CyberbezpieczeństwoRynek

PIIT będzie ściślej współpracować z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) podpisała w maju list intencyjny z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Jak poinformowali jej przedstawiciele, podjęta współpraca ma na celu realizację wspólnych założeń strategicznych wynikających z potrzeby budowania większej świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

PIIT będzie ściślej współpracować z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

I tak, PIIT oraz #CyberMadeInPoland będą współpracować m.in. w następujących obszarach:

  • organizowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych, szkoleń, konferencji czy warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • budowania rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • współpracowania przy wykonaniu analiz i innych materiałów informacyjnych na temat trendów i rynku cyberbezpieczeństwa,
  • dzielenia się wiedzą i kompetencjami z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • udostępniania informacji o planowanych inicjatywach, konferencjach, webinarach, raportach,
  • wypracowania rekomendacji systemowych, mających na celu rozwój polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa.

Podstawową przesłanką do podjęcia współpracy z Klastrem są dla Izby działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym wypracowanie wspólnych rekomendacji dla tego obszaru oraz edukacja społeczna. Działania obejmować będą zarówno aspekty techniczne, jak i edukacyjne, uwzględniając wieloletnią wiedzę i kompetencje ekspertów obu stron” – skomentował Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Przypomnijmy, że członkami Rady Doradczej #CyberMadeInPoland są Andrzej Dulka – prezes PIIT oraz Wiesław Paluszyński – prezes PTI i wiceprezes PIIT. W ramach porozumienia Klaster przyznał PIIT tytuł Partnera Instytucjonalnego Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *