CDOBranża ITCIORynekPolecane tematy

Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji naszego rankingu (420 firm) to prawie 62 mld zł. Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Część bowiem, tych samych przychodów raportowanych jest przez kilka firm – vendorów; dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz ich partnerów, którzy oferują je klientom końcowym.

Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Jak szacuje serwis rejestr.io, organizacji, które – rejestrując się – wybrały PKD „działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki” jest w Polsce ponad 17 000. Średni wiek organizacji w tej kategorii to mniej niż 5 lat. Jednocześnie szacuje się, że liczba pracowników IT w Polsce wynosi ok. 600 tysięcy i szybko rośnie. Dlatego oceniając wielość rynku IT w Polsce opieramy się na danych IDC Polska, która szacuje jego wartość w 2019 roku na 12,24 mld USD, czyli ok. 47 mld zł (45 mld zł rok wcześniej).

Największe firmy informatyczne w rankingu ITwiz Best100

O stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Jeden z liderów tego rynku, dystrybutor AB wygenerował w 2019 roku obroty w wysokości 9 mld zł, co jest sukcesem już na miarę europejską. W 2019 roku – wg rankingu ITwiz Best100 – przychody pierwszej 50-tki największych firm wyniosły 44 mld zł, czyli 94% całego rynku. Oczywiście należałoby ponownie usunąć przychody dystrybutorów, którzy pośredniczą (za wyjątkiem VAR) w sprzedaży rozwiązań największych vendorów i firm je wdrażających u klientów końcowych. W tym przypadku przychody czołowej 50-tki to ok. 30 mld zł (ok. 64% wartości całego rynku).

Zamów Raport ITwiz BEST100 edycja 2020:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Aby się zakwalifikować do grupy 50 największych firm w Polsce trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 272 mln złotych, a w przypadku pierwszej setki zestawienia ITwiz Best100 – 117 mln zł. Porównanie rankingów z kilku lat pokazuje jak mocno wzrosły przychody największych spółek IT. W pierwszym zestawieniu ITwiz Best100 za rok 2014 pierwszą 50-tkę zamykała firma Comparex Poland z przychodami 155 mln zł, a pierwszą setkę Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych z wynikiem 47 mln zł.

Największe firmy IT z polskim kapitałem w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

LP.Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2018)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2019)ZmianaLiczba pracownikówRok założenia
1Comarch958 040943 417-2%4 6791993
2Asseco Poland893 286805 544-10%2 3241991
3Integrated Solutions556 879622 59912%1572011
4APN Promise509 013572 65713%1011991
5NTT System384 625536 79240%1211989
6Wilk Elektronik ***756 955436 592-42%1721997
7Exatel380 347366 907-4%4131993
8CD Projekt RED**225 232361 38160%8722002
9Comp366 314357 796-2%5831990
10Transition Technologies261 465315 84121%1 6331991

Barometrem sytuacji na rynku IT w Polsce jest także indeks WIG-informatyka, który w 2019 roku zanotował spektakularne wzrosty – aż o 42,3% do 2834 punktów. W marcu zeszłego roku stworzono natomiast nowy indeks, który obrazuje wartość walorów spółek tworzących gry komputerowe. Jest to potwierdzenie szybkiego wzrostu znaczenia polskich twórców gier komputerowych, którzy stworzyli nowy produkt eksportowy. Portfel indeksu WIG.GAMES zdominowany jest przez CD Projekt RED, który stanowił w chwili debiutu tego indeksu aż 44% jego wartości. Pozostałe spółki to 11 bit studios, Ten Square Games, PlayWay i CIGAMES.

Wartość rynku usług IT w Polsce w 2019 roku to 15 mld zł

Jak oceniają analitycy IDC Polska, polski rynek IT młodzieńczy okres dwucyfrowych wzrostów ma już za sobą, ale w dalszym ciągu zalicza się do takich, które nie weszły jeszcze w fazę dojrzałą. Oznaką dojrzałości jest bowiem zrównoważony udział w rynku sprzętu, oprogramowania i usług IT.

Wg danych IDC za 2019 r. aż 50,6% przychodów na rynku IT w Polsce przypadło na sprzęt IT. Jego sprzedaż wyniosła w zeszłym roku ok. 6,19 mld USD, o ponad 20 mln USD mniej niż w roku 2018. Drugie miejsce zajęły usługi IT z 3,98 mld USD przychodów (32,5%) i zaliczając wzrost o 160 mln USD w stosunku do roku poprzedniego. Najmniejsza część rynku należała do oprogramowania, do którego zaliczają się też – wg IDC – usługi SaaS. Jego sprzedaż wygenerowała 2,07 mld USD (16,9%) przy wzroście o 134 mln USD.

Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100
Jeśli chcesz zamówić cyfrowe lub drukowane wydanie najnowszej edycji Raportu ITwiz BEST100 wejdź na stronę:
https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2020/
lub skontaktuj się z Agnieszką Sałacińską pod numerem telefonu: +48 795 557 910, bądź mailowo: agnieszka.salacinska(at)itwiz.pl

Duża liczba zainstalowanego sprzętu IT, chłonny rynek konsumencki oraz coraz krótsze cykle wymiany niektórych kategorii sprzętu (np. smartfonów), powodują, że rynek sprzętu IT nie tylko trzymał się mocno przez ostatnie lata, ale – wg prognoz IDC jeszcze sprzed pandemii COVID-19 – stracić miał zaledwie ok. 1% udziału do roku 2023. Ma to także spore przełożenie na strukturę wartości rynku usług IT, gdzie znaczącymi segmentami są usługi instalacji i utrzymania sprzętu.

Największe zagraniczne firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Lp.Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2018)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2019)ZmianaLiczba pracowników
1Dell EMC Polska*1 940 0002 150 00011%210
2HP Inc.*1 900 0001 900 0000%650
3Lenovo Technology B.V.*1 700 0001 800 00059%
4Microsoft*1 200 0001 350 00013%326
5IBM Polska909 350933 7593%9 000
6DXC Technology*879 000900 0002%2 358
7Intel Technology Poland ***730 068853 16417%2 149
8Huawei Polska850 000900
9Apple*820 000850 0004%
10Sii Polska678 071840 17524%4 500

Wielkość poszczególnych obszarów usług tworzących rynek odzwierciedla jego dojrzałość. W Polsce udział w rynku usług podstawowych, w tym instalacji i wsparcia technicznego spada (przychody z tej kategorii usług firm, które wzięły udział w rankingu ITwiz Best100 to 1,54 mld zł). Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na usługi projektowe (w kategorii tworzenie oprogramowania na zamówienie było to 1,88 mld zł) i outsourcing (1,84 mld zł), ze względu na wciąż wysokie zapotrzebowanie na bardziej złożone usługi niezbędne do optymalizacji lub transformacji firm oraz na zmieniające się podejście klientów do modeli świadczenia usług.

Rynek usług IT od kilku już lat powoli i systematycznie powiększa udział w całościowych wydatkach IT, dochodząc w prognozach do 33% wartości rynku IT w Polsce. Może się też pochwalić równymi, rocznymi wskaźnikami wzrostu rzędu ok. 4,5%. Łączna wielkość przychodów ze sprzedaży usług IT tegorocznych uczestników rankingu ITwiz Best100 wyniosła aż 13,59 mld zł! Rok wcześniej było to „zaledwie” 12,27 mld zł. Drugą – pod względem wartości – kategorią usług IT w Polsce wg raportu ITwiz Best100 jest outsourcing. Następnie zaś są to: integracja systemów IT (1,57 mld zł), serwis rozwiązań IT (1,54 mld zł) oraz wdrożenia aplikacji (617 mln zł). Z kolei przychody firm oferujących usługi doradcze wyniosły w 2019 roku ok. 830 mln zł.

Znaczący udział w przychodach firm usługowych ma eksport, zwłaszcza dotyczy to wspomnianych usług tworzenia oprogramowania na zamówienie i wynajmu pracowników. Od kilku lat, bardzo szybko rośnie w Polsce właśnie rynek spółek oferujących usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie i tzw. body leasing. W tej grupie bardzo wiele jest firm, które powstały dopiero po roku 2010. Docenił je niedawno amerykański serwis Clutch, który opublikował po raz kolejny ranking “Top Poland Software Development Companies”. Ocenił w nim łącznie 167 firm programistycznych z Polski.

Największe firmy IT tworzące oprogramowanie na zamówienie w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Lp.Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży usług tworzenia oprogramowania na zamówieniePrzychody ze sprzedaży produktów i usług ITUdział w przychodachLiczba pracowników
1intive371 255371 255100%1476
2Asseco Poland316 711805 54439%2324
3Sygnity112 007203 14455%826
4Diebold Nixdorf54 69093 20559%700
5Netcompany Poland47 58470 54967%274
6Transition Technologies42 455315 84113%1633
7JCommerce27 00065 41541%400
810clouds***26 32326 323100%11
9Oracle Polska24 750750 0003,3%500
10Infomex22 00071 36831%160

W opinii przedstawicieli serwisu Clutch, Polska stała się obecnie centrum rozwoju oprogramowania oferującym „rozsądne ceny przy jednoczesnej wysokiej jakości pracy”. Dzięki niej polscy programiści wyrobili sobie niezaprzeczalną, wysoką markę. W roku 2019 wielkość przychodów z eksportu firm biorących udział w tegorocznym zestawieniu ITwiz Best100 to było prawie 5,1 mld zł. Znaczna część tych przychodów to albo sprzedaż polskiego oprogramowania (w tym prawie 1 mld zł to gry komputerowe), albo usług polskich programistów.

Wartość polskiego rynku cloud computing wyniosła 1,5 mld zł

Zmiana w podejściu do inwestycji w IT przyniosła też znaczący wzrost akceptacji dla modelu cloud computing. Zdecydowanie szybciej niż średnia dla całego rynku IT rosną w Polsce wydatki na chmurę publiczną. W 2019 r. wzrosły one o 30% do blisko 1,5 mld zł (390 mln USD), z czego rynek Software as a Service (SaaS) odpowiadał aż za 64,8% wartości rynku chmury publicznej. Drugim co do wielkości był rynek Infrastructure as a Service (IaaS) – 22,5%, zaś najmniejszy udział w chmurze publicznej w Polsce ma obszar Platform as a Service (PaaS) – 12,7%.

Największe firmy oferujące usługi cloud computing w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Lp.Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży usług cloud computingPrzychody ze sprzedaży usług cloud computingPrzychody ze sprzedaży produktów i usług ITUdział w przychodach
1Comarch185 916196 166943 41721%
2Microsoft*100 0001 350 0007%
3Amazon Web Services EMEA Sarl *38 37295 58995 589100%
4Oracle Polska44 40078 750750 00011%
5IBM Polska46 04877 409933 7598%
6itelligence51 99254 59595 90057%
7SER Solutions Polska22 00544 16236 801812%
8Asseco Data Systems41 010278 26015%
9Google Poland *40 000247 00016%
10Polcom29 47639 16062 36663%

Struktura polskiego rynku nie odbiega od struktury rynków chmury publicznej w innych krajach europejskich. Najczęściej w rozwiązania cloud computing inwestują firmy z branży produkcyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz oferujące usługi profesjonalne (firmy technologiczne).

Wartość rynku oprogramowania w Polsce w 2019 roku to 7,9 mld zł

Wartość rynku oprogramowania w Polsce jest prawie o 50% mniejsza niż rynku usług. Wynika to m.in. z faktu, iż organizacje w Polsce są ciągle skłonne do inwestycji w tworzenie oprogramowania na zamówienie uwzględniającego specyficzne procesy w firmie. Jest to liczone wg metodologii IDC jako usługa.

Mimo, że w ostatnich latach IDC prognozowało, że rynek usług tworzenia aplikacji na zamówienie będzie się kurczył w związku z malejącym zapotrzebowaniem na duże systemy w sektorze publicznym czy w dużych przedsiębiorstwach, okazało się, że organizacje w Polsce nadal chętnie sięgają po rozwiązania pisane konkretnie pod ich potrzeby. Wartość tego rynku w 2019 roku wzrosła o 6,4% a całego rynku ITS o 5,8%.

Sprzedaż sprzętu IT w Polsce wyniosła w 2019 roku 23,8 mld zł

Od dwóch lat w sprzedaży – zwłaszcza dystrybutorów – uwzględniamy, podobnie, jak IDC Poland, sprzedaż urządzeń mobilnych, w tym smartfonów i tabletów. Stają się one istotnym narzędziem pracy, zwłaszcza w czasach powszechnej pracy zdalnej.

W 2019 roku pod względem liczby sprzedanych smartfonów zmienił się lider tej kategorii na polskim rynku. Został nim Xiaomi, a Samsung spadł z 1. na 3. pozycję. Na 2. miejscu znalazł się Huawei, który – ponieważ nie może już dodawać usług Google w najnowszych modelach smartfonów – walczy obecnie ceną swoich urządzeń. Czwarte miejsce zajmuje Apple. Jeśli jednak chodzi o wartość sprzedanych smartfonów w czołówce są: Samsung, Huawei, Apple i dopiero na 4. miejscu Xiaomi. Te cztery firmy reprezentują prawie 94% całego runku.

Większość ankietowanych przez nas – w kwietniu i maju 2020 r. – firm w niezbyt jasnych barwach prognozowała perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce w roku 2020. Aż 59% ankietowanych przez nas przedstawicieli firm IT uznało ją za gorszą lub dużo gorszą, a jedynie 14% za lepszą. Tymczasem rok 2019 jedynie 9% ankietowanych oceniło jako gorszy od roku 2018 (nie było za to ani jednej odpowiedzi „dużo gorszy”), a aż 64% uważało go za lepszy lub dużo lepszy! Jednocześnie IDC niemalże co miesiąc aktualizuje prognozy rozwoju rynku IT w Polsce, za każdym razem uzyskując inne, bardziej pesymistyczne wyniki.

Czołówka polskiego rynku IT

Na czele tegorocznego rankingu ITwiz Best100 są dwaj, najwięksi dystrybutorzy – AB i ALSO Polska, który w 2019 roku przejął firmę ABC Data – obie firmy odnotowały wzrosty sprzedaży, odpowiednio o 11% i 2%. Zmiana nastąpiła jednak na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100, na którym – wg naszych szacunków – znalazł się Dell EMC odnotowując 11 proc. wzrost przychodów do 2,15 mld zł. Na 4. miejscu utrzymało się HP Inc. (1,9 mld zł), a na 5. spadło Lenovo (4% i 1,8 mld zł). Trzy kolejne miejsca także zajmują dystrybutorzy Action (21% wzrost i 1,54 mld zł), Tech Data Polska (19% i 1,43 mld zł) oraz Komputronik (-9% i 1,41 mld zł). W pierwszej 10-tce znalazły się jeszcze Microsoft (13% i 1,35 mld zł) oraz Comarch (-2% i 0,94 mld zł).

Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

LP.Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2018)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2019)ZmianaZysk nettoLiczba pracowników
1AB4 443 5114 946 23511%33 249
2ALSO Polska***4 700 0004 800 0002%
3Dell EMC Polska*1 940 0002 150 00011%210
4HP Inc.*1 900 0001 900 0000%650
5Lenovo Technology B.V.*1 700 0001 800 0006%
6Action w restrukturyzacji1 267 9661 535 49621%2 208451
7Tech Data Polska***1 207 4751 432 26819%
8Komputronik1 548 8611 407 771-9%-229
9Microsoft*1 200 0001 350 00013%326
10Comarch958 040943 417-2%57 6274 679
11IBM Polska909 350933 7593%9 000
12Veracomp861 973904 5405%280
13DXC Technology*879 000900 0002%2 358
14Intel Technology Poland ***730 068853 16417%2 149
15Huawei Polska850 000112 387900
16Apple*820 000850 0004%
17Sii Polska678 071840 17524%96 1184 500
18Cisco Systems*760 000820 0008%
19Asseco Poland893 286805 544-10%206 8002 324
20Samsung Electronics Polska*720 000770 0007%
21Oracle Polska740 000750 0001%500
22Ericsson774 635699 418-1%6 7672 335
23Capgemini Polska*625 000690 00010%8 700
24Arrow ECS *649 661650 0000%114
25Integrated Solutions556 879622 59912%15 539157
26Fujitsu Technology Poland531 855605 24014%3 239
27APN Promise509 013572 65713%5 232101
28NTT System384 625536 79240%4 474121
29Hewlett Packard Enterprise Polska*511 000512 0000%
30Luxoft Poland410 824491 56620%66 3611 800
31SAP Polska478 681471 865-1%54 940600
32Wilk Elektronik ***756 955436 592-42%172
33ASUS Polska*490 000415 000-15%
34Atos Poland*390 000400 0003%
35Clico325 636391 16420%5 469
36S&T w Polsce335 279384 78315%19 115450
37Senetic309 603382 87024%41188
38intive361 935371 2553%1 476
39SER Solutions Polska324 185368 01814%29 34218
40Exatel380 347366 907-4%-12 148413
41CD Projekt RED**225 232361 38160%872
42Comp366 314357 796-2%16 990583
43Acer Poland/Slovakia*380 000350 000-8%
44Konica Minolta Business Solutions Polska*340 000330 000-3%
45Transition Technologies261 465315 84121%16 0441 633
46AMD Polska*270 000315 00017%
47Asseco Data Systems348 080278 260-20%15 713753
48Asseco Business Solutions254 690273 8608%73 439917
49Comtegra137 163273 34299%91
50Advatech274 000272 000-1%10 400110
51Avenga Poland (d. IT Kontrakt)263 863268 7502%5 036200
52Wasko **203 680265 19830%
53Google Poland *243 000247 0002%498
54Accenture*215 000245 00014%
55Ten Square Games**113 886237 365108%
56HCL Poland***344 144235 992-31%1 320
57Comparex Poland ***169 426227 28034%
58Euvic197 000226 00015%11 0001 200
59Atende205 782224 4769%14 056200
60Kamsoft***180 381204 29613%22 096
61Sygnity230 421203 144-12%14 385826
62T-Systems Polska133 477201 01051%
63Dimension Data Polska ***244 920199 762-18%131
647N166 233196 518 18%7 380830
65Eptimo159 725193 19921%1 7503
66VMware*150 000190 00027%
67Orange Polska167 000187 00012%88 000
68Deloitte*180 000185 0003%
69Medicalalgorithmics**199 404173 870-13%-299
70Canon Polska*175 000170 000-3%
71Xerox Polska*175 000170 000-3%
72Gog.com**144 317162 25612%172
73Lexmark Polska*150 000160 0007%
74Tieto Poland145 000159 76710%16 798573
75PwC IT Services ***102 649157 86154%
76Cyfrowe Centrum Serwisowe**155 628157 8561%
77Atena Usługi Informatyczne i Finansowe119 950157 65731%8 140620
78MAX COMPUTERS***136 182157 483
79Unit4 Polska131 071154 25918%616
80S4E214 843151 947-29%-1 76942
81SAS Institute*138 000150 0009%
82PGS Software **124 000144 69917%
83IGT Poland125 761140 55212%17 197
84EY*135 000140 0004%
85Nokia*135 000140 0004%
86Cloudware Polska136 473135 310-1%-1 52750
87BlueSoft102 787133 04829%13 418664
88Brother Polska*140 000133 000-5%
89INNERGO Systems107 865132 65123%4 97049
90Ricoh Polska*138 000130 000-6%
91Equinix Poland ***106 617128 00020%
92Arcus114 708127 84711%152
93NCR Polska*119 000126 0006%
94Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab **102 978124 25121%
95Future Processing108 787122 08412%4 994833
96home.pl ***116 402121 795%5
97Enigma Systemy Ochrony Informacji136 079120 467-11%1 612163
98Cezar ***148 081119 233-19%12
99Ailleron**108 692117 4398%
100Dagma ***114 925116 845
101IT Punkt***108 279116 3947%32
102Check Point Software *110 000115 0005%
103CGI Information Systems and Management Consultants (Polska)103 648110 8667%7 358433
104COIG94 489110 75217%512
105SNP Poland99 789110 15210%2 706400
106Adobe Systems GmBH*97 000110 00013%
107Juniper Networks Poland*105 000110 0005%
108NetApp Poland*100 000110 00010%
109LiveChat Software** 89 426109 29922%
110Sage97 409106 2849%4 205378
111Mikronika***104 655105 4931%
112Fast ***130 951105 105-20%158
113OKI Systems Polska*100 000100 0000%
114net-o-logy89 88696 2237%4 98262
115itelligence93 54195 9003%6 297250
116Amazon Web Services EMEA Sarl ***38 37295 589149%18
117Betacom122 33995 063-22%160
118LG Electronics Polska*90 00095000 6%
119Diebold Nixdorf95 67393 205-3%700
120DahliaMatic ***106 63691 935-14%47
121Britenet68 30291 39034%3 580680
122Sevenet121 40491 126-25%2 052115
123ITMAGINATION92 00090 000-2%450
124Gfi Poland (d. Impaq) ***75 62789 21918%136
125Talex **94 76688 814-6%
126PayTel **42 95187 368103%229
127Tata Consultancy Services***49 59282 11266%19
128Hicron76 84878 8323%1 515290
129Apius Technologies***71 43276473 7%10
130ATM 62 82375 88321%6 014247
131NBC52 98075 17542%3 847490
132Asbis Poland ***53 02574 89041%11
133BPX41 79974 72179%11 904
134Seargin***52 49874 42742%65
135Hitachi Vantara (Polska) ***54 89073 02433%
136Infomex72 42471 368-1%26 35160
13711 bit studios82 11471 221-13%21 710135
138Netcompany Poland52 08870 54935%4 283274
139Altkom Akademia*65 21770 0007%14
140SID ***61 57167 96510%90
1413S57 76367 86617%11 471250
142PlayWay **34 92867 69094%
143SI-Consulting62 88865 6294%3 061201
144PKP Informatyka 6562665626 0%332
145JCommerce60 73565 4158%947400
146Fonon10 15863 372524%
147Centrum Informatyki ZETO***51 69063 05722%5 859145
148Polcom*54 40062 36615%
149VULCAN56 54262 25810%5 665176
150Hycom ***51 83261 94720%198
151Cybercom Poland51 11960 60219%234
152EO Networks**65 41359 781-9%
153OPTeam **67 12259 457-11%
154Bechtle Direct Polska***52 83458 87811%
155Petrosoft.pl Technologie Informatyczne40 72657 75242%53
156IT.integro***47 85957 38220%76
157Koma Nord ***47 39957 12621%63834
158Digitree Group (d. Sare)**48 33456 99218%
159McAfee *61 00056 500-7%
160NEC Display Solutions GmbH*56 00056 0000%
161EIP58 73155 334-6%2 80144
162Zakład Systemów Komputerowych ***46 23954 74218%
163JIT Solutions ***52 26754 4194%47
164Pretor***51 84954 1644%
165Vernity***37 75352 17838%6
166IT Solution Factor32 01052 09063%6552
167Infonet Projekt41 88350 84621%1 99238
168Spyrosoft27 87450 01179%3 094430
169Boombit **37 52549 73433%-9 878
170Solwit39 60249 64825%2 315
171Procad ** 40 93249 38621%
172Globema41 63048 05015%7 793123
173Logon***36 71347 99931%46
174Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych***40 80847 93817%121
175Simple*45 78347 0733%5 067
176CI Games**21 00347 045124%
177Koncept ***48 15246 991-2%251
178KBJ**25 79746 93882%
179LSI Software42 22946 79111%6 378162
180Symantec Poland*45 00045 0000%
181M4B **33 07644 45334%
182e-point42 87043 8862%5 866201
183Integrakom ***33 15743 59631%
184MakoLab **31 84943 43036%
185Unity32553 41 40227%231
186Kontel35 72841 24315%22
187InsERT39 86340 7312%932265
188IFS Industrial and Financial Systems Poland *30 00039 60032%
189Software AG Polska23 90638 78762%9 57214
190ITboom***30 50638 33226%5
191Nanovo18 61237 09599%1 57730
192Netia24 58836 77950%29 2222 129
193Streamsoft***29 05535 91024%123
194Passus22 46835 41258%80348
195ADT Group ***39 11835 066-10%26
196BMC Software*35000 35 0000%
197Core Services30 54734 63113%1 020235
198Mediarecovery30 90934 58912%
1993S Data Center ***27 64834 11723%68
200Citrix Systems Poland*31 50034 0008%
201Engave34 000
202Q4NET***28 81933 32116%21
203C&F25 73832 87128%1 313142
204SoftwareHut19 91032 55564%2 647200
205DIM System39643 32 156-19%1 67327
206Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne29 77231 9157%39852
207Beyond.pl26 39731 18318%87
208XPlus **23 18630 83633%
209Tree IT ***25 88530 38917%
210Soneta22 46930 30435%8 821130
211Atende Software23 67630 03027%3 75356
212Gavdi Polska***25 06628 17112%33
213Sygnity Business Solutions***25 26428 01311%107
214AB Systems **23 14527 86420%16
215Virtual Technologies IT***18 87527 85548%16
216UpWare***11 59527 545138%
217Ventus Communications42 41327 245-36%2 424
218Allclouds***8 08027 171236%
2197bulls.com23 26427 01716%396134
220Jantar25 30026 5005%20187
22110clouds***21 39026 32323%11
222IT Serwis18300 26 30044%24
223ZETO Katowice***23 32026 23012%76
224Geotechnology***27 15926 096-4%
225Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach23 32125 99611%75
226Rekord SI40 29524 839-38%3171114
227TTS Company30 50424 274-20%11
228ZETO Software***30 28024 068-21%2 530182
229Netland Computers***2 051323 99317%
230Cloudity13 37023 82478%6 82674
231Black Point ** 24 69323409 -5%
232Helica ***13 63023 09769%3
233Sagitum***10 66322 394110%
234Sente16 49921 93133%163
235Alstor SDS *** 2183119
236Gabos Software23 84421792 -9%
237Neptis **19 34521 77813%
238Bloober Team** 2 161421 6850%
239NeckerIT***15 11021 22640%1
240Enxoo18 60621 11113%989160
241Cloud Technologies**29 60520 576-30%
242Sagra Technology17 85120 42414%s
243Plaut Consulting Polska ***18 65920 0167%35
244Perceptron ***8 94719 856122%3
245Sunnet ***15 65619 73926%2
246Comp Centrum Innowacji **31 10018 722-40%-3 16355
247Apollogic***17 75218 6255%35
248DSR15 81318 34116%34065
249Fudo Security11 90018 05752%2 66213
250OVHcloud *18 000
251TenderHut12 73117 39437%301270
252Xsolve15 33817 20712%97
253Supremo***13 88617 09623%37
254Network Experts***12 69916 97034%7
255Netz ***19 64716 896-14%
256BizTech Konsulting129101674730%39249
257Artifex Mundi**20 14616 653-17%
258Avaya Poland*20 00016 400-18%
259SoftwareMill ***11 26916 37545%
260Monterail***12 22016 21033%44
261Clearcode***16 96016 203-4%
262GMP Defense ***11 81615 97035%
263ExpertSender12 19415 19825%3 047100
264Syntis ***16 20815 127-7%7
265Polcode***13 98015 0628%51
266Oktawave13 58915 05911%-1 60250
267Heuthes12 71315 05818%4 59256
268Compendium Centrum Edukacyjne13 78414 9629%50
269Red Stack Poland12 74614 92417%15
270Suntech ** 11 32314 68030%
271AdvaCom ***10 40414 66041%
272Veganet***14 14914 4102%3
2737Technology***10 66214 31034%59
274VECTO14 97914 085-6%30715
275Madkom **17 15213 941-19%
276Supremis ***13 51413 8693%31
277Zalaris Consulting Poland***8 63313 82260%
278Statim Integrator16 43513 770-16%24
279Forever Entertainment**97 9913 73040%
280AppUnite***9 58513 64542%
281Clarite Polska***6 31813 493114%17
282Connect Distribution ***13 84213 472-3%9
283Anthillo Solutions ***7 73313 36973%2
284Quest Dystrybucja18 54813 204-29%1 64723
285Bakotech9 35213 04840%50119
286EWINIT Services ***3 11712 884313%
287Polycom*7 50012 50067%
288Vivid Games**17 48712 330-29%
289K3System12 50012 300-2%70018
290Brainhub***7 015 11 87269%19
291MAP Solutions ***11 97311 746-2%
292IT Util ***6 84211 69971%
293Complex Computers***11 38211 5411%29
294Diskus Polska26 55511 444-57%13
295Neoteric***7776 11 40547%
296Nomacom Group***11 04711 0710%12
297Netwise9 50010 92115%65954
298Droids on Roids***6 81010 36752%3
299Omecon6 1049 76160%65
300Technet ***27 3519 424-66%
301Intacto***10 1259 363-8%13
302Bilot6 2009 33050%30
303LogicSynergy8 0019 32917%
304Mineral Midrange **9 6369 327-3%
305ZETO-Świdnica9 9659 201-8%
306Qubic Games**3 4989 145161%
307Softblue***17 2259 000-48%37
308CPU ZETO**8 8488 8961%25
309The Farm 51 Group **9 6958 772-10%
310Solution4Labs2 8598 554199%33910
311iPCC8 5508 5520%52735
312Ultimate Games**4 5328 50388%
313Games Operators **5 4348 46556%4 231
314IT-Dev ***6 2768 41734%
315Apptension***7 0368 40519%
316CFI Systemy Informatyczne5 9068414 42%63752
317Altab6 4268 40331%32029
318Quad Pro ***8 7928 062-8%
319DataConsult5 9207 92034%1 057
320Intersys Group5 1407 63349%8565
321Codahead***7 580
322Bladecom ***9 9827 534-25%
323Dynamics Development Center5 6157 46833%
324Risco Software9 1217 259-20%17332
325Centuria***4 6497 25156%
326NAV24**6 2837 24215%22
327Login***9 7397 219-26%15
328ZETO Lublin***7 4557 204-3%50
329Chilid6 4337 11411%43
330proALPHA Polska7 3456 988-5%75850
331Epson Europe BV ***5 0856 96137%
332Verbicom ** 9 7626 863-30%
333T-Bull **12 5726 578-48%2 104
334Todis Consulting5 0076 56531%
335INSOFT5 6796 52615%33
336Voicetel Communications ** 23 9686 474-73%
337PS Computers***7 3166 273-14%
338Chop-Chop***5231 6 07316%4
339Edison **4 3955 92935%
340Telsar4 0575 84544%42417
341Startup Development House3 2025 84082%46849
342D2S2 8485 828105%
343LST***6 4975 828-10%
344Dynamics Solutions***7 6705 761-25%
345Centrum Systemów Komputerowych***8 8325 646-36%27
346ECC Games **2 4945 318113%
347Cherrypick Games**3 9585 28033%
348Wasko 4 Business1 7635 276199%
349nFlo6 4375 130-20%13520
350Ideamotive***2715 5 07887%
351Logintrade**4 7544 8101%
352Five Dimensions***2694 7391662%
353Salutaris***3 2484 68844%
354Cairo Soft***4 3374 6527%22
355Ragnarson***4 207 4 5929%
356Computer Plus ***6 3004 489-29%16
357Netkata2 8024 51061%3
358Syndatis3 2274 43537%70
3594Mobility (d. E-Solution Software)**4190 4 3855%
360Antologic***4 0954 021-2%
361Netrix IT***2946 4 15141%13
362Soft Prime***2 9213 8003%
363Lomansys ***7913 577352%
364DeSmart***2 6933 56632%
365ETOB-RES***3 1563 54512%
366InteliWise** 3 5313 493-1%
367Nicat Com***2 1013 41863%5
368Stepwise***1 2623 356166%
369Clou **2 9993 31310%2410
370Grandmetric***2 0633 30460%
371EC2**2 0843 21754%
372Soft Team Consulting ***3 0043 1726%15
373Norbsoft2 9763 1395%403
374Profi-Data ***3 9003 066-21%56
375ASKA2 1123 01743%6
376Surfland Systemy Komputerowe3 2702 918-11%-43313
377Sinersio Polska2 3382 85022%15
378Effective IT Training1 4322 81697%58
379Lukardi ** (d. SAPpeers.com)4 0172 816-30%
380Symbit***5 7392 795-51%
381Gecko Dynamics***1 3482 756104%
382Acrebit**3 0112 608-13%
383Infradata Polska33 0912584 -92%2 58428
384Symphony Solutions***2 0652 56024%
385Aruba Cloud*2 500
386Arso Komputery***2 3782 4865%
387R22 **1 2832 44390%
388MAIN1 9782 36920%2710
389DataWalk (d. Pilab) ** 1 7312 36236%
390Varico2 4202 312-4%24
391BSSP***3 5252 160-39%
392XTPL**2 2672 063-9%-24 678
393Unified Factory **7 1451 940-73%
394Domino Data***1 829
395Comtrust***1 4401 82627%1
396Safeworks***1 790
397Quantum Software ** 1 2541 78442%
398CTS Customized Training Solutions1 7281 7592%
399Union Square Internet Development Polska***2 0951 612-23%
400Creativeforge Games**3 7221 605-57%
401ITPossible ***5391 445168%
402No Gravity Games**2 2501 154-49%
4032Intellect.com**9571 0459%
404AMS Group***4561 036127%1
405BMS Creative9491 0005%413
406Examobile**79399626%
407Jujubee**1 430875-39%
408Computex ***73486318%
409ImpiCode***212814284%
410Infra**7427765%
411Apogit***65476417%
412PunkPirates **50763826%-5 285
413Skybuffer ***45159432%
414IT Academy402
415Storio***3723864%3
416Imagis ** 786344-56%
417NASK - PIB142325129%9717
418JMK Computerate646129-80%11 7838
419Blockchain Lab (d. Domenomania.pl) **1 06920-98%
429Huckleberry Games**52-60%

Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best100 podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w tym roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej oraz edukacji wyniosły ponad 1,92 mld zł; banków 2,23 mld zł; sektora finansowego blisko 1 mld zł; sektora handlu 1,44 mld zł; przemysłu 1,1 mld zł; telekomunikacji i mediów 1,08 mld zł; utilities z energetyką 0,96 mld zł;  sektora opieki zdrowotnej 0,44 mld zł; a transportu i logistyki 0,38 mld zł. Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MSP jest to odpowiednio 8,55 mld zł i 1,37 mld zł.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *