BiznesRynek

Najważniejszą zmianą tego roku jest fakt, że szybko rośnie liczba projektów digitalizacyjnych

Z Aongusem Hegartym, prezesem zarządu Dell Technologies w EMEA, koordynującym pracę 170 oddziałów firmy w tym regionie, rozmawiamy o tegorocznym raporcie Digital Transformation Index; pozycji polskich firm na tle ich europejskich odpowiedników; czynnikach przyspieszających cyfrową transformację; barierach, na które napotykają organizacje, które jej dokonują oraz kluczowych technologiach pozwalających na zmianę modelu biznesowego i poprawę pozycji zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.

Najważniejszą zmianą tego roku jest fakt, że szybko rośnie liczba projektów digitalizacyjnych

Dell Technologies opublikował niedawno raport Digital Transformation Index. Co pokazuje on, jeśli chodzi o najważniejsze tendencje w roku 2020? Jak w Państwa ocenie wygląda cyfrowa transformacja w firmach na całym świecie? Czy faktycznie przyspieszyła w czasie pandemii?

Dziś niewątpliwie bardzo wielu ludzi zostało zmuszonych do pracy z domu. W tej sytuacji nasi klienci oczekują poprawy bezpieczeństwa i elastyczności działania rozproszonych organizacji. Potrzebują rozwiązań end-to-end. Na to nakładają się specyficzne potrzeby poszczególnych pracowników. Musimy dostarczyć właściwe rozwiązanie dla właściwej osoby, zrozumieć, że każdy z pracowników jest inny. Potrzebujemy też narzędzi, które działy IT mogą wdrażać, serwisować i uaktualniać zdalnie. Za tym idą inwestycje w bardziej elastyczną i wydajną infrastrukturę IT, a więc m.in. w infrastrukturę hiperkonwergentną oraz chmurę hybrydową i multicloud, aby nadmiarowe obciążenia móc przenosić do chmury.

Rok 2020 wyraźnie pokazał, że nie ma już sektorów – ani firm – które mogłyby funkcjonować bez wykorzystania technologii cyfrowych. Te organizacje, które jako pierwsze zdały sobie sprawę ze znaczenia cyfrowej transformacji, dziś są zwycięzcami obranej wówczas strategii. Czy nam się to podoba, czy nie, rok 2020 drastycznie zmienił świat i biznes. Transformacja cyfrowa gwałtownie przyspieszyła i stała się – od dawna przez wszystkich oczekiwaną – rzeczywistością. To, co miało być zrobione za kilka lat, zostało zrobione w zaledwie kilka miesięcy.

Jak pokazuje nasz Digital Transformation Index, coraz więcej jest organizacji – zarówno na świecie, jak i w Polsce – które określamy mianem cyfrowych liderów. To te firmy, które wcześniej postawiły na cyfrową transformację. W Polsce ich udział zwiększył się w ciągu ostatnich dwóch lat z 5% do 9% w roku 2020. Cyfrowi liderzy radzą sobie dziś znacznie lepiej niż pozostałe organizacje. Jednocześnie DT Index pokazuje, że Polska staje się coraz bardziej cyfrowa. Liczba organizacji Digital Adopters wzrosła w Polsce w ciągu 2 lat z 24% do 43%. Jest to najlepszy wskaźnik w Europie. Z kolei liczba Digital Followers spadła o 23% do zaledwie 8%! Polska jest także jedynym krajem w Europie, który nie ma w ogóle cyfrowych  „spóźnialskich” (Digital Laggards).

Rok 2020 wyraźnie pokazał, że nie ma już sektorów – ani firm – które mogłyby funkcjonować bez wykorzystania technologii cyfrowych. Te organizacje, które jako pierwsze zdały sobie sprawę ze znaczenia cyfrowej transformacji, dziś są zwycięzcami obranej wówczas strategii. Czy nam się to podoba, czy nie, rok 2020 drastycznie zmienił świat i biznes. Transformacja cyfrowa gwałtownie przyspieszyła i stała się – od dawna przez wszystkich oczekiwaną – rzeczywistością. To, co miało być zrobione za kilka lat, zostało zrobione w zaledwie kilka miesięcy.

Jakie powinny być firmy, jeżeli chcą przetrwać dzisiaj na rynku?

Przede wszystkim tegoroczny Digital Transformation Index pokazuje, iż dla polskich firm wykorzystanie nowoczesnych technologii stało się kluczowym elementem strategii biznesowych. Oczywiste jest, że dla różnych firm i branż indeks ten się różni, ale większość planuje dokonanie cyfrowej transformacji na przestrzeni najbliższych lat.

Polska jest w o tyle dobrej sytuacji, że 52% wszystkich firm to albo cyfrowi liderzy albo organizacje właśnie wdrażające tego typu rozwiązania, czyli Digital Adopters. Kolejne 41% prowadzi ocenę potencjału tego typu projektów. Widać stąd, że dokonuje się w Polsce ogromna, cyfrowa transformacja. Moim zdaniem przeprowadzenie tego procesu jest kluczowe dla przyszłości wielu firm. Na koniec dnia bowiem, cyfryzacja pomaga im prowadzić biznes w sposób bardziej efektywny, zbierać dane o klientach obecnych i przyszłych, ulepszać oferowane produkty i usługi, ale – co bardzo ważne – pomaga też w budowaniu nowych modeli biznesowych. Dzięki temu zmieniają sposób, w jaki prowadzony jest przez nich biznes. Im więcej firm w Polsce będzie potrafiło to robić, tym lepsza będzie ich pozycja także na rynku europejskim i globalnym.

Musimy także wziąć pod uwagę to, że z obecną pandemią zapewne przyjdzie nam jeszcze długo się mierzyć. Musimy więc nauczyć się z nią żyć. Dlatego tak ważna jest elastyczność sposobów, w jakie pracujemy. Musimy zacząć stosować model hybrydowy – częściowo stacjonarny, częściowo zdalny. Nie każdy z nas oczywiście na zawsze pozostanie w home office, ale wszyscy musimy się nauczyć wykorzystywać bardziej elastyczne modele pracy. Za tym idzie wypracowanie przez organizacje nowej kultury pracy i nowych modeli przywództwa, które pozwolą zwiększać produktywność oraz kreatywność w ramach hybrydowych modeli pracy.

Jakie – w kontekście tego, co Pan mówi – są najważniejsze rozwiązania, na które firmy powinny dziś stawiać?

Przede wszystkim są to te rozwiązania, które usprawniają pracę w obecnych warunkach albo wręcz w ogóle ją umożliwiają. Są to wszelkiego typu technologie z kategorii Workforce Transformation, które zwiększają elastyczność, innowacyjność i produktywność. Dotyczy to oczywiście również systemów bezpieczeństwa, które pozwalają stworzyć odpowiednie warunki do pracy hybrydowej.

Musimy także wziąć pod uwagę to, że z obecną pandemią zapewne przyjdzie nam jeszcze długo się mierzyć. Musimy więc nauczyć się z nią żyć. Dlatego tak ważna jest elastyczność sposobów, w jakie pracujemy. Musimy zacząć stosować model hybrydowy – częściowo stacjonarny, częściowo zdalny. Nie każdy z nas oczywiście na zawsze pozostanie w home office, ale wszyscy musimy się nauczyć wykorzystywać bardziej elastyczne modele pracy. Za tym idzie wypracowanie przez organizacje nowej kultury pracy i nowych modeli przywództwa, które pozwolą zwiększać produktywność oraz kreatywność w ramach hybrydowych modeli pracy.

Z drugiej strony są to wszelkie rozwiązania, które pozwalają zmodernizować własną infrastrukturę IT, digitalizować procesy wewnętrzne i modernizować posiadane systemy IT. Kolejną kategorią są narzędzia, które pozwalają przetwarzać, analizować i monetyzować gromadzone dane. Dlatego właśnie rośnie m.in. popularność rozwiązań hybrid i multicloud oraz narzędzi wspierających zabezpieczanie danych.

Nawiasem mówiąc, cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem wspomnianych zmian. Ochrona urządzeń końcowych jest elementem rozwiązań z kategorii Workforce Transformation. Z kolei zabezpieczanie danych to element rozwiązań infrastrukturalnych po stronie data center. Firmy powinny mieć rozwiązania, które w dowolnym momencie – np. w wyniku jakiejś awarii lub katastrofy – pozwolą na odblokowanie dostępu do nich i umożliwienie uruchomienia działalności biznesowej na nowo, w krótkim czasie.

Z naszego badania wynika, że w Polsce wśród trzech kluczowych inwestycji technologicznych znajdują się infrastruktura 5G, na co wskazuje 50% ankietowanych, a następnie rozwiązania sprzętowe gotowe do wykorzystania potencjału sieci piątej generacji, na co wskazało 44% firm oraz rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa – 41%. Natomiast w Europie – z punktu widzenia organizacji biorących udział w naszym badaniu – są to: cyberbezpieczeństwo (42% odpowiedzi – przyp. red.), infrastruktura 5G (36%) i narzędzia do zarządzania danymi (35%).

W kontekście 5G warto zauważyć, że w całej Europie prowadzimy projekty Proof of Concept związane z wykorzystaniem możliwości sieci piątej generacji. To będzie niewątpliwie jeden z kluczowych czynników nadchodzących zmian, a także – związany z tym – rozwój rozwiązań Edge Computing.

Czy są przykłady tego typu projektów u klientów Dell Technologies? W Polsce, z powodu lockdownu, wiele firm inwestuje w e-commerce…

To prawda, widzimy bardzo dużo ciekawych projektów w sektorze handlowym. W Irlandii, gdzie mieszkam, wprowadzono  6-tygodniowy lockdown. Większość firm została zamknięta, dotyczy to także wielu sklepów. Widzimy podobną sytuację w wielu krajach,mieliśmy z nią już do czynienia w kwietniu i maju tego roku. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy większość firm handlowych skoncentrowana się więc na realizacji projektów, które pomogą im zaistnieć w sieci i za jej pośrednictwem docierać do przyszłych klientów. Wiele z nich już je zrealizowało, kolejne pracują nad wdrożeniem rozwiązań e-commerce, aby utrzymać dotychczasową wielkość przychodów ze sprzedaży także w czasie lockdownu.

Z naszego badania wynika, że w Polsce wśród trzech kluczowych inwestycji technologicznych znajdują się infrastruktura 5G, na co wskazuje 50% ankietowanych, a następnie rozwiązania sprzętowe gotowe do wykorzystania potencjału sieci piątej generacji, na co wskazało 44% firm oraz rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa – 41%. Natomiast w Europie – z punktu widzenia organizacji biorących udział w naszym badaniu – są to: cyberbezpieczeństwo (42% odpowiedzi – przyp. red.), infrastruktura 5G (36%) i narzędzia do zarządzania danymi (35%).

Jakie są obecnie największe katalizatory cyfrowej transformacji?

Zgodnie  z tegorocznym Digital Transformation Index, trzy główne katalizatory cyfrowej transformacji dla firm z Europy to – według 45% ankietowanych – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i możliwość pracy zdalnej, a następnie wykorzystanie danych w zupełnie nowy sposób -wskazuje na to 34% firm. Podobnie, choć nawet częściej, na pierwsze dwa katalizatory wskazują przedstawiciele polskich firm, odpowiednio jest to 52% i 47% odpowiedzi. Na trzecim miejscu znalazła się zmiana sposobu dostarczania cyfrowych doświadczeń oraz transformacja dokonująca się dzięki wdrożeniom rozwiązań Edge Computing. Za ważne uważa to 35% firm.

Nie ma jednak wątpliwości, że jednym z największych katalizatorów jest pandemia COVID-19. W związku z tym w bardzo szybkim tempie wzrasta liczba projektów związanych z Workforce Transformation. Kierownictwo większości firm mówi: potrzebujemy dziś cyfrowej odporności, musimy cyfryzować nasz biznes, migrować większość działań do świata e-commerce, zastanowić się jak najlepiej wykorzystać technologię do przyspieszenia rozwoju naszej firmy. Ostatnie miesiące pokazały, że sukces odniosą tylko organizacje, które są w stanie szybko zmodyfikować swój model biznesowy we wszystkich obszarach: począwszy od logistyki i produkcji, poprzez obsługę klienta, aż po zatrudnienie pracowników. Inwestycje i rozwój IT będą kluczowe – i to nie tylko dla każdej organizacji, ale także dla poszczególnych pracowników. DT Index pokazuje, że aż 79% globalnych firm wymyśla na nowo swój model biznesowy.

Ale poza technologią, istotne są także inne aspekty. Jednym z nich jest przywództwo, wskazywanie członkom swoich zespołów kierunków rozwoju organizacji. Widzę te zmiany w Europie,  także w Polsce, gdzie znacząco wzrósł poziom cyfrowej transformacji. Widzę to także rozmawiając z polskimi klientami Dell Technologies.

Na jakie największe bariery wskazują obecnie firmy?

W Polsce są to przede wszystkim regulacje prawne lub zmiany legislacyjne. Wskazuje na to 32% ankietowanych przez nas organizacji. Na kolejnym miejscu – jest to problem dla 31% ankietowanych – znajduje się trudność w zdobyciu właściwych informacji, ze względu na przeciążenie danymi. Z kolei dla 29% organizacji,zarówno w Polsce, jak i w Europie, ważnym problemem jest także brak budżetu i środków. Dla europejskich firm jest to największa bariera. Na drugim miejscu jest trudność w zdobyciu właściwych informacji (28% – przyp. red.) oraz obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych (27%).

Zgodnie  z tegorocznym Digital Transformation Index, trzy główne katalizatory cyfrowej transformacji dla firm z Europy to – według 45% ankietowanych – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i możliwość pracy zdalnej, a następnie wykorzystanie danych w zupełnie nowy sposób -wskazuje na to 34% firm. Podobnie, choć nawet częściej, na pierwsze dwa katalizatory wskazują przedstawiciele polskich firm, odpowiednio jest to 52% i 47% odpowiedzi. Na trzecim miejscu znalazła się zmiana sposobu dostarczania cyfrowych doświadczeń oraz transformacja dokonująca się dzięki wdrożeniom rozwiązań Edge Computing. Za ważne uważa to 35% firm.

Firmy stoją teraz przed ogromnym wyzwaniem. W sytuacji kryzysowej jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do ograniczania inwestycji i czekania na lepsze czasy, ale taka strategia może okazać się szybkim „zabójcą” firmy. Co warto zaznaczyć, z naszego badania wynika, że  14% polskich firm obawia się, że może nie przetrwać kilku, najbliższych lat. Polacy są pod tym kątem dużo bardziej optymistyczni niż średnia światowa, która wynosi 37%. Ten optymizm widać również po statystykach dotyczących opracowywania nowych modeli biznesowych: w Polsce robi to  58% polskich firm – prawie 21 p.p. mniej niż średnia globalna. ,   Strategia „digital first” i szybkie przyspieszenie ma na pewno w tym swoje odzwierciedlenie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *