RynekPolecane tematy

Nowe zastosowania będą napędzać rozwój rynku półprzewodników

Czujniki i mikroprocesory to dwa segmenty, których w ciągu trzech kolejnych lat dotyczyć mają największe wzrosty produkcji. Powodem ma być wzrost popytu związany ze wzrostem ilości zastosowań w kontekście chmur obliczeniowych, gromadzeniu oraz analizy wielkich zbiorów danych, a także dalszym upowszechnianiem rozwiązań mobilnych.

Nowe zastosowania będą napędzać rozwój rynku półprzewodników

Z analiz przeprowadzonych przez firmę KPMG wynika, że wzrostu przychodów i rentowności w nadchodzących latach spodziewa się zdecydowana większość (81 proc.) światowych producentów półprzewodników. Oczekiwana dynamika wzrostów ma jednak nie przekraczać 5 proc. rocznie.

Opublikowane w grudniu 2014 roku wyniki dziesiątego badania „KPMG Global Semiconductor Survey” pokazują, że według ankietowanych przedstawicieli firm specjalizujących się w produkcji półprzewodników rozwój rynku będzie w szczególnym stopniu związany z rosnącym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju czujniki oraz mikroprocesory. Ich rosnąca sprzedaż ma być motorem rozwoju rynku według – odpowiednio – 61 proc. oraz 54 proc. badanych. Wspomniane czujniki mają odgrywać kluczową rolę m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, a także produkcji ekranów dotykowych oraz urządzeń tworzących Internet Rzeczy. W segmencie mikroprocesorów największym potencjałem cieszyć mają się rozwiązania półprzewodnikowe dla rynku medycznego (66 proc.) oraz telekomunikacji (62 proc.)

Za najbardziej istotne wyzwania dla rozwoju branży uznano rosnące koszty prac badawczo-rozwojowych oraz wysokie koszty dla maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Jednocześnie, w 2015 roku najbardziej dochodowa ma być produkcja rozwiązań półprzewodnikowych dedykowanych dla rozwiązań współpracujących z modelem cloud computing, a także tych, rozwijanych pod kątem analizy Big Data oraz urządzeń mobilnych. W perspektywie trzech lat największe wzrosty mają być jednak widoczne w obszarze robotyki. Za najbardziej istotne wyzwania dotyczące rozwoju branży ankietowani uznali rosnące koszty prac badawczo-rozwojowych (43 proc.) oraz wysokie koszty dla maszyn i urządzeń produkcyjnych (32 proc.).

Pozytywne prognozy wynikają również z przygotowanego przez ekspertów KPMG wskaźnika Semiconductor Industry Confidence Index. Jego wartość jest zależna od parametrów takich jak: obroty, rentowność, liczba pracowników oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe zadeklarowanych przez 155 wiodących firm wyspecjalizowanych w produkcji półprzewodników. Wyliczona na podstawie ubiegłorocznych danych wartość wskaźnika Semiconductor Industry Confidence Index wyniosła 59, co oznacza optymistyczne postrzeganie środowiska biznesowego w perspektywie najbliższego roku.

„Wzrost optymizmu producentów półprzewodników potwierdza, że biznes i konsumenci na całym świecie coraz szybciej przyswajają nowe rozwiązania cyfrowe, których sercem są właśnie półprzewodniki. Przyspieszeniu rozwojowi gospodarki cyfrowej sprzyja dobra koniunktura gospodarcza w większości krajów na świecie” – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *