Programowanie

W ramach Fundacji Eclipse powstanie chmurowa platforma IoT

Znany pod nazwą Kapua, rozwijany przy udziale firm Red Hat i Eurotech projekt, ma pozwolić na stworzenie otwartej, dostępnej w modelu cloud computing, platformy wspierającej kompleksowe zarządzanie infrastrukturą urządzeniami brzegowymi tworzącymi Internet Rzeczy.

W ramach Fundacji Eclipse powstanie chmurowa platforma IoT

Rozwijana w ramach projektu Eclipse Kapua platforma ma stanowić odpowiedź na potrzeby administratorów oraz deweloperów pojawiające wskutek rosnącej liczby wdrożeń środowisk opartych na koncepcji Internetu Rzeczy. Wedle zapowiedzi funkcjonalność nowej platformy ma obejmować m.in. możliwość konfiguracji poszczególnych urządzeń oraz ich łączności, a także – zarządzanie cyklem życia aplikacji opartych na infrastrukturze IoT. Będzie to po części możliwe dzięki integracji narzędzi rozwijanych w ramach projektu Eclipse Kapua z oprogramowaniem Eclipse Kura odpowiedzialnym m.in. za dostęp do zasobów sprzętowych infrastruktury IoT.

Zdaniem autorów projektu nowa, oparta na założeniach open source, platformy pomoże uniknąć kosztownego uzależnienia od zamkniętych rozwiązań i przyspieszy społecznościowe tworzenie oprogramowania na potrzeby wdrożeń koncepcji Internetu Rzeczy. „Projekt Kapua, realizowany pod kierunkiem firmy Red Hat oraz Eurotech i oparty na naszym rozwiązaniu Everyware Cloud, zapewnia kluczowy element w pełni otwartej, chmurowej platformy internetu rzeczy, umożliwiając deweloperom IoT wykorzystanie elastyczności, skalowalności i niezawodności technologii open source we wdrożeniach nowej generacji” – uważa Marco Carrer, dyrektor ds. technologii w Eurotech Group.

Funkcjonalność nowej platformy ma obejmować m.in. możliwość konfiguracji poszczególnych urządzeń oraz ich łączności, a także – zarządzanie cyklem życia aplikacji opartych na infrastrukturze IoT.

Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że zaangażowanie ze strony firmy Red Hat dotyczyć będzie m.in. rozwoju technologii open source. Z kolei firma Eurotech wniesie do projektu Kapua m.in. kod źródłowy swojej platformy integracyjnej Everyware Cloud. Obie firmy mają też aktywnie angażować się w we współpracę ze społecznością deweloperów, a także w prace nad innymi, związanymi z ideą Internetu Rzeczy, projektami open source, w tym: Apache Camel, ActiveMQ oraz Drools. „Bogactwo projektu Eclipse Kapua, który obejmuje platformę integracyjną dla urządzeń i czujników IoT, wzmacnia ogólną ofertę Eclipse w zakresie internetu rzeczy. Kapua ściśle łączy się z kilkoma innymi projektami Eclipse IoT, a dzięki Red Hat, Eurotech i innym współautorom rozwiązania IoT Eclipse przyczyniają się do innowacji w dziedzinie internetu rzeczy i prowadzą do nowych zastosowań” – mówi Mike Milinkovich, dyrektor generalny Eclipse Foundation.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *