CyberbezpieczeństwoCIOPolecane tematy

Polska, Czechy i Węgry – jak radzą sobie z cyfrową transformacją?

Czechy to lider transformacji cyfrowej, Polacy popierają europejską chmurę, a Węgrzy inwestują w backup – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Aruba Cloud. Firma zapytała ponad 650 firm z tych trzech krajów Europy Środkowej m.in. o wykorzystanie technologii chmurowych czy sposoby zabezpieczania się przed zagrożeniami w sieci.

Polska, Czechy i Węgry – jak radzą sobie z cyfrową transformacją?

Okazuje się, że rozwiązania chmurowe powoli stają się normą w naszym regionie. Jak wynika ze wspomnianych badań, wykorzystuje je 33% średnich i dużych firm w Polsce. Nieco lepiej wygląda sytuacja na Węgrzech, gdzie chmurę wdrożyło 38% respondentów. Liderem regionu są Czesi – u naszych południowych sąsiadów prawie połowa, bo 49% ankietowanych przedsiębiorców, zadeklarowała częściową migrację do chmury. „To bardzo optymistyczne dane pokazujące, że powoli doganiamy Europę. Mamy nadzieję, że za średnimi i dużymi firmami ruszą także mniejsze przedsiębiorstwa, które postanowią skorzystać z cyfrowej transformacji” – komentuje Marcin Zmaczyński, Head of Marketing w Aruba Cloud.

Badania wskazują, że organizacje, które przeprowadziły migrację, są zadowolone z tego kroku. Większość z ankietowanych nie ma żadnych uwag  do swoich dostawców usług chmurowych – taką postawę zgłasza odpowiednio 51% Czechów, 41% Węgrów i 20% Polaków. Znacznie mniej respondentów miało uwagi co do ceny, odpowiednio 12, 17 i 20%. Kraje Europy Środkowej, różnią się jednak w kwestii tego, za co cenią swoich dostawców. W Polsce kluczowe okazały się niezawodność (34%) i jakość usług (26%). Czesi prócz niezawodności (32%) wskazali również na jakość obsługi klienta i pomocy technicznej (21%). Zdaniem Węgrów, kluczowa jest z kolei dostępność i łatwy kontakt z dostawcami, taki powód deklaruje 23% z nich.

Lokalizacja centrów danych ma znaczenie

Podczas badania ankieterzy zapytali przedsiębiorców m.in. o kwestię lokalizacji centrów danych. I tak, blisko 60% Czechów i Polaków, oraz 44% Węgrów wskazuje, że ta kwestia może mieć wpływ przy wyborze dostawcy. Dla środkowoeuropejskich firm, istotny również jest fakt, aby informacje przechowywane w chmurze fizycznie znajdowały się pod europejską jurysdykcją – w naszym kraju odpowiedź tę wskazało 44% respondentów, nieco mniej Czechów (33%) i zaledwie 18% Węgrów.

„Cieszy nas, iż firmy rozumieją, że chmura to także fizyczne centrum danych, które obejmują konkretne regulacje kraju, w jakim się ono znajduje. Od tego zależy, czy do naszych plików nie będzie miał wglądu nikt nieautoryzowany, a to kluczowa kwestia w budowaniu zaufania do organizacji wykorzystującej chmurę” – mówi Marcin Zmaczyński.

Dla wszystkich krajów kluczowe przy wyborze dostawcy chmury okazały się nie tylko koszty, ale także wiarygodność, wynika z badania. Po 37% ankietowanych firm w Polsce wskazuje, że kieruje się odpowiednimi certyfikatami posiadanymi przez firmę oraz kosztami oferty. Z kolei dla 47% Czechów najważniejsza okazała się cena, a na certyfikaty wskazało 38%. Odwrotnie sytuacja kształtuje się nad Dunajem, gdzie odpowiednie dokumenty przekonują prawie połowę (48%) tamtejszych firm, a koszty 31%.

Nadal wiele firm nie jest przekonanych do digitalizacji

Autorzy badań zapytali też średnie i duże firmy o to, co ich zdaniem może zniechęcać inne organizacje do korzystania z technologii chmurowych. Większość badanych wskazała, że główną barierą może być kwestia bezpieczeństwa. Na tę zmienną wskazało odpowiednio 33% Czechów, 20% Węgrów oraz aż 41% Polaków. Z drugiej strony, zdaniem ankietowanych, w naszym regionie dla firm nie jest przeszkodą przywiązanie do lokalnych rozwiązań, martwi to odpowiednio tylko 2 i 3% Czechów oraz Polaków. Twórcy badań uważają, że może to skłaniać do optymistycznych wniosków, iż cyfrowa transformacja nie będzie opóźniana przez dług technologiczny oraz dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę.

Polska, Czechy i Węgry – jak radzą sobie z cyfrową transformacją?

Niestety, nadal wielu przedsiębiorców nie jest przekonanych co do tego ruchu. Dla Polaków główną przeszkodą są wewnętrzne procedury, które zabraniają przenoszenia danych do zewnętrznych centrów – taki powód wskazało 34% badanych firm. Na kolejnych miejscach znalazły się zarówno, brak zaufania do tego typu instytucji, jak i zapotrzebowania na takie usługi, odpowiednio 27 i 24%, czytamy w badaniach.

Co ciekawe, Polska jest w tej kwestii wyjątkiem wśród krajów Europy Środkowej. Przykładowo dla ¼ badanych czeskich firm wewnętrzne procedury stanowiły istotne ograniczenie, ale na kwestie zaufania wskazało jedynie 5%, a żadna z badanych firm nie uznała technologii chmurowych za niepotrzebne do skutecznego prowadzenia biznesu. Jak wynika z badań, najwięcej węgierskich firm, bo aż 33%, nie ufa dostawcom na tyle, by przenieść tam swoje dane, a 19% jest ograniczana przez regulacje wewnątrz organizacji. Z kolei brak zapotrzebowania na migrację do chmury wskazało jedynie 9% ankietowanych firm.

Malware i kradzież firmowych danych – główne zagrożenia cyberbezpieczeństwa

Badania zlecone przez Aruba Cloud dotyczyły także zagrożeń cyberbezpieczeństwa, które niepokoją regionalnych przedsiębiorców. I tak, respondenci wymieniali głównie złośliwe oprogramowanie typu malware oraz kradzież firmowych danych. Nasi rodacy najbardziej obawiają się, że ich dane dostaną się w niepowołane ręce – taki pogląd wyraża 42% ankietowanych. Złośliwe oprogramowanie to z kolei problem dla 36% badanych firm znad Wisły. Wśród pozostałych krajów priorytety kształtują się podobnie, choć na pierwszym miejscu stawiają malware, przed kradzieżą danych. Węgrzy, prezentują podobną świadomość zagrożeń jak Polacy, odpowiednio 40% i 32%, a Czesi wydają się mniej przejmować kwestiami cyberbezpieczeństwa – jedynie 22% z nich obawia się złośliwego oprogramowania, a tylko 12% wycieku danych.

Zapytani o główne sposoby ochrony przed cyfrowymi zagrożeniami badani wskazywali przede wszystkim oprogramowanie antywirusowe (Polacy 53% wskazań, Czesi 47%, a Węgrzy 39%). Jak wskazują twórcy badania, istotne różnice pojawiały się w obszarze innych preferowanych środków. Nasi krajanie stawiają na zabezpieczenia sieciowe (25%), szkolenie pracowników (24%) i regularne aktualizacje. Dla porównania odpowiednią ochronę sieci wdrożyło 19% Czechów i jedynie 4% Węgrów. Pozostałe kraje plasują się zdecydowanie niżej także jeśli chodzi o odpowiednią edukację pracowników – na ten aspekt wskazało odpowiednio 16% i 6% badanych.

„Od kilku lat coraz głośniej mówi się o potrzebie odpowiedniego zabezpieczenia danych w firmie i widać, że przynosi to efekty. Wysoka świadomość Polaków to zdecydowanie dobry prognostyk na przyszłość. Oczekujemy, że w najbliższych latach przełoży się to na wdrożenie jeszcze skuteczniejszych sposobów na cyberprzestępców, jak na przykład backup w chmurze czy usługa Disaster Recovery as a Service” – podsumowuje Marcin Zmaczyński.

Badanie zlecone przez Aruba Cloud przeprowadzono w styczniu i lutym 2020 roku. Wykonano je na próbie 654 średnich (ponad 50 pracowników) i dużych firm (powyżej 250 pracowników), mających siedzibę w Polsce, Czechach lub Węgrzech. Respondentami były osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT. Badanie przeprowadziła pracownia badawcza ARC Rynek i Opinia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *