BiznesCDOPolecane tematy

Ranking DESI 2020 – Polska dopiero na 23 miejscu wśród państw UE

W tegorocznym rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), na 28 państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, Polska – choć od 2019 roku skoczyła do góry o dwa oczka – uplasowała się dopiero na 23 miejscu, poinformowała Komisja Europejska. Z raportu wynika m.in., że blisko połowa naszego społeczeństwa wciąż nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, a 60% przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji.

Ranking DESI 2020 – Polska dopiero na 23 miejscu wśród państw UE

W tym roku Polska uzyskała wynik 45, przy średniej unijnej 52,6. Dla porównania w 2019 roku zdobyliśmy 41,6 (średnia unijna 52,5). Jak się okazuje, mamy najwyższy w skali UE poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych, a ich ceny są bardzo konkurencyjne. Wysokie wyniki, jeżeli chodzi o zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności oraz sieci 4G, przyczyniły się do poprawy ogólnego wyniku Polski w podkategorii „Łączność”, w której zajęliśmy 15 miejsce w UE (wzrost zasięgu do 60% w stosunku do 29% rok wcześniej). Polepszyły się również nasze osiągnięcia w dziedzinie cyfrowych usług publicznych, jednak nie wpłynęło to na zmianę pozycji Polski w rankingu. Jak zauważyli autorzy raportu, Polska poprawiła też swoje wyniki w zakresie stosowania wstępnie wypełnionych formularzy i realizacji usług przez internet, a pod względem korzystania z otwartych danych plasujmy się nawet powyżej średniej unijnej.

Wciąż mamy jednak sporo do nadrobienia

Niestety, wspomniane wcześniej osiągnięcia są jednak niwelowane przez słabsze wyniki w obszarze integracji technologii cyfrowej oraz korzystania z usług internetowych, czytamy w raporcie. A właśnie z tymi obszarami związanych jest obecnie najwięcej wyzwań. Jak podkreślają twórcy rankingu, 15% ludności Polski nie korzysta jeszcze z internetu, a blisko połowa społeczeństwa wciąż nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Co prawda na rynku jest coraz więcej specjalistów w dziedzinie ICT i absolwentów kierunków teleinformatycznych, ale ich liczba nadal pozostaje poniżej średniej unijnej.

Z raportu wynika, że polskie przedsiębiorstwa mają pozytywny stosunek do stosowania nowych technologii. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie we wzroście wykorzystania mediów społecznościowych, elektronicznej wymiany informacji czy sprzedaży przez internet. Jednak zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania technologii cyfrowych, aż 60% przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji (UE: 39%), a jedynie 11% z nich to przedsiębiorstwa w wysokim stopniu ucyfrowione (UE: 26%), czytamy w rankingu.

Nowe strategie cyfrowe

Polska sfinalizowała nową strategię – Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych – koordynowaną na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Cyfryzacji, której celem jest rozwój umiejętności cyfrowych. Nowy program ma koncentrować się na tych umiejętnościach, które są potrzebne obywatelom, specjalistom w dziedzinie ICT oraz pracownikom MŚP i pracownikom administracji publicznej. Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Ministrów powinna przyjąć go jeszcze w pierwszym półroczu 2020 r.

W przygotowaniu jest także nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021–2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strategia ta będzie obejmowała m.in. wsparcie na potrzeby rozwijania infrastruktury szerokopasmowej, e-usług (administracji elektronicznej i e-zdrowia), podstawowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych, podnoszenia kwalifikacji oraz ich zmiany, a także zdobywania umiejętności potrzebnych w przyszłości.

Wyciągnąć wnioski z okresu pandemii

Autorzy raportu DESI sugerują, aby przy podejmowaniu kolejnych działań związanych z szeroko pojętą cyfryzacją koniecznie uwzględnić wnioski wyciągnięte z obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na wskaźniki mające znaczenie dla silniejszej i bardziej odpornej transformacji cyfrowej oraz ożywienia gospodarczego – dotyczy to zwłaszcza sieci o bardzo dużej przepływności i 5G, umiejętności cyfrowych, zaawansowanych technologii cyfrowych dla przedsiębiorstw i cyfrowych usług publicznych, czytamy w raporcie.

Patrząc perspektywicznie, jeśli chodzi o wskaźniki DESI, które są szczególnie istotne dla odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym przez COVID-19, Polska jest na zaawansowanym etapie wdrażania sieci o bardzo dużej przepływności, uważają twórcy raportu. Z drugiej jednak strony zaznaczają, że nie dokonaliśmy jeszcze żadnego przydziału widma radiowego na potrzeby usług 5G. Ponadto nasze podstawowe umiejętności cyfrowe pozostają na niskim poziomie w porównaniu ze średnią UE, słabe są też wyniki w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfrowych usług publicznych – podsumowują autorzy rankingu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *