Rynek

VI Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EduMixer już w październiku!

Po raz szósty o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas tego wydarzenia eksperci: reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Tematem przewodnim konferencji, która odbędzie się w dniach 18-20 października na Uniwersytecie Warszawskim, będzie „Bezpieczeństwo w teleinformatyce. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.

VI Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EduMixer już w październiku!

Jak wskazują organizatorzy, głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Finalnym efektem mają być rekomendacje konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów.

Konferencja odbędzie się w budynku B, w Auli Rady Wydziału, w Sali B205 Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Zarządzania, przy ul. Szturmowej 1/3.

Harmonogram:

We wtorek, 18 października uczestnicy dowiedzą się:

 • o budowaniu bezpieczeństwa w informatyce – kluczowe obszary dla edukacji, rynku pracy
  i biznesu;
 • finansowaniu rozwoju kompetencji w obliczu nowej unijnej perspektywy finanasowej i funduszu odbudowy;
 • o aktualnych inicjatywach w Polsce i Unii Europejskiej oraz stanie prawnym zagadnień bezpieczeństwa.

W środę, 19 października rozmowy będą dotyczyć bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej, m. in.:

 • wyzwań, jakie stawiają nowe technologie przed biznesem w obszarze telekomunikacji;
 • usług telekomunikacyjnych w obliczu sytuacji kryzysowych;
 • bezpieczeństwa informacji i dezinformacji;
 • sposobów zarządzania ryzykiem w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.
Przeczytaj również
Inetum Polska zamyka 2022 rok z 70% wzrostem przychodów

W czwartek, 20 października odbędą się warsztaty, w trakcie których:

 • omówione zostaną kwestie obowiązków związanych z Krajowym Systemem Bezpieczeństwa;
 • przedstawione zostaną nowe obowiązki przedsiębiorców związane z Digital Services Act (DSA) i Digital Markets Act (DMA) oraz ich wpływ na nowe potrzebne kompetencje.

Zapraszamy do rejestracji. Więcej informacji dostępnych na www.edumixer.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *