Branża ITRynekPolecane tematy

Operator Chmury Krajowej wybrał partnera technologicznego

Stos technologiczny Operatora Chmury Krajowej będzie oparty w znacznej części o rozwiązania VMware, pozwalając na świadczenie usług na poziomie XaaS. Technologię oraz usługi dostarczy Comtegra, partner VMware w Polsce.

Operator Chmury Krajowej wybrał partnera technologicznego

Na bazie zakupionych licencji możliwe jest świadczenie usług IaaS, PaaS, CaaS (infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa, kontener jako usługa) a także zaoferowanie usług chmury hybrydowej. Klienci Operatora Chmury Krajowej będą mogli liczyć na wykorzystanie takich rozwiązań, jak: zapasowe centrum danych, dodatkowa moc obliczeniowa, , platforma dedykowana użytkowaniu aplikacji typu Cloud Native, wirtualne miejsca pracy, zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń i danych na urządzeniach mobilnych.

Operator Chmury Krajowej wybrał VMware jako kluczowego dostawcę elementów stosu technologicznego, w oparciu o który będzie świadczyć usługi chmurowe na polskim rynku. Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. zdecydował się na wykorzystanie narzędzi VMware ze względu na wysoką elastyczność. Wybrane rozwiązania chmurowe i wirtualizacyjne odciążają bowiem działy IT w zakresie działań operacyjnych, tak by mogły się one skupić na tworzeniu nowych rozwiązań dla klientów końcowych.

Zakupiona od VMware kompletna architektura SDDC (Software-Defined Data Center): wirtualizacja mocy obliczeniowej, podsystemów dyskowych, mechanizmów bezpieczeństwa, automatyzacji i monitoringu środowisk chmurowych, wykorzystywana jest do budowy najnowocześniejszej chmury hybrydowej, która może obejmować środowiska prywatne (dedykowane na wyłączność jednej firmie) i publiczne (współdzielone przez wielu klientów). “Korzystanie z usług Operatora Chmury Krajowej opartych na rozwiązaniach VMware pozwoli klientom OChK na uruchomienie usług z chmury w ciągu kilkudziesięciu minut, zamiast wielomiesięcznych procesów uruchamiania serwerowni fizycznych” – przekonują przedstawiciele OChK.

Fundamentem oferty Chmury Krajowej jest najnowsza wersja kompleksowej platformy do uruchamiania i zarządzania chmurą hybrydową – VMware Cloud Foundation. To kompleksowy zestaw usług, które pozwalają na szybkie uruchamianie programowo definiowanych serwerowni i środowisk multi-cloud wraz z działającymi na nich aplikacjami, w jednym, płynnym procesie (model Infrastructure as a Code). Proces taki, realizowany w oparciu o fizyczną infrastrukturę zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Oparcie go o rozwiązania technologiczne OChK i VMware pozwoli na rozpoczęcie korzystania z danych usług IT nawet w ciągu kilkudziesięciu minut. “Badania wykazały, że VMware Cloud Foundation gwarantuje nawet do 15 razy krótszy czas uruchomienia chmury dzięki eliminacji złożonych procesów związanych z projektowaniem, testowaniem, uruchamianiem i konfigurowaniem systemu oraz przydzielaniem zasobów” – przekonują przedstawiciele OChK.

Wdrażane w ramach współpracy z VMware są również produkty do budowy wirtualnego środowiska pracy (m.in. typu VDI). Wspierają one proces transformacji cyfrowej, co jest nie tylko wielką szansą dla przedsiębiorstw, ale też dla administracji publicznej. Rozwiązania typu VDI oznaczają optymalizację kosztów licencji na oprogramowanie wykorzystywane przez pracowników dzięki łatwemu profilowaniu, podniesienie satysfakcji użytkowników końcowych, obniżenie kosztów obsługi środowiska oraz znaczną redukcję kosztów infrastruktury.

Przygotowując się do uruchomienia usług Operatora Chmury Krajowej, bardzo starannie analizowaliśmy potrzeby przyszłych klientów. Wybierając rozwiązanie kierowaliśmy się tym, aby móc zaoferować firmom, które zdecydują się na współpracę z nami, różnorodne usługi. Z jednej strony dobrane tak, aby ułatwić optymalizację kosztów tym którzy już korzystają z rozwiązań chmurowych, a z drugiej strony by ułatwić transformację tym, którzy wciąż korzystają z własnych zasobów IT. Nasze analizy wykazały, że oprogramowanie VMware pozwoli nam zrealizować te cele” – mówi Michał Potoczek, prezes zarządu Operatora Chmury Krajowej.

Cieszymy się, że teraz dzięki współpracy z OChK polskie przedsiębiorstwa będą mogły szybciej i skuteczniej wprowadzać cyfrowe innowacje, poprawiać bezpieczeństwo i efektywność, jednocześnie obniżając koszty działania. To możliwe, bo Operator Chmury Krajowej oferuje technologiczną rewolucję w oparciu o wizję Software-Defined Everything. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie korzystna nie tylko dla nas i dla OChK, ale także dla dużej części polskiej gospodarki, która odważniej wkroczy w świat chmury obliczeniowej. Jest to o tyle ważne, że w obliczu rosnących potrzeb konsumentów i coraz silniejszej walki rynkowej, przedsiębiorstwa muszą inwestować w innowacje na tyle szybko, aby zabezpieczyć swoje „dziś” i „jutro”. Napędem, który gwarantuje tę szybkość jest chmura obliczeniowa. A co ważne dla polskich przedsiębiorców – jest to polskachmura obliczeniowa” – dodaje Stanisław Bochnak, główny strateg ds. biznesowych w VMware Polska.

Za wdrożenie elementów stosu technologicznego VMware w centrach danych Operatora Chmury Krajowej odpowiedzialna będzie Comtegra. “Nie jest to pierwszy projekt budowy chmury publicznej w portfolio naszej firmy. Braliśmy udział w budowie dziesiątek chmur prywatnych, zaś ostatnim projektem jest – zakończona miesiąc temu – budowa kompleksowej usługi Disaster Recovery Center dla Ministerstwa Finansów. Projekt ten zakładał budowę i integrację systemów do przechowywania i przetwarzania danych na potrzeby usługi odtworzenia po katastrofie kluczowych systemów biznesowych resortu finansów” – powiedział Piotr Jelski, CEO, Comtegra.

W ramach podpisanej umowy, Operator Chmury Krajowej, oprócz usług multi-cloudbędzie też dostarczać klientom rozwiązania VMware w modelu licencji wieczystych (Perpetual), pozwalających m.in. na wirtualizację pamięci masowych (vSAN, HCI), rozwiązań bezpieczeństwa (NSX) czy zarządzania centrami danych (vCenter). W przyszłości Operator Chmury Krajowej planuje poszerzenie portfela usług o kolejne innowacyjne na polskim rynku produkty VMware.

Przypomnijmy, Operator Chmury Krajowej jest spółką technologiczną powołaną z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Firma rozwija usługi związane z cyfrowym przetwarzaniem i przechowywaniem danych, dedykowane polskim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. W I kw. 2019 Operator Chmury Krajowej uruchomił, zgodnie z planem, pilotażowe usługi dla pierwszego klienta, którym jest PKO Bank Polski.

Wartość rynku cloud computing w Unii Europejskiej szacowana jest na 40 mld euro. “Dostęp do lokalnych usług chmurowych umożliwi polskim firmom szybkie tworzenie i uruchamianie innowacyjnych usług przy zachowaniu niskich kosztów. Powstanie krajowej chmury wiąże się więc z korzyściami w skali mikro, które dzięki dużej skali przełożą się na szybszy rozwój i innowacyjność całej gospodarki. Obecnie poziom adopcji rozwiązań cloud computing – mierzony liczbą firm kupujących usługi chmurowe dostarczane przez Internet – jest w Polsce na niskim, 11 proc. poziomie. Średnia, według danych Eurostatu za 2018 rok, wynosi 26% a w najbardziej innowacyjnych krajach – Szwecja, Dania i Finlandia – ponad 50% firm korzysta z rozwiązań chmurowych” – komentują przedstawiciele Operatora Chmury Krajowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *