Branża ITRynekPolecane tematy

Micro Focus przejmie rozwiązania aplikacyjne HPE

Wartość transakcji to prawie 9 mld USD. Na jej mocy brytyjska firma Micro Focus stanie się właścicielem wybranych rozwiązań aplikacyjnych HPE. Chodzić ma o oprogramowanie, które nie odgrywa krytycznej roli dla realizacji strategii rynkowej HPE. W wyniku transakcji Micro Focus ma stać się jednym z największych dostawców oprogramowania biznesowego na świecie.

Micro Focus przejmie rozwiązania aplikacyjne HPE

Na mocy zawartej umowy firma Micro Focus stanie się właścicielem szeregu, należących obecnie do HPE rozwiązań aplikacyjnych związanych. Transakcja obejmie m.in. oprogramowanie wspierające zarządzanie procesem dostarczaniem aplikacji, narzędzia związane z przetwarzaniem i analizowaniem dużych zbiorów danych, a także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oraz zarządzania danymi i działalnością operacyjną w obszarze IT. W ofercie HPE pozostaną natomiast m.in. rozwiązania, takie jak: HPE OneView, czy platforma Helion Cloud.

Wartość transakcji sięgnie 8,8 mld USD, przy czym warunki porozumienia zakładają, że Micro Focus zapłaci HPE 2,5 mld USD w gotówce. Udziałowcy HPE obejmą też 50,1 proc. udziałów w spółce Micro Focus. Przedstawiciele Hewlett Packard Enterprise zapowiadają, że koszty związane z wydzieleniem zasobów aplikacyjnych do firmy Micro Focus sięgną 700 mln USD. Warto dodać, że w maju ogłoszono też zamiar wydzielenia i włączenia do firmy CSC działu usług Enterprise Services HPE. Związana z tym restrukturyzacja ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Transakcja obejmie m.in. oprogramowanie wspierające zarządzanie procesem dostarczaniem aplikacji, narzędzia związane z przetwarzaniem i analizowaniem dużych zbiorów danych, a także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oraz zarządzania danymi i działalnością operacyjną w obszarze IT. W ofercie HPE pozostaną natomiast m.in. rozwiązania, takie jak: HPE OneView, czy platforma Helion Cloud.

Z oficjalnych informacji wynika, że Micro Focus, przejmując rozwiązania aplikacyjne HPE stanie się jednym z największych dostawców oprogramowania biznesowego na świecie. Firma zyskać ma również zupełnie nową skalę działania na globalnych rynkach. Transakcja wpisuje się też w długofalową strategię rozwoju Micro Focus. W maju br. sfinalizowano zakup, wyspecjalizowanej w narzędziach wspierających zarządzanie cyklem życia aplikacji, firmy Serena Software. Wartość tej transakcji to ok. 540 mln USD.

Obok technologii pozwalających na programowe definiowanie sposobu funkcjonowania warstw sieci, pamięci masowej i całych centrów danych, istotne znaczenie dla planów rozwoju HPE mają mieć także technologie związane z mobilnością oraz infrastrukturą Internetu Rzeczy.

Z kolei firmie HPE wydzielenie części firmy związanej z – nieistotnym dla realizacji strategii biznesowej – oprogramowaniem, pozwolić ma m.in. na zwiększenie zwinności działania i wzmocnienie marżowości. Obecna strategia HPE zakłada koncentrację na kilku kluczowych obszarach działalności, w tym rozwiązaniach opartych na hybrydowym podejściu do IT, a także tych, związanych z infrastrukturą centrów danych, sieciami, pamięciami masowymi oraz usługami technologicznymi.

Wedle oficjalnych zapowiedzi, po zamknięciu obu tych transakcji roczne obroty HPE sięgną ok. 28 mld USD, wobec niecałych 52 mld USD w 2015 roku finansowym. Firma ma jednak dysponować kompleksową, zdywersyfikowaną i mocno wyspecjalizowaną ofertą, która wpisuje się w wiodące trendy związane z rozwojem środowisk informatycznych w firmach. Obok technologii pozwalających na programowe definiowanie sposobu funkcjonowania warstw sieci, pamięci masowej i całych centrów danych, istotne znaczenie dla planów rozwoju HPE mają mieć także technologie związane z mobilnością oraz infrastrukturą Internetu Rzeczy. Rozwijana – przede wszystkim pod kątem wsparcia dla projektów transformacji infrastruktury IT w kierunku modeli hybrydowych – będzie też oferta usług technologicznych HPE. Dział ten ma odpowiadać za ok. 25 proc. wpływów HPE – już po wyłączeniu ze struktur firmy zasobów aplikacyjnych sprzedawanych firmie Micro Focus oraz działu Enterprise Services, który stanie się częścią CSC.

Firma SUSE, stanie się preferowanym dostawcą rozwiązań linuksowych dla HPE. Obie firmy mają też wspólnie pracować nad ofertą łączącą rozwiązania HPE Helion OpenStack i Stackato z technologiami SUSE.

Warunki transakcji oznaczają, że Micro Focus przejmie m.in. przejęte przez koncern Hewlett-Packard w 2011 roku rozwiązania firmy Autonomy. Zapowiadano wówczas, że na ich bazie powstanie wyspecjalizowana oferta skierowanych do użytkowników korporacyjnych rozwiązań aplikacyjnych HP. Warto dodać, że wartość transakcji przejęcia firmy Autonomy przez HP sięgnęła 11 mld USD. Jak się jednak później okazało, była to kwota istotnie zawyżona względem faktycznej wartości brytyjskiej spółki, w wyniku czego władze koncernu – działającego jeszcze pod marką HP – zdecydowały się na dokonanie odpisów księgowych o wartości sięgających niemal trzech czwartych kosztów przejęcia Autonomy.

Znamienne jest także, że transakcja została ogłoszona w tym samym dniu, w którym nastąpiło oficjalne połączenie firm Dell oraz EMC. Równolegle przedstawiciele kierownictwa HPE poinformowali, że w trzecim kwartale roku obrachunkowego koncern osiągnął obroty netto na poziomie 12,2 mld USD. Jest to wartość o 6 proc. niższa od przychodów netto za trzeci kwartał poprzedniego roku finansowego.

Z oficjalnych zapowiedzi wynika też, że – należąca do Micro Focus – firma SUSE, stanie się preferowanym dostawcą rozwiązań linuksowych dla HPE. Obie firmy mają też wspólnie pracować nad ofertą łączącą rozwiązania HPE Helion OpenStack i Stackato z technologiami SUSE. Wspólna oferta ma stanowić unikalne rozwiązanie wspierające tworzenie hybrydowych środowisk chmury obliczeniowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *