Branża ITRynekPolecane tematy

Ogromny wzrost rozstrzygniętych przetargów IT w II kwartale 2018 roku, ale…

W II kwartale 2018 roku, dokonano rozstrzygnięć 3361 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła 3,7 mld zł, co oznacza ponad 3-krotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego (1,03 mld zł).

Ogromny wzrost rozstrzygniętych przetargów IT w II kwartale 2018 roku, ale…

Jednak aż 64% (prawie 2,3 mld zł) tej kwoty stanowi wartość rozstrzygniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe przetargu na budowę sieci GSM-R. Nie uwzględniając tego projektu, wszystkie, pozostałe przetargi IT rozstrzygnięte w II kwartale roku 2018 miały wartość 1,4 mld zł. Dla porównania, w I kwartale 2018 roku było to 2,2 mld zł, a w IV kwartale 2017 – najlepszym w całym roku ubiegłym – zaledwie 1,8 mld zł.

Przetarg zorganizowany przez PKP dotyczył “Zaprojektowania i wykonania robót w ramach projektu ‘Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS’ Część 1 – Wdrożenie systemu GSM “. Najkorzystniejsza oferta należała do firmy Nokia Solutions and Networks. Druga jego część objęła “Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu ‘Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS’ Część 2 – Wdrożenie szkieletowe”. Ten przetarg – o wartości prawie 42 mln zł – wygrał Alcatel-Lucent Polska.

Nazwa InwestoraWartość przetarguZwycięzcaPrzedmiot
PKP Polskie Linie Kolejowe2 268 056 000NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKSZaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 - Wdrożenie systemu GSM
Zakład Ubezpieczeń Społecznych102 487 805ASSECO POLANDŚwiadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie przejściowym
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny45 712 409COMPAREX POLANDZakup usługi wsparcia technicznego, subskrypcji Microsoft Software Assurance oraz oprogramowania Microsoft.
PKP Polskie Linie Kolejowe41 882 447ALCATEL-LUCENT POLSKACZĘŚĆ NR: 2 Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 2 - Wdrożenie szkieletowe
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot40 272 906NB TRICITYŚwiadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W II kwartale 2018 roku stanowiły one 36% wszystkich przetargów w tej branży (942 wyniki). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych –  19% (516) oraz oprogramowania komputerowego – 17% (459).

Największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie – tak jak w poprzednim kwartale – ogłosili organizatorzy pochodzący z województwa mazowieckiego – 725 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie (261) oraz małopolskie (196). Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 635 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa:
małopolskie z łączną kwotą ponad 51,7 mln zł oraz dolnośląskie – ponad 50 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie była w województwie świętokrzyskim – 3,9 mln zł.

Najdroższy przetarg, którego przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą IT został rozstrzygnięty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczył on świadczenia usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie przejściowym, a więc przed przejęciem obsługi tego systemu w roku 2019 przez Comarch. Wykonawcą zamówienia została firma Asseco Poland za kwotę 102 487 804,80 zł.

Nazwa firmyWartośćIlość wygranych przetargów
ASSECO POLAND S.A.204 66747
COMPAREX POLAND SP. Z O.O.48 1583
INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.47 2598
GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.28 3386
EX LIBRIS GMBH21 0381
PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.19 5546
COMARCH S.A.18 5495
PHU EVERCOM PAWEŁ NOGOWICZ15 2272
ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O.13 1842
SID SP. Z O.O.11 3601
ENTERPRISE SERVICES POLSKA SP. Z O.O.9 9841
SOFTWARE INTERACTIVE SP. Z O.O.9 8301
DAHLIAMATIC SP. Z O.O.9 6923
PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE9 49213
WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK9 1285
S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.8 2183
TK TELEKOM SP. Z O.O.8 0081
KULERO SP. Z O.O.7 8781
COMPUTEX SP. Z O.O. SP.K.7 6172
ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.7 4533

Jak wynika z przeprowadzonych przez serwis Pressinfo.pl analiz, obecnie sytuacja na rynku zamówień publicznych sektora informatycznego nieco się ustabilizowała. Ilość zamówień publicznych rozstrzygniętych pozytywnie, czyli zakończonych wyborem wykonawcy przetargu utrzymuje się na poziomie porównywalnym z poprzednim kwartałem” – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert Pressinfo.pl

Cały raport dostępny na stronie: https://www.pressinfo.pl/raporty-branzowe/rozstrzygniete-przetargi-w-branzy-it-podsumowanie-ii-kwartalu-2018-r.html

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *