centra danych / data centerRynek

Ruszył pierwszy etap budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały dziś porozumienie, na mocy którego rusza pierwszy etap wsparcia dofinasowania dla projektu, którego celem jest budowa nowoczesnych centrów przetwarzania danych. KCPD ma zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej. Budżet przeznaczony na tę inwestycję to prawie 830 mln. Projekt realizowany jest wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Ruszył pierwszy etap budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Pierwszy etap przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu projektu KCPD, w tym na wyborze ciura projektowego, inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcy. W ramach prac powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.

Przedsięwzięcie to ma być finansowane z KPO w ramach komponentu „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”.

Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, budowa KCPD to inwestycja strategiczna, która ma istotnie wpłynąć na zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla Państwa, np. działanie rejestrów państwowych i chmury rządowej, które stanowią bazę do świadczenia e-usług niezbędnych dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i administracji państwowej w życiu codziennym oraz w sytuacjach kryzysowych.

“Administracja publiczna musi zapewnić dostęp do swoich usług, gwarantując maksimum bezpieczeństwa oraz integralność danych. Musimy być pewni, że mamy ciągłość świadczenia usług publicznych, także w sytuacji przerw w dostawach energii elektrycznej czy prób zakłócenia działania infrastruktury telekomunikacyjnej” – podkreślił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Odbiorcami powstałej infrastruktury będą więc jednostki administracji rządowej, w tym w szczególności jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego ds. cyfryzacji, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych osób prawnych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw, będący użytkownikami infrastruktury wybudowanej w ramach realizacji.

Realizacja inwestycji wspierana będzie przez ustawę z 7 lipca 2023 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która pozwala na sprawne i terminowe realizowanie postepowań zakupowych oraz optymalizuje wydawanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją KCP

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *