Branża ITRynek

Nowy kierunek studiów IT na Politechnice Świętokrzyskiej

Na Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku – Teleinformatyce. Studenci będą na nich nabywali wiedzę z zakresu programowania, projektowania oraz zarządzania sieciami, cyberbezpieczeństwa czy tworzenia aplikacji mobilnych. Mają także zdobyć umiejętności miękkie i odbyć 6-miesięczne praktyki, które pomogą im przygotować się do pracy w branżach IT oraz ICT.

Nowy kierunek studiów IT na Politechnice Świętokrzyskiej

Pomysł stworzenia takiego kierunku studiów na Politechnice Świętokrzyskiej zrodził się 3 lata temu po sukcesie specjalizacji o tej samej nazwie. Program nauczania powstał w oparciu o materiały dydaktyczne oferowane w ramach Cisco Networking Academy, z którą uczelnia współpracuje już od jedenastu lat. W ramach przygotowań zaproszono do współpracy również wiele szkół średnich z obszaru województwa świętokrzyskiego, w których utworzono klasy patronackie – mają one wprowadzać uczniów w zagadnienia technologii ICT, które następnie będą mogli rozwijać podczas studiów.

Współpraca środowiska akademickiego z biznesem

W programie studiów znajduje się 18 przedmiotów. Studenci będą mogli nieodpłatnie przygotować się do zdobycia certyfikacji, między innymi, w zakresach: CCNA, CCNP, CyberOp Asociate, DevNet Associate, C/C++, Python czy Linux – informują przedstawiciele Cisco. Dodatkowo podczas zajęć poruszane będą zagadnienia sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, tworzenia aplikacji mobilnych, centrów danych, wirtualizacji oraz konteneryzacji czy też technologii 5G i języka JAVA. Ponadto, podczas dużej liczby zajęć z języka angielskiego, studenci poznają także specjalistyczną terminologię wykorzystywaną w branży IT, co ma pozwolić im w przyszłości podjąć pracę w międzynarodowych zespołach.

Politechnika Świętokrzyska jest pierwszą uczelnią wyższą w Polsce, która w tak kompleksowy sposób zintegrowała ofertę edukacyjną Cisco NetAcad z programem nauczania. Jak podkreślają specjaliści Cisco, to doskonały przykład współpracy środowiska akademickiego z biznesem, dzięki której studenci nowego kierunku zyskują umiejętności, technologiczne, komunikacyjne oraz miękkie, które są obecnie pożądane przez organizacje z branży IT i ICT.

Celem władz Politechniki Świętokrzyskiej jest przygotowanie absolwentów „Teleinformatyki” do skutecznej pracy w zespole, dlatego też program nauczania wzbogacono o szereg zajęć pozwalających na budowanie umiejętności miękkich, w tym zarządzania stresem, emocjami oraz czasem, autoprezentacji czy wystąpień publicznych. „Coraz częściej zdarza się, że to zespół prosi dział IT o konkretne rozwiązanie, które musi być z jednej strony proste w obsłudze, a z drugiej bezpieczne. Nowoczesne działy IT muszą sprawić, że technologia będzie skutecznym narzędziem w rękach biznesu. Do tego potrzebne są umiejętności komunikacyjne i miękkie. Cieszy nas fakt, że kadra naukowa Politechniki Świętokrzyskiej konsultowała z nami, które z nich są najważniejsze. Wierzymy, że dzięki temu studentom „Teleinformatyki” łatwiej będzie znaleźć pracę i odnosić w niej sukcesy po zakończeniu studiów” – stwierdziła Anna Czacharowska-Rybkowska, CSR Program Manager w Cisco Polska.

Zajęcia w realiach nowej normalności

Jak informują przedstawiciele uczelni, zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Świętokrzyskiej będą prowadzone w modelu hybrydowym. Wykłady przeprowadzone zostaną online za pośrednictwem platformy Cisco Webex, natomiast laboratoria odbędą się w budynkach uczelni, w mniejszych – 10 osobowych grupach.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że miniony rok akademicki trzeba było zakończyć zdalnie. Jak wskazują przedstawiciele uczelni, zadanie to byłoby znacznie utrudnione, gdyby nie materiały e-learningowe Cisco NetAcad. „W okresie gdy nie mogliśmy spotkać się ze studentami nie chcieliśmy rezygnować z zajęć praktycznych. Laboratoria i ćwiczenia prowadziliśmy zdalnie korzystając m.in. z symulatora Cisco Packet Tracer umożliwiającego tworzenie zarówno prostych, jak i rozbudowanych sieci, do których podłączone są różne inteligentne urządzenia. Z kolei podczas bieżących kontaktów ze studentami korzystaliśmy z platformy Cisco Webex” – podsumował dr inż. Mirosław Płaza, kierownik Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *