CyberbezpieczeństwoRynek

1,5 mld zł otrzymają samorządy na poprawę cyberbezpieczeństwa

Ponad 2 tys. samorządów z całej Polski uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Niektóre z nich – tak jak gmina Izabelin, z którą podpisano już pierwszą umowę – otrzymają nawet 850 tys. złotych dofinansowania. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji będą teraz podpisywali kolejne umowy ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia.

1,5 mld zł otrzymają samorządy na poprawę cyberbezpieczeństwa

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł – złożyło 90% uprawnionych jednostek.

“Ogromne zainteresowanie projektem ze strony samorządów pokazuje, że są one świadome zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa i – co więcej – gotowe, aby im przeciwdziałać. Program Cyberbezpieczny Samorząd ma nie tylko zapewnić im wsparcie finansowe, ale także, w ramach kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, wsparcie merytoryczne” – powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

27 lutego br. podpisano pierwszą umowę – ze wspomnianą już gminą Izabelin – na realizację grantu na kwotę 850 tys. zł.

“Od dziś kolejne umowy będą sukcesywnie podpisywane, a JST będą mogły rozpocząć swoje działania. Samorządy zyskają fundusze na bezpieczne i sprawne urzędy, bezpieczeństwo danych oraz dostępne usługi elektroniczne” – dodał wicepremier.

Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, rozwój JST w zakresie cyberbezpieczeństwa przyczyni się do poprawy ochrony danych przechowywanych w urzędach, m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury, która służy do zarządzania dostępem oraz tworzenia ich kopii zapasowych.

Zwiększy się także odporność urzędów na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zagrozić ich ciągłości pracy, np. próby ataków na systemy IT samorządów, kradzież danych lub przerwy w zasilaniu. Poprawi się również dostępność usług elektronicznych świadczonych przez samorządy poprzez rozwój infrastruktury sieciowej oraz mechanizmów jej zabezpieczeń.

Na co samorządy mogą przeznaczyć pieniądze?

Wnioski o granty złożone przez samorządy zakładają realizację działań w trzech kluczowych obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo:

  • technicznym (ok. 1,2 mld zł) – infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe;
  • organizacyjnym (ok. 183 mln zł) – procedury, audyty, certyfikaty, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji itp.;
  • kompetencyjnym (ok. 105 mln zł) – szkolenia pracowników.

Program Cyberbezpieczny Samorząd, o którym pisaliśmy już na łamach ITwiz, jest kolejnym etapem działań w ramach nowej perspektywy finansowej i stanowi uzupełnienie wcześniej sfinansowanych działań. “W jego ramach kluczowe jest zabezpieczenie cybernetyczne urzędów. Samorządy coraz lepiej rozumieją wagę zagrożeń w przestrzeni cyfrowej” – stwierdził Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ze wsparcia skorzystają urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie i jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Czas realizacji grantu wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 roku. Dofinansowanie będzie wypłacane w 3 transzach (30% – 30% – 40%).

Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, przekazaną podczas otwarcia Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) w Rzeszowie, projekt Cyberbezpieczny Samorząd ma być kontynuowany, ale nie wiadomo jeszcze z jakim budżetem – informacje te mają się pojawić po I kwartale br.

“Programy, takie jak Cyberbezpieczny Samorząd są krokiem w dobrą stronę. Bariera finansowa wciąż sprawia, że choć samorządy wiedzą o możliwych do nałożenia na nie karach, w przypadku niespełnienia nakładanych obowiązków co do zabezpieczenia swoich systemów IT, to nie zawsze mogą podjąć stosowne działania” – skomentował Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield. “Konsekwentne wsparcie zwiększa szanse uniknięcia scenariusza, gdy po upłynięciu ujętego w założeniach danego programu obligatoryjnego okresu realizacji zadań, samorządy z bezpieczeństwem wrócą do niskiego i nieakceptowanego poziomu” – dodał.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *