyzacji (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), która weszła w życie 11 maja 2014 r. Pierwsze posiedzenie odbędzie się 24 czerwca w godz. 15.00-17.30 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty, jednak ze względu na kwestie techniczne o wstępie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować do 20 czerwca na adres: katarzyna.wilczewska@mac.gov.pl (w temacie należy wpisać: Rada do Spraw Cyfryzacji – zgłoszenie udziału w posiedzeniu 24 czerwca, a w treści podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję). Osoby, których zgłoszenia będą przyjęte, zostaną o tym poinformowane drogą mailową 23 czerwca.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “MAC podał skład Rady do Spraw Cyfryzacji”