Branża ITRynek

Perspektywy rozwoju wielkopolskiego rynku pracy dla specjalistów IT

Wielkopolski rynek pracy stał się jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce. Atrakcyjne położenie oraz intensywne przekształcanie regionu na różnych płaszczyznach, stwarzają korzystne warunki do rozwoju kariery zawodowej. Warunki pracy w Poznaniu, możliwość znalezienia ciekawej pracy i oferowane wynagrodzenie skłaniają kandydatów do poszukiwania zatrudnienia właśnie w tym regionie.

Perspektywy rozwoju wielkopolskiego rynku pracy dla specjalistów IT

Specjaliści i menedżerowie w Wielkopolsce nie mogą narzekać na brak pracy – mimo iż wskaźnik bezrobocia w kraju w końcu grudnia 2014 roku osiągnął 11,5%, a w województwie wielkopolskim 7,8%, według danych z października 2014 r. w Poznaniu wynosi on tylko 3,3% i jest najniższy wśród wojewódzkich miast w Polsce. Z badania Antal Global Snapshot wynika, że przedstawiciele branż deklarujących najbardziej dynamiczne plany zatrudniania specjalistów i menedżerów – SSC/BPO (88%) oraz IT – Oprogramowanie (77%) są silnie reprezentowani w Wielkopolsce. Również obserwacje konsultantów Antal pozwalają na stwierdzenie, iż mamy do czynienia z rozwojem rynku pracy w województwie wielkopolskim.

Rynek stał się na tyle ważny, że z początkiem stycznia 2015 roku, Antal International otworzył oddział w Poznaniu. „Regularnie monitorujemy sytuację na rynkach lokalnych. Dynamiczny rozwój Wielkopolski zachęcił nas do tego, aby jako lokalizację naszego kolejnego regionalnego biura, wybrać właśnie Poznań” – tłumaczy Artur Skiba, prezes zarządu Antal International.

Na przestrzeni ostatnich lat w Wielkopolsce biura otworzyło wiele firm z sektora usług dla biznesu oraz przedsiębiorstwa IT, to specjaliści z tych obszarów oraz absolwenci kierunków filologicznych, informatycznych i ekonomicznych będą w najbliższym czasie najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Pozytywna sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w dużej mierze uwarunkowana jest polityką władz regionu oraz samego Poznania, które poprzez tworzenie stref przemysłowych, parków biznesu oraz prestiżowych biurowców, czynią to województwo bardzo atrakcyjnym terenem dla nowych, zagranicznych inwestorów.

Kogo poszukują pracodawcy w Wielkopolsce?

W związku z tym, iż na przestrzeni ostatnich lat w Wielkopolsce biura otworzyło wiele firm z sektora usług dla biznesu oraz przedsiębiorstwa IT, to specjaliści z tych obszarów oraz absolwenci kierunków filologicznych, informatycznych i ekonomicznych będą w najbliższym czasie najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Miasta Poznania, bardzo ważny dla stolicy regionu sektor usług dla biznesu zatrudniał w 2014 roku 9000 pracowników. Co ważne, wzrost zatrudnienia w tej branży wynosi 20% rocznie. Z kolei, z obserwacji konsultantów Antal wynika, że rozwój tego sektora rozpoczął się w 2014 roku i sektor ten nadal będzie się rozwijał. Pracodawcy poszukują przede wszystkim specjalistów biegle posługujących się językiem niemieckim i francuskim oraz językami skandynawskimi.

Dużym zainteresowaniem na wielkopolskim rynku pracy cieszą się też specjaliści sektora IT. Firmy poszukują software deweloperów, specjalistów ds. sieci, konsultantów SAP, programistów, testerów oraz analityków. Zdaniem ekspertów Antal, na taki stan rzeczy znaczny wpływ mają zlokalizowane w mieście parki technologiczne, które rozwijają nowoczesne struktury informatyczne, dzięki którym możliwy jest szybki rozwój firm i gospodarki oraz zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczenia przez specjalistów, którzy mogą uczestniczyć w zaawansowanych technologicznie projektach.

Dużym zainteresowaniem na wielkopolskim rynku pracy cieszą się też specjaliści sektora IT. Firmy poszukują software deweloperów, specjalistów ds. sieci, konsultantów SAP, programistów, testerów oraz analityków.

Zdaniem Konrada Mazurka, na rozwój regionu i miasta pozytywny wpływ wywiera również współpraca, jaką największe poznańskie firmy nawiązują z uczelniami, zwłaszcza z Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza. „Pracodawcy z Wielkopolski zapraszają studentów kierunków technicznych na praktyki i staże, zyskując ambasadorów swojej marki wśród przyszłych, potencjalnych pracowników, a najlepszych zatrudniają na stałe, zyskując dzięki temu otwartych na rozwój pracowników, z których w przyszłości mogą budować wykwalifikowaną kadrę menedżerską – komentuje Konrad Mazurek. Według niego, doświadczonych specjalistów do podjęcia pracy w Wielkopolsce zachęcić mogą atrakcyjne zarobki i pakiety relokacyjne, a także oferowana pomoc w znalezieniu mieszkania czy zwrot kosztów za bilety lotnicze. Zdecydowanym atutem jest także dojrzałość biznesowa wielu firm, potencjał rynku i świadomość branży rekrutacyjnej.

Dyrektor regionalny Antal International zauważa również, że kandydaci spoza regionu to pewien odsetek osób, które mogą liczyć na zatrudnienie. Zdecydowana większość potencjalnych pracowników to osoby mieszkające tu od lat, ponieważ w całym województwie, ale przede wszystkim w Poznaniu, już teraz znaleźć można wielu doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, rynek kandydatów ma tutaj ogromny potencjał.

Średnie płace w sektrach BPO/ITO/IT

Z badania Wynagrodzenie specjalistów i menedżerów, przeprowadzanego co rok przez firmę Antal International wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat wynagrodzenia w sektorze usług dla biznesu oraz IT systematycznie wzrastają. Jeśli chodzi o sektor SSC/BPO, jeszcze dwa lata temu osoba na stanowisku Tax Specialist mogła otrzymać pensję na poziomie 7500 zł brutto, natomiast rok temu już 8500 zł brutto. Podobny wzrost wynagrodzeń specjalistów zauważają konsultanci Antal IT Services. W 2013 roku pensja administratora sieci wynosiła zazwyczaj 7000 zł brutto, podczas gdy rok później – 7500 zł brutto.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *