Rynek

Nowy program stypendialny dla studentek politechnik

Intel we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy zaoferują tegorocznym maturzystkom i studentkom studiów inżynierskich unikatowy program wsparcia i rozwoju. Jest to pierwszy w Polsce program stypendialny skierowany do młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Nowy program stypendialny dla studentek politechnik

Organizowany pod hasłem „Nowe technologie dla dziewczyn” program stypendialny zakłada m.in. promocję nowych technologii wśród młodych kobiet. Według organizatorów inicjatywa ma na celu zachęcenie młodych kobiet znajdujących się na początku drogi zawodowej do zainteresowania nowymi technologiami oraz promowanie kształcenia w kierunkach związanych z rozwojem takich technologii. Ma to być odpowiedź na spadającą liczbę studentek kierunków informatycznych w Polsce. Najzdolniejsze studentki mogą otrzymać stypendium w wysokości 12 tys. zł. Stypendystki otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonych pracowników firmy Intel. Uczestniczki programu mogą liczyć także na udział w programie stażowym w gdańskim centrum badawczo-rozwojowym firmy Intel.

Do udziału w programie zaproszone zostaną tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów inżynierskich wybranych politechnik. Pilotaż programu obejmie siedem uczelni: Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską oraz Politechnikę Wrocławską.

Szczegóły programu są dostępne na stronie: www.stypendiadladziewczyn.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *