BiznesCIO

Outsourcing IT sposobem na zdobycie przewagi w dużych polskich firmach

Dwie trzecie osób decyzyjnych w firmach zatrudniających ponad 250 osób postrzega usługi outsourcingu IT jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. Mimo to, outsourcing IT jest wykorzystywany tylko w co drugiej firmie. To wnioski z najnowszego raportu Orange Insights.

Outsourcing IT sposobem na zdobycie przewagi w dużych polskich firmach

Większość (63 proc.) ankietowanych prezesów, właścicieli oraz CIO w dużych polskich firmach twierdzi, że outsourcing IT pozwala budować przewagę konkurencyjną. Niewiele mniej – 55 proc. jest zdania, że rola tego rodzaju usług systematycznie rośnie. Niemal połowa (45 proc.) uważa też, że outsourcing IT wzmacnia efektywność biznesu.

27 proc. ankietowanych obawia się ograniczenia elastyczności wykorzystywanych rozwiązań, zaś 24 proc. uważa, że outsourcing IT powoduje pojawienie się niekontrolowanych kosztów.

Niezależnie od tego, outsourcing IT znajduje zastosowanie tylko w 47 proc. firm. Najczęściej tego rodzaju usługi obejmują obszar wdrożenia i utrzymania systemów IT. Co więcej, 54 proc. ankietowanych deklaruje, że w ogóle nie korzysta z usług outsourcingu w żadnym zakresie. Z raportu Orange wynika, że poza obszarem IT – 17 proc. firm korzysta z outsourcingu w finansach, 12 proc. w obszarze HR, a po 10 proc. w logistyce i marketingu.
Co ciekawe, z badania zleconego przez firmę Orange wynika, że w ramach outsourcingu IT z usług w modelu chmury obliczeniowej korzysta jedynie 6 proc. badanych. Chęć wykorzystania modelu cloud computing w najbliższej przyszłości deklaruje jednak co czwarty (24 proc.) ankietowany.

Wśród głównych czynników skłaniających firmy do wykorzystania usług outsourcingu IT wymieniane są: dostęp do wysokiej klasy specjalistów (53 proc.), optymalizacja kosztów (53 proc.), a także możliwość rozwoju zasobów informatycznych bez inwestycji (50 proc.). Najczęściej wymienianą wadą outsourcingu IT są relatywnie wysokie koszty długoterminowe (37 proc.). Dodatkowo, 27 proc. ankietowanych obawia się ograniczenia elastyczności wykorzystywanych rozwiązań, zaś 24 proc. uważa, że outsourcing IT powoduje pojawienie się niekontrolowanych kosztów.

Wśród kryteriów branych pod uwagę przy wyborze dostawców najczęściej wymieniane są kompetencje, stabilność firmy dostawcy, a także cena i funkcjonalność oferowanych rozwiązań.

Autorzy analizy podkreślają, że zdecydowana większość dużych przedsiębiorstw (89 proc.) preferuje usługi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Jedynie 17 proc. z nich współpracuje z niezależnymi konsultantami, bądź informatykami, a jedynie 11 proc. korzysta z usług outsourcingu wewnętrznego. „Duzi przedsiębiorcy stawiają na najlepsze rozwiązania – zależy im na wysokiej jakości usług, sprawdzonych kompetencjach, doświadczeniu dostawcy, dostępie do najnowocześniejszych technologii oraz odpowiednich ekspertów. Dlatego współpracują w głównej mierze z zewnętrznymi dostawcami, którymi są wyspecjalizowane firmy, a nie freelancerzy. Rozwijanie outsourcingu wewnętrznego jest z kolei bardzo kosztowne i wymaga inwestycji nie tylko w rozwiązania, ale też w ludzi, co w efekcie odciąga firmy od ich głównej działalności” – mówi Dariusz Jędrzejczyk, dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych w Orange Polska.

Wśród kryteriów branych pod uwagę przy wyborze dostawców najczęściej wymieniane są kompetencje, stabilność firmy dostawcy, a także cena i funkcjonalność oferowanych rozwiązań. Analiza Orange Insights opiera się na badaniu ankietowym przeprowadzonym w połowie 2014 roku przez ICAN Research. W badaniu wzięły udział osoby odpowiadające za inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i technologie IT, szefowie działów IT oraz prezesi i właściciele firm zatrudniających ponad 250 pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *