CyberbezpieczeństwoBiznesPolecane tematy

Obawy związane z bezpieczeństwem utrudniają rozpowszechnianie w Europie BYOD

W wielu regionach obserwuje się opór przed wdrażaniem tego podejścia, spowodowany głównie obawą o bezpieczeństwo danych biznesowych zapisanych w urządzeniach, tożsamości użytkowników u aplikacji wynika z badań Oracle.

Oracle zlecił przeprowadzenie w 700 przedsiębiorstwach europejskich badań na temat wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych – trend BYOD (Bring Your Own Device), które miały zakończyć się określeniem tzw. europejskiego indeksu BYOD Oracle.

Z badania wynika jednocześnie, że przedsiębiorstwa, które wdrożyły podejście BYOD odnotowują niższe koszty infrastruktury IT oraz większą wydajność użytkowników niż w przedsiębiorstwach, które na taki ruch się nie zdecydowały. Dostępne dzisiaj rozwiązania oferują zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa urządzeń korporacyjnych i osobistych, upraszczając jednocześnie ich obsługę. “Przedsiębiorstwa mogą zapewnić dostęp do danych korporacyjnych z poziomu urządzeń użytkowników dzięki bardziej szczegółowej kontroli – możliwej w wyniku odizolowania danych korporacyjnych od osobistych. Zapewniają w ten sposób bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych oraz nadzór nad nimi” – przekonują przedstawiciele Oracle.

Podsumowaniem badania jest raport „Oracle European BYOD Index”. Wynika z niego, że: 44% firm europejskich odczuwa dziś niechęć do podejścia BYOD lub zezwala na jego wdrożenie jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Kolejne 29% firm zezwala na korzystanie z tego podejścia jedynie pracownikom wyższego szczebla. Natomiast 22% firm całkowicie zabrania przechowywania danych lub informacji przedsiębiorstwa na urządzeniach prywatnych, a 20% w ogóle nie wprowadziło żadnych zasad w tej kwestii.

44% firm europejskich odczuwa dziś niechęć do podejścia BYOD lub zezwala na jego wdrożenie jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Największą obawę przedsiębiorstw budzi kwestia bezpieczeństwa informacji ― 45% respondentów obawia się o bezpieczeństwo urządzeń, 53% o bezpieczeństwo aplikacji, a 63% o bezpieczeństwo danych. Z badań wynika również, że wiele z tych obaw o bezpieczeństwo ma związek z brakiem wiedzy na temat pełnych możliwości oferowanych przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczające: 37% respondentów nigdy nie słyszało o konteneryzacji (oddzieleniu danych firmy od danych osobistych). Niemal jedna trzecia nie korzysta z żadnej formy zarządzania urządzeniami mobilnymi. 22% nigdy nie słyszało o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi.

Firmy, które wdrożyły podejście BYOD, mają bardziej ujednolicony wgląd w sytuację, dopuszczając także do wykorzystywania w celach służbowych prywatnych tabletów i smartfonów. Firmy te zdołały skutecznie rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i są przygotowane do bardziej zaawansowanych zmian w kolejnych etapach wdrażania podejścia BYOD” – można przeczytać w raporcie.

Uczestnicy badania podzielili się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników wprowadzania programów BYOD. 83% zwolenników zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych zarówno smartfonów, jak i tabletów. Natomiast 73% przeciwników nie zezwala na wykorzystywanie w tym celu smartfonów.

Dwie trzecie przeciwników obawia się głównie o bezpieczeństwo, podczas gdy obawy takie żywi zaledwie 6% zwolenników. 86% przeciwników martwi się o bezpieczeństwo danych i informacji, podczas gdy obawy takie wyraziło jedynie 21% zwolenników. 65% przeciwników w ogóle nie zarządza bezpieczeństwem danych i informacji albo zezwala na ich przechowywanie na różnych urządzeniach w niezaszyfrowanej postaci, podczas gdy w analogiczny sposób postępuje jedynie 7% zwolenników.

Do krajów o największym wskaźniku akceptacji dla podejścia BYOD należą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria ― indeks BYOD wynosi w nich odpowiednio 5,65 i 5,32.

Zwolennicy znają dostępne technologie: np. niemal 80% z nich wdrożyło w firmie jakieś rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi, podczas gdy z takich form ochrony korzysta jedynie 12% przeciwników. Zwolennicy są przygotowani na zmiany: ponad dwie trzecie z nich albo akceptuje potrzebę wdrażania zmian, albo dostrzega, że sytuacja na rynku staje się coraz bardziej złożona, podczas gdy poglądy takie podziela jedynie 11% przeciwników.

Do krajów o największym wskaźniku akceptacji dla podejścia BYOD należą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria ― indeks BYOD wynosi w nich odpowiednio 5,65 i 5,32. Za największy problem model BYOD uważają Hiszpania i Portugalia oraz Włochy ― wspólny indeks BYOD dla dwóch pierwszych spośród nich wynosi 3,87, a dla Włoch ― 4,05. W krajach tych występuje również największy odsetek przeciwników podejścia BYOD.

Pierwsze miejsce w rankingu akceptacji BYOD zajęła branża telekomunikacyjna, dla której indeks ma wartość 6,98, natomiast tuż za nią znalazła się branża mediów z indeksem 6,43. Na drugim krańcu skali znalazła się branża usług finansowych z indeksem 3,96 oraz sektor publiczny, dla którego indeks wynosi zaledwie 3,31. Co ciekawe, w branży medialnej występuje też ewidentnie największy odsetek zwolenników, a w branży usług finansowych ― najmniejszy. Natomiast największy odsetek przeciwników występuje w sektorze publicznym, a najmniejszy ― w branży telekomunikacyjnej.

Pierwsze miejsce w rankingu akceptacji BYOD zajęła branża telekomunikacyjna, dla której indeks ma wartość 6,98, natomiast tuż za nią znalazła się branża mediów z indeksem 6,43.

Wydaje się, że kwestia bezpieczeństwa skłoniła wiele przedsiębiorstw w Europie do sprzeciwu wobec podejścia BYOD i do oporu przed jego przyjęciem” ― powiedział Suhas Uliyar, wiceprezes Oracle i szef działu Mobile Strategy Product Management. „Jednak technologie takie jak konteneryzacja, kompleksowe szyfrowanie oraz zarządzanie urządzeniami i aplikacjami, zintegrowane z ujednoliconym korporacyjnym magazynem tożsamości, mogą zapewnić bezpieczeństwo środowiska, w którym można wykorzystywać urządzenia prywatne do celów służbowych oraz urządzenia służbowe do celów prywatnych. Ważne jest, aby osoby zainteresowane wdrożeniem modelu BYOD uświadomiły to pracownikom i dyrekcji swoich firm. Powinno to zaowocować radykalnym wzrostem liczby przedsiębiorstw europejskich czerpiących korzyści z takiego podejścia” – dodaje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *