BiznesPolecane tematy

Oracle: 5 najistotniejszych obszarów biznesowego wykorzystania technologii dostępnych w chmurze

Wraz z nadejściem nowej dekady firma Oracle zaprezentowała 5 prognoz dotyczących kierunków zmian nowych technologii i modeli biznesowych w kontekście możliwości wykorzystania rozwiązań chmurowych. Szczególnego znaczenia biznesowego nabiera szersza dostępność różnego rodzaju funkcjonalności opartych na sztucznej inteligencji.

Oracle: 5 najistotniejszych obszarów biznesowego wykorzystania technologii dostępnych w chmurze

Model chmury obliczeniowej otwiera szereg nowych możliwości w zakresie wykorzystania dostępnych dziś technologii w nowych obszarach działalności biznesowej. Dostępne dziś rozwiązania chmurowe zaprojektowano z myślą o obsłudze nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Blockchain, Internet Rzeczy i analizy przeprowadzane w czasie rzeczywistym. Są one także lepiej dostosowane do zaspokajania aktualnych potrzeb w zakresie zapewnienia dużej skali, efektywności i bezpieczeństwa rozwiązań IT. W ślad za upowszechnieniem usług opartych na modelu publicznej chmury obliczeniowej możliwe rośnie dostępność najnowszych rozwiązań biznesowych. Eksperci Oracle przygotowali 5 prognoz opisujących potencjał wykorzystania nowych technologii za sprawą chmury. Poniżej prezentujemy podsumowanie prognoz Oracle.

Prognoza 1: 90% wszystkich wykonywanych ręcznie operacji informatycznych i zadań związanych z zarządzaniem danymi będzie przebiegało w pełni automatycznie, co utoruje drogę dla nowej epoki innowacji w obszarze IT.

Kompleksowa automatyzacja operacji IT ma pozwolić na odciążenie zespołów informatycznych i umożliwić skierowanie ich do innych zadań – w szczególności takich, których realizacja może przynieść istotną biznesowo wartość dodaną. „Informatycy będą mieli dzięki temu więcej czasu na zapoznawanie się z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia — od konwersacyjnych interfejsów użytkownika przez Blockchain, po Internet Rzeczy. Autonomicznie uczące się systemy mogą na przykład zautomatyzować gromadzenie danych z wielu aplikacji i wizualizację milionów punktów danych” – podsumowuje Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska. Według niego, za sprawą modelu chmury obliczeniowej łatwo dostępne stają się też rozwiązania ułatwiające wykorzystanie danych biznesowych, a także poszukiwanie nieoczywistych korelacji między nimi. “Dzięki prezentacji danych przedsiębiorstwa w atrakcyjnej formie graficznej użytkownicy biznesowi mogą łatwiej dostrzegać trendy, wzorce i korelacje w swoich danych bez konieczności studiowania kolumn raportów i arkuszy kalkulacyjnych. Chmura sprawia, że te zaawansowane technologie stają się technologiami głównego nurtu” – dodaje Tomasz Bochenek.

Prognoza 2: 100% aplikacji biznesowych będzie wyposażone w jakąś formę sztucznej inteligencji.

Rozszerzenie tradycyjnego oprogramowania biznesowego o funkcje bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji może generować istotne usprawnienia w zakresie bieżących, powtarzalnych operacji. Przykładem jest tu m.in. funkcjonalność sugerowania pracownikom kolejnych, najbardziej efektywnych w danej sytuacji kroków w ramach procesu biznesowego lub potencjalnie najlepszej oferty sprzedażowej. „Przedsiębiorstwa szybko wdrażają narzędzia sztucznej inteligencji, ponieważ dostrzegają tkwiący w niej potencjał zwiększenia efektywności i produktywności oraz obniżenia kosztów. Ten rozwój technologiczny wpłynie na wszystkie działy organizacji” – przekonuje Tomasz Bochenek. Ponadto, sztuczna inteligencja może pozwolić na skrócenie czasu generowania złożonych analiz biznesowych, co pomoże menedżerom i kadrze kierowniczej lepiej zrozumieć faktyczny sposób działania organizacji, oczekiwania klientów, potrzeby pracowników, a także – bieżącą sytuację rynkową.

Prognoza 3: 100% łańcuchów dostaw będzie wykorzystywać rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną, Blockchain, automatyczne uczenie i Internet Rzeczy.

Według wielu prognoz pozytywne efekty wykorzystania najnowszych technologii oraz trendów technologicznych w szczególnym stopniu zauważalne będą w obszarze optymalizacji – coraz bardziej złożonych – łańcuchów dostaw. Nowe źródła danych, zaawansowane funkcje analityczne i prognostyczne, a także możliwość tworzenia niezmienialnych, rozproszonych rejestrów danych transakcyjnych opartych na technologii Blockchain pozwolą na bardziej racjonalne sterowanie całościowymi procesami zaopatrzenia. „Interfejsy rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej uatrakcyjniają pracę, udostępniając na przykład trójwymiarowy obraz, który pomaga pracownikom działu produkcji w wizualizacji konfiguracji sprzętu. Sterowani głosem asystenci mogą wyszukiwać informacje o produktach i sterować procesem produkcyjnym, a także przekazywać pochodzące z czujników Internetu Rzeczy informacje o aktualnym stanie procesów” – uważa Tomasz Bochenek. “Blockchain eliminuje z kolei ważne wyzwania w łańcuchach dostaw, ponieważ znacznie ogranicza fałszerstwa i zwiększa przejrzystość oraz możliwości śledzenia. Uwalnia także globalne łańcuchy dostaw, opierające się dotychczas na scentralizowanych modelach nadzoru. Stwarza zdecentralizowane, rozproszone, cyfrowe rejestry transakcji, które są anonimowe, odporne na manipulacje i niemożliwe do zmiany” – tłumaczy dyrektor generalny Oracle Polska.

Prognoza 4: Automatyczne procesy biznesowe umożliwią bardziej spersonalizowane interakcje w kadrach, sprzedaży i innych obszarach biznesowych.

Za sprawą modelu chmury obliczeniowej dostępne dla szerszego grona organizacji stają się rozwiązania pozwalające na szeroko rozumianą automatyzację procesów biznesowych. Wykorzystania sztucznej inteligencji umożliwiać ma m.in. kompleksowe zautomatyzowanie oraz optymalizację procesów rekrutacyjnych.“Automatyczne przepływy pracy mogą na przykład zoptymalizować rekrutację przez śledzenie kandydatów i odpowiadanie na prośby nowych pracowników. Niektóre działy kadr korzystają ze sztucznej inteligencji do wskazywania najlepszych kandydatów, porównując podawane przez nich kwalifikacje z ofertami pracy. Chatboty mogą komunikować się z kandydatami i odpowiadać na ich pytania oraz ustalać terminy rozmów kwalifikacyjnych” – twierdzi Tomasz Bochenek. Jego zdaniem do 2025 roku aż 70% procesów rekrutacji będzie realizowane w sposób zautomatyzowany. Podobnie ma być również w odniesieniu do działań sprzedażowych. „W obszarze sprzedaży systemy sztucznej inteligencji mogą analizować duże zbiory danych, aby identyfikować potencjalnych klientów, w przypadku których prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jest największe. Samouczące się funkcje sztucznej inteligencji pozwalają oprogramowaniu wchodzić w interakcję z wieloma ludźmi jednocześnie, a przy tym dbać o spójność przekazu marki. Boty mogą kwalifikować potencjalnych klientów i generować dla nich ukierunkowane rekomendacje oraz oceniać szanse. Mogą też dostosowywać ceny i rekomendować produkty na podstawie analizy koszyka rynkowego i historii przeglądania” – uważa Tomasz Bochenek. Według niego do 2025 roku nawet 80% działań sprzedażowych może być realizowane w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu handlowcy będą mogli skupić się na budowaniu relacji i zaangażowania wśród klientów.

Prognoza 5: Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja zwiększą poziom zaawansowania cyberataków, a ryzyko wewnętrznych naruszeń ochrony danych będzie rosło.

W obliczu rosnącej skali zagrożeń biznesowych związanych z działalnością cyberprzestępców, a także w miarę rosnącej złożoności środowisk IT w większości firm coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa IT. Prognozy Oracle zakładają, że w najbliższych latach znaczną popularność zyskają rozwiązania bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji. To ważne, ponieważ, jak pokazuje praktyka, także cyberprzestępcy coraz częściej sięgają po narzędzia automatyzujące wykrywanie wszelkiego rodzaju luk i podatności, a także prowadzenie ataków na szeroką skalę. „Według prognoz firmy Oracle do 2025 r. 80% cyberataków będzie miało swoje źródło wewnątrz przedsiębiorstwa. Błędy w konfiguracji zabezpieczeń mogą wystąpić w każdej warstwie technologii, od usług sieciowych po bazę danych. Cyberprzestępcy często wykorzystują te luki w zabezpieczeniach do włamywania się do systemów informatycznych. W wielu przypadkach uaktualnienia i poprawki zabezpieczeń są instalowane zbyt późno, co otwiera przed przestępcami łatwą drogę do ataku za pośrednictwem znanych luk. Brak automatyzacji wprowadza także duże ryzyko wystąpienia błędów ludzkich. Zautomatyzowane cyber-zabezpieczenia potrafią natomiast szybko wykrywać błędy w konfiguracji i zapewniać ciągłą ochronę. Najbardziej niezawodnym sposobem na walkę z tymi rosnącymi zagrożeniami jest więc stosowanie technologii autonomicznych, które potrafią automatycznie wprowadzać uaktualnienia i poprawki oraz weryfikować integralność systemów przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę” – podsumowuje Tomasz Bochenek.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *