Branża ITBiznesRynekPolecane tematy

Najważniejsze trendy najbliższej przyszłości według Cisco

Zwiększenie ruchu internetowego, zmiany związane z cyfryzacją procesów biznesowych oraz sposobem wykonywania pracy, rozwój modelu cloud computing oraz zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości to – zdaniem specjalistów firmy Cisco trendy technologiczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę w nadchodzącym roku.

Najważniejsze trendy najbliższej przyszłości według Cisco

Prognozy Cisco pozwalają sądzić, że 2017 rok nie przyniesie rewolucji w zakresie wykorzystania nowych technologii. W ciągu najbliższego roku na rynku dominować będą raczej znane już trendy związane z wdrożeniem znanych już rozwiązań. W wielu przypadkach nastąpi jednak zwiększenie ich dynamiki oraz skali. Pojawią się również nowe zastosowania.

Szersze zmiany nastąpić mają dopiero w perspektywie kilku najbliższych lat. Wówczas w zastosowaniach biznesowych nastąpić ma m.in. upowszechnienie rozwiązań związanych z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością, a także dronów i autonomicznych pojazdów. Nowe możliwości biznesowe przynieść ma także zastosowanie na większą skalę technologii takich jak Blockchain oraz układów logicznych stworzonych przy użyciu materiałów innych niż krzem.

Wśród trendów, które w nadchodzącym roku w istotnym roku wpłyną na kierunki rozwoju technologii oraz inwestycje w obszarze IT eksperci Cisco wymieniają:

1. Wzrost ilości przesyłanych danych oraz zapotrzebowania na łącza szerokopasmowe. Prognozy firmy Cisco zakładają, że do 2020 roku globalny ruch w Internecie będzie 95 razy większy od ruchu zarejestrowanego w 2005 roku. Tak istotna dynamika wzrostu wynikać ma m.in. z rosnącej liczby użytkowników usług internetowych, większej liczby urządzeń podłączonych do internetu, wyższej przepustowości łączy szerokopasmowych, a także – wzrostu popularności usług związanych z transmisją wideo.

Jednocześnie, już za trzy lata źródłem większości, bo 71 proc. światowego ruchu IP mają być urządzenia inne niż typowe komputery osobiste, w tym urządzenia przenośne oraz autonomiczne czujniki stanowiące element infrastruktury Internetu Rzeczy. Prognozy zakładają też tworzenie nowych rodzajów usług opartych na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Wszystko to spowoduje wzrost zapotrzebowania na szerokopasmowe łącza internetowe.

2. Sieć kluczowym elementem cyfrowej transformacji. Ogromne wymagania względem infrastruktury sieciowej firm wynikać będą również z rosnącej skali zmian mających na celu maksymalne wykorzystanie potencjału nowych technologii w zastosowaniach biznesowych. Kluczową rolę w procesach cyfryzacji biznesu ogrywają bowiem dane. Powoduje to, że możliwość odpowiedniego ich zabezpieczenia, a także zapewnienia nieprzerwanej dostępności danych oraz usług je wykorzystujących warunkuje potencjał cyfrowej transformacji.

Według analityków Cisco wstępnym warunkiem dla efektywnej cyfryzacji jest dostępność sieci przygotowanej do cyfrowej transformacji. Równolegle rozwiązaniem towarzyszących nowym oczekiwaniom biznesowym problemów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury sieciowej mają być technologie wirtualizacji i automatyzacji tej warstwy środowisk IT. Sterowana programowo infrastruktura ma jednocześnie zapewniać mechanizmy pozwalające na monitorowanie działania sieci, automatyzację procesów i ochronę przed zagrożeniami.

3. Sztuczna inteligencja w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Rosnąca skala zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa IT, postępująca specjalizacja działań cyberprzestępców, a także skala potencjalnych strat związanych z tego rodzaju zagrożeniami powodują, że kwestia zapewnienia skutecznej ochrony środowisk IT z roku na rok staje się coraz bardziej istotna. Wzrost złożoności ataków oznacza jednocześnie konieczność wykorzystania w obszarze bezpieczeństwa IT funkcji analitycznych oraz rozwiązań pozwalających na automatyzację działań obronnych.

Prognozy Cisco zakładają, że bezpieczeństwo informatyczne będzie w 2017 roku jednym z ważniejszych obszarów kompleksowego wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji. Pozwolą one bowiem na zautomatyzowanie procesów wykrywania i monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zjawisk oraz ich eliminację zanim nastąpi wyciek wrażliwych informacji. Wykorzystanie na szeroką skale algorytmów uczenia maszynowego pozwalać ma natomiast na nieprzerwaną analizę rozległych zbiorów informacji i przeciwdziałanie nowym, nieznanym jeszcze atakom. Automatyzacja ochrony przed nieznanymi zagrożeniami ma odrywać kluczowe znaczenie m.in. w kontekście ochrony infrastruktury Internetu Rzeczy.

4. Coraz bardziej nowoczesne miejsca pracy. W obliczu wzrostu wymagań stawianych pracownikom wszystkich szczebli, rosnącej złożoności procesów biznesowych oraz poszczególnych zadań operacyjnych, coraz bardziej rozproszonemu charakterowi prac projektowych i większej ilości podmiotów zaangażowanych w ich realizację niezbędne staje się wykorzystywanie coraz bardziej nowoczesnych narzędzi wspierających wymianę informacji, budowanie baz wiedzy, współdzielenie dokumentów oraz pracę zespołową.

Prognozy Cisco zakładają, że nowa generacja narzędzi do współpracy będzie oparta na środowiskach chmurowych, a dzięki temu umożliwi łatwe wykorzystanie pełni funkcjonalności także z poziomu urządzeń mobilnych. Z kolei za sprawą wykorzystania otwartych standardów integracji danych możliwe ma być bardziej efektywne łączenie niezbędnych funkcjonalności w ramach pojedynczych rozwiązań. Wszystko to po to, aby zwiększyć produktywność pracowników zaangażowanych w wiele projektów i zespołów jednocześnie.

5. Rozszerzenie przetwarzania danych w chmurze na urządzenia brzegowe. W zwiększeniu efektywności środowisk informatycznych pomóc ma z kolei zwiększenie skali użycia podejścia zakładającego przeniesienie części procesów przetwarzania danych do urządzeń brzegowych. Funkcjonujące na zasadach tzw. mgły obliczeniowej (fog computing) środowiska, zdaniem specjalistów Cisco, znajdą zastosowanie m.in. w ramach infrastruktury smart city. Takie podejście umożliwi podniesienie efektywności usług związanych m.in. z monitorowaniem i zarządzaniem ruchem pojazdów lub parkingami, a także sterowaniem oświetleniem, czy miejskimi systemami bezpieczeństwa.

Fog computing pozwoli też na zmniejszenie wymagań względem systemów centralnych obsługujących infrastrukturę Internetu Rzeczy. Dane gromadzone przez urządzenia wchodzące w skład takiej infrastruktury mogą być poddawane wstępnej analizie w punktach brzegowych sieci, a następnie – w razie potrzeby – konsolidowane, szczegółowo obrabiane i wizualizowane za pośrednictwem systemów centralnych. Według szacunków firmy Cisco, do 2018 roku aż 40 proc. danych pochodzących ze środowisk IoT będzie przetwarzanych w środowiskach fog computing.

6. Wirtualne i rozszerzone rzeczywistości. Według specjalistów firmy Cisco przyszły rok przyniesie nasilenie trendów związanych z wykorzystaniem nowych kanałów i sposobów komunikacji z klientami – zwłaszcza tych, opartych na wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości. Eksperci zauważają, że największe firmy dotychczas sprzedające towary wyłącznie w internecie już wprowadzają swoją ofertę do fizycznych lokalizacji, zaś aplikacja Pokemon Go przyczyniła się do zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie potencjału rozszerzonej rzeczywistości.

Jednocześnie, rozwój technologii związanych z wirtualną rzeczywistością osiągnął punkt, w którym stają się one dostępne praktycznie dla każdego konsumenta. To z kolei stanowi warunek wykorzystania ich na szeroką skalę jako dodatkowych, wysoce interaktywnych kanałów komunikacji B2C. Wielu dostawcom pozwala też na rozszerzenie oferty o usługi komplementarne wobec dotychczasowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *