AplikacjeCDOProgramowanie

Microsoft Build: Więcej sztucznej inteligencji w usługach Azure

Oferta związanych ze sztuczną inteligencją usług chmurowych Microsoft Azure zyska nowe funkcje wspierające deweloperów w szybkim tworzeniu nowoczesnych aplikacji wspierających typowe procesy biznesowe. Jako takie, nowe usługi Azure AI wpisują się w potrzeby wynikające z rosnącej powszechności projektów zakładających modernizację biznesu w oparciu o nowe technologie.

Microsoft Build: Więcej sztucznej inteligencji w usługach Azure
Źródło: Microsoft

Nowe funkcjonalności mają być szczególne przydatne dla twórców aplikacji biznesowych, ale też dla inżynierów danych. I tak, wśród ogłoszonych podczas konferencji Microsoft Build 2021 rozszerzeń dla dotychczasowych usług platformy Azure znalazły się m.in. usługi Azure Bot Service. Mają one ułatwiać tworzenie zaawansowanych botów wspierających automatyzację konkretnych procesów biznesowych. Nowe funkcjonalności w tym obszarze pozwalają, przykładowo, na wyposażenie botów w funkcje syntezy mowy oraz wykorzystanie ich m.in. w kontekście procesów telefonicznej obsługi klienta. Nowe rozwiązania w zakresie robotyzacji procesów przy wykorzystaniu usług Azure AI zostały przy tym wyposażone w graficzne środowisko pracy pozwalające na ograniczenie konieczności ręcznej ingerencji w kod oprogramowania na etapie tworzenia, testowania i wdrażania botów.

Inną nowością jest usługa Azure Video Anazyler. Oparta na połączeniu dotychczasowych usług Live Video Analytics i Video Indexer pozwala ona na łatwe wykorzystywanie kompleksowych funkcji analityki i przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, a także nagrań wideo. Wśród potencjalnych scenariuszy użycia nowej funkcjonalności przedstawiciele koncernu Microsoft wskazują m.in. rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy, zautomatyzowanego monitoringu wizyjnego, a także – nowoczesne platformy cyfrowe zapewniające nową jakość doświadczeń klientom tradycyjnych sklepów detalicznych. Nowe funkcje analityki wideo mają sprawdzać się także w kontekście różnego rodzaju działań mających na celu tworzenie i monetyzację treści.

Publicznie dostępna jest także usługa Azure Metrics Advisor. Zapewnia ona m.in. funkcjonalność wspierającą zautomatyzowane, realizowane w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego, wykrywanie różnego rodzaju anomalii i odchyleń w zakresie szeregów czasowych, a także metryk i wskaźników generowanych m.in. za pośrednictwem urządzeń Internetu Rzeczy lub wszelkiego rodzaju czujników. Zdaniem przedstawicieli firmy Microsoft nową usługę cechuje ogromna użyteczność w zakresie bieżącej analizy i monitorowania wskaźników kluczowych dla scenariuszy biznesowych związanych, przykładowo, z handlem, dystrybucją czy procesami produkcyjnymi.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *