Branża ITRynek

PGE wybrała wykonawcę systemu billingowego i CRM

PGE Systemy – spółka z Grupy PGE – ogłosiła wynik postępowania zakupowego na system CRM i Billing do obsługi klientów PGE Obrót i PGE Dystrybucja. W przetargu trwającym od września 2021 roku, wybrano ofertę konsorcjum firm A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende SA. Uzyskała ona najwyższą liczbę punktów.

PGE wybrała wykonawcę systemu billingowego i CRM

Zakup i wdrożenie nowego systemu CRM i Biling jest jednym z zadań strategicznych w ramach transformacji cyfrowej Grupy PGE. Jak wskazują przedstawiciele spółki, to największy tego typu projekt realizowany w kraju i jeden z największych w Europie.

“Wdrożenie systemu CRM i Billing oraz koordynacja wszystkich związanych z nim zadań i projektów obejmuje nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie zakupu, a potem wdrożenie nowego systemu, ale także połączenie go z wieloma systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla skutecznej realizacji procesów obsługi klientów w całej Grupie PGE” – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Prace wdrożeniowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie przewidziane jest na rok 2025. Wdrożenie podzielono na trzy etapy – wdrożenie pilotażowe, uruchomienie systemów we wszystkich oddziałach spółek, a następnie wdrożenie dodatkowych funkcjonalności. Taki podział umożliwić ma spółkom PGE Obrót i PGE Dystrybucja dostosowanie się do wymogów stawianych sprzedawcom i operatorom sieci dystrybucyjnych przez PSE.

System kupowany przez Grupę PGE będzie się składał z kilku elementów: dwóch systemów billingowych – odrębnych dla PGE Obrót i PGE Dystrybucja oraz nowoczesnego systemu CRM dla PGE Obrót. Narzędzie zastąpi wszystkie obecne systemy bilingowe oraz systemy CRM do obsługi klientów Grupy PGE. Pozwolić ma na szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów i znacząco poprawić oraz ustandaryzować pracę w obu spółkach Grupy PGE. Część procesów będzie mogła być realizowana jednakowo dla wszystkich oddziałów tych spółek. System ma również wspierać procesy pozyskiwania, obsługi, rozliczania i fakturowania klientów w obu spółkach, a także procesy związane z obsługą techniczną w PGE Dystrybucja – wskazują przedstawiciele PGE.

Dodajmy, że nowy system będzie komunikował się z wdrażanym przez PSE Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE), a harmonogram jego wdrożenia jest ściśle powiązany z harmonogramem wdrożenia CSIRE publikowanym przez PSE.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *