PracaRynek

Nieustający popyt na specjalistów i menedżerów z branży IT

Antal Global Snapshot już po raz kolejny wskazuje na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. 68% pracodawców z branży IT – oprogramowanie planuje rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla w I kwartale 2014 r.

Z 15. badania Antal International wynika, że 63% pracodawców planuje rekrutację specjalistów i menedżerów, a jedynie 14% zwolnienia w I kwartale 2014. Prognoza ta jest lepsza od wyników poprzedniej – 14. edycji – które i tak były już bardzo dobre, a wyniki te to odpowiednio 58% i 11%.

Specjaliści z zakresu oprogramowania nadal poszukiwani

Do branż, które przewyższają średnią dla Polski pod kątem dynamiki rekrutacji, a jednocześnie charakteryzują się najniższym odsetkiem pracodawców zwalniających należy m.in. branża IT oprogramowanie. Duże międzynarodowe koncerny, jak również małe firmy programistyczne w dalszym stopniu planują znaczne zwiększenie zatrudnienia. Skrócenie przebiegu procesu rekrutacyjnego to jedna z ostatnich tendencji obserwowanych na tym rynku.

Kandydaci w branży IT otrzymują kilka atrakcyjnych ofert pracy jednocześnie. Świadomość tego i obawa, że zdecydują się przyjąć konkurencyjną ofertę wymusza na organizacjach skrócenie procesu rekrutacyjnego do nawet dwóch tygodni.

„Kandydaci w branży IT otrzymują kilka atrakcyjnych ofert pracy jednocześnie. Świadomość tego i obawa, że zdecydują się przyjąć konkurencyjną ofertę wymusza na organizacjach skrócenie procesu rekrutacyjnego do nawet dwóch tygodni. Nie wpływa to jednak na jego przebieg. Standardem są minimum dwa etapy. Kompetencje techniczne oraz dopasowanie do zespołu zazwyczaj jest sprawdzane przez menedżera IT oraz osobę odpowiedzialną za dany projekt. Pracodawcom zależy, nie tylko na pozyskaniu pracowników, ale również oczekują lojalności wobec firmy” – komentuje Marcin Polak, lider zespołu Antal IT Services.

Zmiany w strukturze zapotrzebowania

Na znaczne rotacje wskazują dane dla branż: bankowość, ubezpieczenia a także IT – sprzęt oraz telekomunikacja. Tu pracodawcy często deklarowali plany zarówno rekrutacji jak i zwolnień.

„Technologie IT oraz telekomunikacja stawiają na innowacyjność oraz inwestowanie w nowe perspektywiczne rynki, tym samym poszerzając ofertę i zasięg geograficzny. To wiąże się z tworzeniem nowych stanowisk pracy i silnym zapotrzebowaniem na nowych pracowników specjalizujących się najczęściej w rozwiązaniach mobilnych i związanych z chmurą. Z drugiej strony nowe działania będą wymagały wprowadzenia zmian w strukturach personalnych, które ułatwią dostosowanie się do wymagań rynkowych” – zauważa Aleksandra Kujawa, menedżer Antal IT Services.

Branża IT-oprogramowanie znalazła się w grupie liderów, czyli pracodawców, których plany rekrutacyjne na I kw. 2014 przewyższają średnią krajową. Świadczy to o stabilnej sytuacji w tej branży oraz o tym, że programiści nadal są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów w Polsce.

15. edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 10 065 przedsiębiorstwami z ponad 40 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych.

W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w listopadzie 2013 r.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *