Rynek

Nowe zalecenia KNF dla sektora bankowego mogą wymagać zmian modeli analizy danych

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosił w ubiegłym tygodniu uruchomienie „Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju”, które mają wzmocnić odporność sektora bankowego na zaburzenia związane z pandemią koronawirusa. Zapowiadane działania mają także wzmocnić instytucje bankowe w kontekście zapewnienia możliwości finansowania gospodarki w prognozowanym okresie spowolnienia gospodarki. KNF zwraca też uwagę na potrzebę zmiany, realizowanych w oparciu o nowoczesne systemy IT, procesów analizy ryzyka oraz oceny klientów.

Nowe zalecenia KNF dla sektora bankowego mogą wymagać zmian modeli analizy danych

“Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju” koncentruje się na instytucjach bankowych, ale w szerszym aspekcie jego skutki mają dotyczyć całej gospodarki. Proponowane w ramach pakietu działania mają koncentrować się na utrzymaniu równowagi pomiędzy zapewnieniem stabilności funkcjonowania banków, a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej w szczególności utrzymaniem dostępności kredytów dla przedsiębiorstw. Twórcy pakietu podkreślają, że ma on charakter otwarty, dotyczy różnych obszarów działalności banków, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Zdaniem ekspertów KPMG niezbędna stanie się m.in. zmiana podejścia do analizy ryzyka oraz oceny klientów. “Banki powinny przeanalizować wpływ skutków pandemii na sposób klasyfikacji kredytów do właściwych faz oraz oszacowań odpisów w świetle pakietu PIN oraz MSSF 9. Należy w tym miejscu pamiętać, że analiza powinna uwzględniać zarówno bezpośrednie implikacje wynikające z zasad określonych w standardach, jak i wpływ pośredni wynikający ze stosowanych przez banki automatycznych mechanizmów oceny klientów” – podkreśla Iwona Galbierz-Sztrauch, partner w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce. Jej zdaniem reguły i modele analityczne wykorzystywane w ramach normalnej działalności banków mogą funkcjonować nieprawidłowo w sytuacjach stresowych, co w efekcie może prowadzić do blokady akcji kredytowej czy utrudnienia procesu przyznawania udogodnień “Banki powinny niezwłocznie przystąpić do gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji finansowej klientów oraz przeprowadzić ilościową analizę wpływu na poziom odpisów” – dodaje Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *