BiznesPolecane tematy

Maleją wydatki na badania i rozwój w USA i Europie…

…tymczasem w Chinach gwałtownie (o 46%) rosną nakłady na prace badawczo-rozwojowe. To wnioski z najnowszego raportu Global Innovation 1000. Nakłady przeznaczane na badania i rozwój w dużych firmach kształtują się od kilku lat na coraz niższym poziomie i w tym roku osiągnęły drugi najniższy wynik w dziesięcioletniej historii badania. W 2010 r. nakłady spadły o 5,6%.

Maleją wydatki na badania i rozwój w USA i Europie…

W porównaniu do ubiegłego roku wydatki na B+R wzrosły jedynie o 1,4%, podczas gdy w ostatnich dziesięciu latach przeciętny wskaźnik wzrostu wynosił 5,5%. Nakłady na innowacje liczone jako procent od przychodów spadły pomiędzy rokiem 2005 a 2014 o 17%! „Z naszych obserwacji wynika jednak, że firmy są obecnie znacznie bardziej innowacyjne niż miało to miejsce dekadę temu i potrafią dziś osiągnąć znacznie więcej, za mniej. Co więcej, nie istnieje proste przełożenie wielkości nakładów R&D na innowacje. Już Steve Jobs zauważył, że kiedy Apple tworzyło pierwszy komputer osobisty, jedyny ich konkurent – IBM, wydawał na badania i rozwój ponad 100 razy więcej. To, czy dane przedsiębiorstwo osiąga odpowiedni zwrot z inwestycji w R&D jest w dużo większym stopniu uzależnione od spójności strategii prac rozwojowych ze strategią biznesową oraz zdolności firmy do generowania i prowadzenia portfela ambitnych i wartościowych projektów innowacyjnych. Te czynniki są mocno powiązane z kulturą organizacyjną i jakością zarządzania konkretnej firmy” – podkreśla Paweł Bochniarz, dyrektor w zespole Innovation Advisory w PwC.

To, czy dane przedsiębiorstwo osiąga odpowiedni zwrot z inwestycji w R&D jest w dużo większym stopniu uzależnione od spójności strategii prac rozwojowych ze strategią biznesową oraz zdolności firmy do generowania i prowadzenia portfela ambitnych i wartościowych projektów innowacyjnych. Te czynniki są mocno powiązane z kulturą organizacyjną i jakością zarządzania konkretnej firmy.

Jak pokazują analizy Strategy&, firmy w których innowacje stały się integralną częścią strategii biznesowej zaczęły odnotowywać o 40% wyższy wzrost zysku operacyjnego na przestrzeni 3 lat w porównaniu z graczami, którzy nie zdecydowali się na tak spójną politykę. Według raportu z 2014 r., na czele pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych firm stoją Apple, Google, Amazon i Samsung. Jednak z pierwszej dziesiątki innowatorów jedynie trzy – Google, Samsung i Microsoft – znalazły się jednocześnie w czołówce firm najwięcej wydających na innowacje. Jak wynika z analizy ostatnich 10 lat, tylko Microsoft jest firmą, w której co roku wydatki na R&D idą w parze z innowacyjnością. Choć w czołówce przedsiębiorstw ponoszących największe nakłady na innowacje znajdują się cztery spółki z sektora ochrony zdrowia, to jednak żadna z nich nie została uznana w badaniu za najbardziej innowacyjną.

Jak pokazują analizy Strategy&, firmy w których innowacje stały się integralną częścią strategii biznesowej zaczęły odnotowywać o 40% wyższy wzrost zysku operacyjnego na przestrzeni 3 lat w porównaniu z graczami, którzy nie zdecydowali się na tak spójną politykę.

Firmy odnoszące sukcesy znają swoich klientów

Wspólnym elementem łączącym innowacyjne firmy jest zrozumienie potrzeb odbiorcy, a nie wysokość wydatków ponoszonych na R&D. Zamiast polegać na analizach rynkowych, innowacyjne firmy budują bliskie relacje z konsumentami dzięki czemu mogą stworzyć takie rozwiązania i produkty, które reprezentują wartość dla odbiorcy i to często taką, której konsument jeszcze nie zdążył nazwać” – podkreśla Beata Tylman, dyrektor, w zespole innowacje i pomoc publiczna w PwC.

Na czele pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych firm stoją Apple, Google, Amazon i Samsung. Jednak z pierwszej dziesiątki innowatorów jedynie trzy – Google, Samsung i Microsoft – znalazły się jednocześnie w czołówce firm najwięcej wydających na innowacje. Jak wynika z analizy ostatnich 10 lat, tylko Microsoft jest firmą, w której co roku wydatki na R&D idą w parze z innowacyjnością.

W wynikach podawanych przez GUS na temat polskiego rynku widać wyraźnie, iż wydatki na działalność innowacyjną w latach 2011-2013 kształtowały się na zbliżonym poziomie dla przedsiębiorstw przemysłowych, zaś w przypadku przedsiębiorstw usługowych, największe nakłady przypadły na 2012 r. Pod tym względem jest to zjawisko zgodne z trendami światowymi wykazanymi w raporcie, wskazującymi na pewną stagnację jeśli chodzi o wartość wydatków na R&D. Niemniej jednak odsetek przedsiębiorstw wdrażających nowe lub znacząco ulepszone produkty rośnie dla przedsiębiorstw przemysłowych i wyniósł w 2013 r. w Polsce 17,1%, równocześnie dla przedsiębiorstw usługowych wyniósł 11,4%, czyli tylko o 1% mniej wobec 2012 r.” – dodaje.

Aż 76% liderów innowacji objętych badaniem wskazuje, że osiągają obecnie lepsze wyniki niż 10 lat temu. Niemal taki sam odsetek jest przekonanych, że firmy nauczyły się słuchać i rozumieć potrzeby konsumentów. Jak wynika z analiz Strategy& te firmy, które bezpośrednio korzystają z doświadczeń klienta odnotowują na przestrzeni trzech lat trzykrotny wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do firm, które decydują się na jedynie pośredni dostęp do opinii konsumentów.

Większość ankietowanych liderów innowacji, przyznaje, że wciąż istnieje wiele obszarów do udoskonalenia. Tylko 41% z badanych jest zadowolonych z poziomu zagospodarowania obszarów innowacji i zaledwie 1/3 jest przekonana, że zdobywają wiedzę, która stanie się kluczowa dla utrzymania innowacyjności w kolejnym dziesięcioleciu.

Rosną wydatki R&D związane z internetem i rozwojem oprogramowania

Większość ankietowanych liderów innowacji, przyznaje, że wciąż istnieje wiele obszarów do udoskonalenia. Tylko 41% z badanych jest zadowolonych z poziomu zagospodarowania obszarów innowacji i zaledwie 1/3 jest przekonana, że zdobywają wiedzę, która stanie się kluczowa dla utrzymania innowacyjności w kolejnym dziesięcioleciu.

W tym roku w pięciu sektorach widzimy wyraźny spadek nakładów na R&D: przemysł lotniczy i zbrojeniowy, ochrona zdrowia, elektronika, FMCG oraz telekomunikacja. Jednocześnie rosną wydatki związane z internetem i rozwojem oprogramowania (aż 17% wzrost), energetyką i przemysłem chemicznym (4,2%), a także sektorem przemysłowym (4,1%) i motoryzacją (2,1%).

Wyraźny wzrost wydatków na innowację w Chinach

Raport pokazuje wyraźny bo aż 46% wzrost wydatków na R&D wśród firm z rynku chińskiego. Dla porównania spółki z Ameryki Północnej zdecydowały się przeznaczać na działania innowacyjne jedynie o 3,4% więcej niż rok wcześniej, a z Europy 2,5% więcej. Z kolei firmy japońskie obniżyły swoje nakłady na innowacje aż o 14%!

Raport pokazuje wyraźny bo aż 46% wzrost wydatków na R&D wśród firm z rynku chińskiego. Dla porównania spółki z Ameryki Północnej zdecydowały się przeznaczać na działania innowacyjne jedynie o 3,4% więcej niż rok wcześniej, a z Europy 2,5% więcej.

Warto zauważyć, że liczba spółek z Chin objętych badaniem w ramach raportu Global Innovation 1000 wzrosła z 8 w 2005 r. do 114 w 2014 r., co świadczy o rosnącej pozycji chińskich przedsiębiorstw wśród spółek o największych wydatkach na R&D na świecie.

Trendy w innowacjach na najbliższe 10 lat

Ankietowane przedsiębiorstwa wyraźnie wskazują na potrzebę połączenia strategii biznesowej z innowacyjną, jako na kluczowy czynnik przyczyniający się do sukcesu innowacji. Planują także przeniesienie nakładów z innowacji inkrementalnych w stronę nowych produktów i usług oraz innowacji przełomowych.

Obecnie prawie 60% wydatków przeznaczanych jest na innowacje o charakterze przyrostowym, 28% na innowacje, które w istotny sposób zmieniają paletę usług/produktów, procesy lub model biznesowy, a jedynie 14% na przełomowe lub radykalne innowacje. Badani zamierzają także przenieść ciężar wydatków z produktów na nowe usługi, tak by do roku 2024 ponad 60% inwestycji R&D podejmowana była w zakresie rozwoju usług (obecnie proporcje te kształtują się: 52% na rozwój produktów i 48% usług).

Ankietowane przedsiębiorstwa wyraźnie wskazują na potrzebę połączenia strategii biznesowej z innowacyjną, jako na kluczowy czynnik przyczyniający się do sukcesu innowacji. Planują także przeniesienie nakładów z innowacji inkrementalnych w stronę nowych produktów i usług oraz innowacji przełomowych.

Global Innovation 1000 to badanie przeprowadzone przez Strategy& – będącą częścią firmy doradczej PwC – wśród 1000 przedsiębiorstw przeznaczających największe nakłady na B+ R. Dodatkowo badanie obejmuje wywiady pogłębione z prawie 500 liderami innowacji na świecie.

Strategy& zidentyfikowało 1000 przedsiębiorstw, które ponoszą największe nakłady na R&D na świecie (stan na 30 czerwca 2014 r.). Wydatki firm badanych w ramach „The Global Innovation 1000” stanowią w sumie 40% światowych nakładów na R&D, podczas gdy kolejne 1000 firm reprezentuje w sumie 3% nakładów. Dla każdej z firm wchodzących w skład listy, Strategy& pozyskało ze strony Bloomberga oraz Capital IQ kluczowe informacje finansowe, uwzględniające sprzedaż, zysk brutto, zysk netto, historyczne nakłady na R&D oraz dane dotyczące kapitalizacji. Dodatkowo, Strategy& przeprowadziło badanie online na próbie 505 liderów innowacji z 467 firm z całego świata. Przedsiębiorstwa biorące udział w dodatkowym badaniu w sumie wydają na R&D 130 mld dolarów, co stanowi 20% wydatków wszystkich firm ujętych w Global Innovation 1000.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *