CDOinnovaphone

Nowy wymiar zintegrowanej komunikacji

Advertorial

Najnowsza wersja oprogramowania innovaphone myApps wprowadza szereg zmian funkcjonalnych ułatwiających wdrożenie, konfigurację i codzienną pracę ze środowiskiem zintegrowanej komunikacji biznesowej. Pozwala też na budowanie dedykowanych aplikacji precyzyjnie dostosowanych do specyfiki biznesowej danej firmy. W rezultacie oferowane przez niemieckiego producenta rozwiązania świetnie wpisują się zarówno w oczekiwania pracodawców, jak i potrzeby szeregowych użytkowników.

Nowy wymiar zintegrowanej komunikacji

Praktyka pokazuje, że usprawnienie obiegu informacji oraz procesów wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami wprost przekłada się na poprawę efektywności kluczowych procesów biznesowych – w szczególności tych, znajdujących się na styku organizacji z jej klientami lub partnerami. Spójrzmy, przykładowo, na procesy związane z obsługą złożonych zapytań sprzedażowych. W większości organizacji znane są przypadki sytuacji, w których odpowiedź na zapytanie klienta musiała zostać odłożona w czasie z powodu konieczności zaangażowania w proces tworzenia oferty specjalisty, który akurat przebywa poza biurem. Gdyby jednak osoba taka mogła włączyć się w prace zespołu utworzonego na potrzeby tego, niestandardowego zapytania w sposób zdalny – oferta mogłaby zostać przekazana klientowi bez zbędnej zwłoki. Warto też zwrócić uwagę, że opisana sytuacja stawia pod presją nie tylko zespół projektowy, ale także konkretnego specjalistę, który wie, że powinien jak najszybciej pojawić się w biurze.

Nowy wymiar zintegrowanej komunikacjiPrzeczytaj o możliwościach najnowszej wersji oprogramowania firmy innovaphone, poznaj trendy rynkowe i sprawdź, w jaki sposób wdrożenie nowoczesnej platformy zintegrowanej komunikacji może napędzić Twój biznes. Przejdź do Strefy innovaphone.

Tymczasem, organizacja posiadająca nowoczesny, zintegrowany system komunikacji biznesowej mogłaby skorzystać z wielu funkcji, które pozwoliłyby szybko przejść przez etap ofertowania, który wymaga zaangażowania wspomnianego eksperta. Mógłby on bowiem – w sposób całkowicie zdalny i za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego – włączyć się do połączenia konferencyjnego, a nawet skorzystać z udostępnionych przez innych członków zespołu aplikacji, aby sprawnie zakończyć prace nad ofertą dla oczekującego klienta. Za sprawą wielu tego typu punktowych ułatwień w codziennej pracy użytkowników biznesowych bardzo często nie trzeba przekonywać, aby korzystali z jednego, spójnego dla całej organizacji środowiska komunikacyjnego.

Nowości innovaphone

Nowa wersja zintegrowanego oprogramowania komunikacyjnego firmy innovaphone wprowadza szereg zmian oraz funkcjonalności wpływających na łatwość wdrożenia, upowszechnienia oraz wykorzystania funkcjonalności Unified Communications w organizacji. „Wszystkie te czynniki są ważne, ponieważ sprawna komunikacja ze współpracownikami oraz innymi osobami spoza firmy jest istotnym elementem pracy większości z nas. Oznacza to, że zapewniając pracownikom wygodne i sprawne narzędzia komunikacyjne, jesteśmy w stanie nie tylko poprawić efektywność ich pracy i sprawność istotnych procesów biznesowych, ale też – uprzyjemnić pracę dzięki możliwości łatwego i szybkiego wykorzystania wygodnych narzędzi dostosowanych do faktycznych potrzeb” – uważa Johannes Nowak, Head of Business Development International w innovaphone.

Możliwości platformy innovaphone mogą być wykorzystane zarówno za pośrednictwem biurkowego telefonu VoIP, jak i aplikacji zainstalowanej w pamięci wykorzystywanego przez pracownika urządzenia mobilnego. Działające na urządzeniach mobilnych oprogramowanie klienckie innovaphone umożliwia m.in. wykonywanie połączeń telefonicznych, komunikację za pośrednictwem czatu tekstowego, udostępnianie treści ekranu, organizowanie wideokonferencji, czy korzystanie z faksu. Jednocześnie, nowa, wprowadzona na rynek w maju 2019 roku funkcjonalność innovaphone Communications Client myApps nie tylko odpowiada za obsługę wszystkich funkcji środowiska zintegrowanej komunikacji w postaci spójnych aplikacji dostępnych za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu obsługi. Aplikacja ta pozwala też na udostępnienie użytkownikom wielu nowych możliwości. “Oprogramowanie myApps to coś więcej niż aplikacja pozwalająca na korzystanie ze środowiska Unified Communications. Nie tylko pełni ono rolę mobilnego klienta dla funkcjonalności platformy komunikacyjnej innovaphone, ale też może zostać rozszerzone o dowolną ilość praktycznych funkcji. Może być to, przykładowo, możliwość uruchamiania dowolnych aplikacji internetowych, także rozwiązań innych producentów, bezpośrednio z poziomu myApps. Dzięki temu w oparciu o klienta myApps realne jest stworzenie całego, mobilnego środowiska pracy dopasowanego do potrzeb oraz uprawnień konkretnych użytkowników” – mówi Konstantin Kruse, Director International Sales w innovaphone.

Architektura rozwiązania innovaphone zakłada, że system telefoniczny VoIP innovaphone PBX oraz platforma Unified Communications zapewniają wsparcie fundamentalnych funkcji komunikacyjnych, które następnie mogą być łatwo udostępniane użytkownikom – i rozszerzane o wiele dodatkowych funkcji za sprawą aplikacji działających w dedykowanym środowisku myApps. W efekcie możliwe jest zbudowanie w pełni indywidualnej konfiguracji rozwiązania, które nie tylko zapewnia wszystkie niezbędne mechanizmy komunikacji w organizacji i poza jej granicami, ale też – jest precyzyjnie zintegrowane z oprogramowaniem wykorzystywanym przez poszczególnych pracowników.

Zintegrowana platforma i narzędzia programistyczne

Standardowe możliwości myApps można rozszerzać przy pomocy aplikacji udostępnianych użytkownikom poprzez innovaphone App Store. „W ramach innovaphone App Store udostępnione mogą zostać zarówno rozwiązania opracowane przez nas, jak i te, stworzone w ramach lub na potrzeby danej organizacji. Dzięki temu używane przez poszczególnych pracownikom środowisko pracy myApps może być dowolnie rozszerzane o dodatkowe narzędzia podnoszące efektywność wybranych procesów. Lista dostępnych w ramach innovaphone App Store aplikacji uzupełniających standardowe funkcje klienta myApps będzie stale rozszerzana” – dodaje Johannes Nowak. Według niego platforma myApps charakteryzuje się otwartą i rozszerzalną architekturą, a za pośrednictwem interfejsów API dostępne są wszystkie funkcje środowiska komunikacyjnego. Takie podejście ogromnie ułatwia integrowanie zewnętrznych aplikacji biznesowych bezpośrednio z mechanizmami UC oferowanymi przez platformę innovaphone.

Co więcej, producent zapewnia klientom pakiet narzędziowy SDK, który oferuje wszystkie wymagane do programowania własnych aplikacji interfejsy oraz protokoły programistyczne. Tym samym, w oparciu o platformę myApps możliwe jest wręcz tworzenie własnych aplikacji ściśle zintegrowanych z całym środowiskiem innovaphone lub jego wybranymi funkcjami, które mogą być łatwo dostępne dla użytkowników wprost z interfejsu oprogramowania rozwijanego pod kątem indywidualnych potrzeb firmy. Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji oprogramowania innovaphone pozwalają również na uproszczenie wielu typowych zadań administracyjnych.

Bezpieczne i przyjazne administratorom środowisko

Przeznaczone dla administratorów narzędzia pomagają w instalacji platformy komunikacyjnej, jej konfiguracji, a także w bieżącym monitorowaniu stanu całej platformy telefonii PBX, w tym również dystrybucji połączeń oraz konfiguracji poszczególnych urządzeń końcowych. Stosowne funkcje dostępne są dla administratorów niezależnie od tego, czy rozwiązania innovaphone wykorzystywane są całkowicie w ramach lokalnej infrastruktury firmowej, czy też w modelu chmury obliczeniowej. Łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania i analizy upraszczają też zarządzanie dostępem oraz uprawnieniami użytkowników. Z kolei urządzenia końcowe korzystające z funkcji platformy innovaphone mogą być konfigurowane w systemie przez administratorów, jak i bezpośrednio przez użytkowników.

Co więcej, oprogramowanie klienckie Communications Client myApps jest automatycznie integrowane z firmowym systemem innovaphone PBX. Aplikacja zapewnia też łatwy dostęp do książki telefonicznej wraz z informacjami o dostępności poszczególnych kontaktów, a także – pozwala na nawiązywanie różnego rodzaju połączeń.

Jednym z priorytetów na etapie rozwoju platformy innovaphone było stworzenie rozwiązań pozwalających na łatwe budowanie firmowych środowisk zintegrowanej komunikacji przy zachowaniu zgodności z najwyższymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. I tak, najnowsza wersja oprogramowania klienckiego myApps wspiera m.in. protokoły ICE, STUN i TURN, szyfrowanie DTLS, a także – dwuetapowe uwierzytelnianie użytkowników. W zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji przydają się też, wbudowane w platformę innovaphone, mechanizmy kontroli sesji oraz odwróconego proxy.

Nowy wymiar zintegrowanej komunikacjiPrzeczytaj o możliwościach najnowszej wersji oprogramowania firmy innovaphone, poznaj trendy rynkowe i sprawdź, w jaki sposób wdrożenie nowoczesnej platformy zintegrowanej komunikacji może napędzić Twój biznes. Przejdź do Strefy innovaphone.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *