Branża ITArtykuł z magazynu ITwizPolecane tematy

Polskie centrum danych filarem oferty OVH w regionie

O planach uruchomienia warszawskiego centrum danych, specyfice globalnego rynku cloud computing, współpracy z VMware, Intel i Microsoft, a także kierunkach rozwoju oferty mówi Laurent Allard, dyrektor generalny OVH.

Polskie centrum danych filarem oferty OVH w regionieLaurent Allard, dyrektor generalny OVH

W przypadku większych rynków – a za taki uważamy rynek polski – lokalne centra danych będą świadczyć praktycznie wszystkie usługi dostępne w danym regionie – od hostingu witryn, przez dedykowane serwery oraz środowiska chmurowe, po usługi typu public cloud. Jednocześnie, nasze plany zakładają, że zlokalizowane w Polsce centrum danych będzie oferować usługi na rzecz innych rynków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Laurent Allard, dyrektor generalny OVH

Dlaczego zdecydowali się Państwo na uruchomienie centrum danych w Polsce?

Budujemy globalną infrastrukturę, dzięki której chcemy zapewnić klientom naprawdę krótkie czasy dostępu do poszczególnych usług. Coraz częściej oczekują oni, że usługi IT będą realizowane za pośrednictwem lokalnych ośrodków przetwarzania. Chcąc sprostać takim potrzebom, niezależnie od tego, czy są one efektem lokalnych czy ponadnarodowych uwarunkowań biznesowych. Zdecydowaliśmy się więc na uruchomienie nowych centrów danych. W ciągu 5 lat planujemy stworzenie 12 ośrodków, które uzupełnią działające dotąd 17 centrów danych OVH. Poza Polską powstaną one m.in. w Niemczech, Australii i Hiszpanii.

Jakiego rodzaju usługi będą realizowane z ośrodku zlokalizowanego w naszym kraju?

W przypadku większych rynków – a za taki uważamy rynek polski – lokalne centra danych będą świadczyć praktycznie wszystkie usługi dostępne w danym regionie – od hostingu witryn, przez dedykowane serwery oraz środowiska chmurowe, po usługi typu public cloud. Jedynie usługi skierowane do operatorów telekomunikacyjnych będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem naszego ośrodka przetwarzania we Francji. Jednocześnie, nasze plany zakładają, że zlokalizowane w Polsce centrum danych będzie oferować usługi na rzecz innych rynków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W jaki sposób na rynek usług chmurowych wpływa dziś kwestia programu Safe Harbour?

Samo nagłośnienie tej kwestii jest już dużym pozytywem. Opinia uwagi publicznej została zwrócona na problem fizycznej lokalizacji danych oraz siedziby dostawcy usług wykorzystywanych przez nas w sposób oderwany od konkretnego miejsca. Tymczasem – jak pokazuje praktyka – obie te kwestie mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo i poufność naszych informacji, tak prywatnych, jak i biznesowych. Takie dane stanowią konkretną wiedzę, która – może nie wprost – ale odpowiednio przetworzona może stanowić o przewadze konkurencyjnej niektórych organizacji. Podejmujemy więc bardzo istotną i – do niedawna – niedocenianą w Europie kwestię.

W jaki sposób model cloud computing zmienia – pierwotnie skupiony wokół hostingu i wynajmu serwerów – biznes OVH?

Za sprawą popularyzacji chmury wprowadziliśmy do oferty nowe usługi. Rynek usług typu IaaS, czy PaaS rozwija się bardzo dynamicznie. Dostrzegamy jednak potrzeby klientów, którzy nadal aktywnie korzystają z systemów opartych na starszych rozwiązaniach lub architekturach.
Systemy typu legacy mają dziś zdecydowanie większy udział rynkowy niż rozwiązania oferowane w modelu chmurowym. W takich właśnie systemach upatrujemy szans rynkowych. Konieczność modernizacji takich systemów stanowi dziś poważny problem dla firm i organizacji. Sama modernizacja zaś staje się koniecznością choćby w obliczu presji konkurencyjnej ze strony mniejszych przedsiębiorstw, które są pozbawione obciążeń w postaci przestarzałych systemów. Z drugiej strony osoby decydujące o firmowych inwestycjach w IT stają przed pytaniem: jak redukować koszty, a zarazem wzmacniać innowacyjność i zwinność biznesową? Takim wymaganiom trudno jest sprostać bez odpowiednio elastycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań. W efekcie dział IT nie był w stanie zapewnić strukturom biznesowym oczekiwanej wartości.

Jako dostawca rozwiązań chmurowych, jesteśmy w stanie zbudować środowisko produkcyjne dla dużej organizacji w czasie nawet poniżej 3 minut. Jest to możliwe za sprawą rozległych mechanizmów automatyzacji, które wdrożyliśmy w ostatnich latach. Szeroko zakrojona automatyzacja w zakresie naszej infrastruktury przekłada się na samoobsługowość i elastyczność po stronie klienta – co z kolei umożliwia ograniczenie kosztów usług IT. Dzięki temu modernizacja przestarzałych systemów staje się mniej kosztowna i bardziej elastyczna. Tymczasem w wielu organizacjach działy IT nie są w stanie zestawić nowego serwera dostosowanego do wymagań biznesowych w czasie akceptowalnym dla biznesu.

Na czym polega znaczenie biznesowe modelu chmury obliczeniowej?

Model cloud computing – w połączeniu z nowymi technologiami – otwiera drogę do zupełnie nowych modeli biznesowych. Dobrym przykładem jest tu jedna z firm odzieżowych, która całość procesów biznesowych realizuje w oderwaniu od fizycznych produktów, aż do momentu ostatecznego złożenia zamówienia przez klienta. Taki model działania jest możliwy za sprawą rozbudowanych funkcji wizualizacji oraz szeroko zakrojonej integracji i wymiany informacji z partnerami. Łatwiejsze pozyskiwanie informacji o klientach i analizowanie takich informacji pozwala na wdrażanie nowych koncepcji biznesowych.
Staramy się też wspierać ciekawe inicjatywy biznesowe. We wrześniu 2015 r. uruchomiliśmy program OVH Digital Launchpad. Stanowi on wsparcie dla startup`ów i twórców oprogramowania w realizacji własnych pomysłów. Chcemy być katalizatorem nowych idei i w kompleksowy sposób zapewnić możliwość ich realizacji – zapewniamy wsparcie koncepcyjne, finansowe, zapewniamy biura oraz infrastrukturę, a także – swoisty rynek zbytu. Mamy ponad milion klientów, do których można dotrzeć za sprawą platformy OVH Marketplace.

Jakie są plany dotyczące rozwoju oferty OVH?

Będziemy realizować innowacje nastawione na łatwiejsze, szybsze i tańsze zapewnienie usług IT odpowiadających określonym potrzebom biznesowym. Obok, zrealizowanych już działań – mających na celu wdrożenie na szeroką skalę automatyzacji i samoobsługi w zakresie zestawienia poszczególnych komponentów środowiska IT – stawiamy na nowe rozwiązania w obszarze Internetu Rzeczy i Big Data. Chcemy rozwijać usługi umożliwiające klientom sprawne gromadzenie danych i przetwarzanie ich w dużej skali. Rozwijamy też własną platformę PaaS. Stawiamy również na uelastycznienie dostępu do znanych na rynku rozwiązań. I tak, dzięki ścisłej współpracy z VMware jesteśmy w stanie zaoferować klientom kompletne środowisko rozwiązań wirtualizacyjnych w wysoce elastycznym modelu rozliczeniowym. Pozwalamy im wykorzystywać rozwiązania VMware wtedy, kiedy są niezbędne i tylko za ten czas naliczamy opłaty. Zapewniamy możliwość nabycia licencji np. na godzinę.

OVH blisko współpracuje też z firmami Microsoft i Intel. Jakich obszarów dotyczą te strategiczne partnerstwa?

Z Microsoft współpracujemy od wielu lat, niezależnie od tego, że w niektórych segmentach jesteśmy konkurentami. Zaliczamy się do grona najbardziej kluczowych partnerów Microsoft. Przykładowo, wspólnie pracujemy nad tym, aby zapewnić klientom możliwość dynamicznego przenoszenia poszczególnych elementów środowisk opartych na platformie Azure pomiędzy różnymi centrami danych. OVH znajduje się także w gronie kilku partnerów Intela, którzy bezpośrednio biorą udział w pracach badawczo-rozwojowych. Prowadzimy też wspólne inwestycje m.in. w obszarach analityki i przetwarzania dużych zbiorów danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *