CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

Raport: 1/3 Polaków nie zmienia haseł, a 1/4 nie używa antywirusa

Zdecydowana większość Polaków nie obawia się korzystania z Internetu i oferowanych za pośrednictwem sieci usług. Jednocześnie aż 30 proc. mieszkańców Polski nie zmienia haseł i danych uwierzytelniających do witryn i aplikacji internetowych lub robi to rzadko. Co czwarta osoba nie posiada żadnego rozwiązania antywirusowego. To wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy Europ Assistance.

Raport: 1/3 Polaków nie zmienia haseł, a 1/4 nie używa antywirusa

Wnioski z badania „Internauci w cyberprzestrzeni” pozwalają sądzić, że Europejczycy chętnie korzystają z usług internetowych, a tylko 42 proc. z nich obawia się działań podejmowanych przez cyberprzestępców. Największą świadomość zagrożeń mają Hiszpanie – dwie trzecie z nich (65 proc.) przyznaje, że odczuwa obawy przed korzystaniem z niektórych usług internetowych. Podobne opory rzadziej mają m.in. Włosi (47 proc.) i Francuzi (45 proc.). Na tym tle wyjątkowo bezpiecznie czują się internauci z Polski – tylko co czwarty ankietowany z naszego kraju ma obawy związane z rosnącą skalą cyberzagrożeń.

Z badania wynika bowiem, że 31 proc. użytkowników Internetu z Europy rzadko lub nigdy nie zmienia swoich haseł. Według autorów badania pod tym względem najgorzej w zestawieniu wypadają Włosi (42 proc. z nich nie zmienia haseł) i Polacy (33 proc.).

Ogółem, największe obawy budzą zagrożenia związane z kradzieżą danych i brakiem kontroli nad raz umieszczonymi w sieci informacjami, a także treściami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla młodszych użytkowników. Fizycznej utraty danych w związku z kradzieżą dokumentów obawia się średnio 64 proc. ankietowanych. “Wyniki te pokazują, że pomimo rozwoju internetu i coraz większej digitalizacji usług, świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w wirtualnym świecie jest ciągle niewystarczająca. Większość osób ma mylne przekonanie, że w sieci jest bezpieczna, a problem cyberzagrożeń jej nie dotyczy” – mówi Marcin Zieliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Obawy te nie zawsze idą jednak w parze ze świadomym podejściem do kwestii bezpieczeństwa. Z analiz Grupy Europ Assistance wynika, że średnio, aż 22 proc. ankietowanych korzysta z Internetu za pośrednictwem urządzeń nie wyposażonych w żadne zabezpieczenia antywirusowe. Brak takich rozwiązań deklaruje 28 proc. internautów z Belgii. W przypadku osób z Polski i Włoch odsetek ten wynosi 25 proc. Jednocześnie, antywirusa nie posiada tylko 18 proc. internautów z Hiszpanii i 17 proc. użytkowników Internetu z Francji. Większość (92 proc.) osób posiadających oprogramowanie antywirusowe dysponuje takim rozwiązaniem na potrzeby ochrony komputera osobistego. Narzędzia takie rzadziej znajdują zastosowanie w urządzeniach mobilnych takich jak tablet (62 proc.), czy smartfon (58 proc.).

Największe obawy budzą zagrożenia związane z kradzieżą danych i brakiem kontroli nad raz umieszczonymi w sieci informacjami, a także treściami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla młodszych użytkowników. Fizycznej utraty danych w związku z kradzieżą dokumentów obawia się średnio 64 proc. ankietowanych.

Dodatkowo, tylko co drugi ankietowany deklaruje, że używa innego hasła dla każdej usługi i strony internetowej. Dane uwierzytelniające nie są też regularnie zmieniane. Z badania wynika bowiem, że 31 proc. użytkowników Internetu z Europy rzadko lub nigdy nie zmienia swoich haseł. Według autorów badania pod tym względem najgorzej w zestawieniu wypadają Włosi (42 proc. z nich nie zmienia haseł) i Polacy (33 proc.).

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy Europ Assistance wynika również, że tylko 54 proc. ankietowanych deklaruje zainteresowanie usługami wspierającymi ochronę przed dzisiejszymi zagrożeniami IT. Chęć zakupu takich usług deklaruje tylko co trzeci uczestnik badania. Co ciekawe, z analiz wynika również, że ośmiu na dziesięciu (78 proc.) Polaków byłoby zainteresowanych nabyciem rozwiązania wspierającego ochronę przez cyberzagrożeniami za pośrednictwem instytucji bankowej.

W badanu ankietowym przeprowadzonym w marcu 2017 roku przez firmę Lexis Research wzięło udział ponad 4,8 tys. osób z Francji, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Niemiec oraz Polski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *