Branża ITRynek

Ruszyły konsultacje rynkowe dotyczące systemu Centralnej Informacji Emerytalnej

20 września 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca br. o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), a PFR Portal PPK sp. z o.o. – podmiot odpowiedzialny za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE rozpoczął wstępne konsultacje rynkowe.

Ruszyły konsultacje rynkowe dotyczące systemu Centralnej Informacji Emerytalnej

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) to zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie. Ma zapewniać dostęp do informacji przede wszystkim o posiadanych produktach emerytalnych, stanie zgromadzonych środków i szacowanym ich wpływie na wysokość przyszłych świadczeń.

I tak, w jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont:

  • w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS, KRUS oraz OFE,
  • prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE),
  • a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE.

Dostęp dla obywateli do systemu CIE będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mObywatel 2.0 oraz publicznej strony internetowej w domenie gov.pl. Za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE (tzw. backend), a także koordynację wdrożenia projektu oraz działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne, odpowiada spółka PFR Portal PPK sp. z o.o., odpowiedzialna  m.in. za upowszechnianie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wstępne konsultacje rynkowe

22 września br. PFR Portal PPK ogłosił wstępne konsultacje rynkowe, uregulowane w ustawie PZP, prowadzone w celu przygotowania postępowania na budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Centralnej Informacji Emerytalnej. Jest to etap przygotowawczy pod planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostarczenia zasobów do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu Centralnej Informacji Emerytalnej. Wstępne konsultacje rynkowe mają służyć przygotowaniu specyfikacji warunków zamówienia, wymagań i opisu przedmiotu zamówienia dla systemu CIE oraz rozeznaniu rynku potencjalnych wykonawców.

Przeczytaj również
Produkt IoT - jak wybrać właściwego partnera technologicznego?

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przede wszystkim:

  • pozyskanie informacji, które posłużą do zapoznania się ze specyfiką rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku w zakresie najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu planowanego zamówienia;
  • rozpoznania rynku wykonawców w zakresie ich doświadczenia i potencjału;
  • skonfrontowania potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
  • ustalenia kluczowych elementów systemu CIE, określenia sposobu i możliwości budowy poszczególnych funkcjonalności i procesów systemu CIE;
  • określenie sposobu wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi w ramach systemu CIE;
  • określenia niezbędnych wymagań do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (w zakresie wymaganych funkcjonalności, licencji, warunków technicznych), w tym między innymi sposobu wdrożenia sytemu CIE, określenia optymalnych kryteriów oceny ofert w postępowaniu i treści postanowień umowy w zakresie planowanego zamówienia;
  • uzyskanie orientacyjnej wartości planowanego zamówienia, w tym w szczególności kosztów.

Ważne terminy

Termin składania zgłoszeń udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa 11 października 2023 roku, natomiast planowany termin zakończenia konsultacji 10 listopada 2023 roku.

Wszelkie szczegóły, w tym regulamin wstępnych konsultacji rynkowych oraz prezentację systemu CIE, można znaleźć na stronie www.pfrportal.pl w zakładce „Wstępne Konsultacje Rynkowe”.

PFR Portal PPK przewiduje dwa spotkania informacyjne w dwóch terminach do wyboru, w celu omówienia założeń systemu CIE, a także odpowiedzi na pytania podmiotów rozważających zgłoszenie swojego udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. Chęć uczestnictwa w spotkaniach można zgłosić drogą elektroniczną do 28 września 2023 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *