CIORynekPolecane tematy

Raport KPMG: Znaczący wzrost inwestycji w technologie z powodu pandemii

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 organizacje wydawały dodatkowo ok. 15 mld dol. tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym – wynika z raportu KPMG International i Harvey Nash pt. „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?”. Liderzy działów IT zapytani w badaniu o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują firmy wymienili bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%), a także infrastrukturę oraz rozwiązania chmurowe (35%).

Raport KPMG: Znaczący wzrost inwestycji w technologie z powodu pandemii

Blisko połowa badanych (47%) odpowiedzialnych za IT w firmach na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii. W Polsce odsetek ten jest nieco większy i wynosi 52%. Nawet 43% respondentów uważa, że ponad połowa pracowników z ich organizacji będzie pracowała z domu także po pandemii. O strategicznej roli technologii świadczyć może również fakt, że blisko połowa badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów z tego obszaru w ciągu najbliższego roku.

Mimo że wydatki firm przeznaczane na technologie w związku z pandemią COVID-19 znacznie wzrosły, badanie wykazało, że w nadchodzącym roku budżety na technologie będą bardziej obciążone. Tuż przed pandemią 51% liderów działów IT spodziewało się wzrostu budżetu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast kilka miesięcy później liczba ta spadła do 43%. Jak wskazują autorzy raportu, może to wynikać przede wszystkim z dużego obciążenia budżetów w ostatnich miesiącach.

„Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8% może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. Aby temu sprostać, organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej oraz wdrożyć zwinny model dostarczania usług pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu” – uważa Andrzej Gałkowski, Partner, Financial Services Advisory, Head of Banking, KPMG w Polsce.

Przeczytaj również
Algorytmy AI wspierają obsługę i zrozumienie potrzeb klientów

Wysoki poziom adopcji chmury w Polsce

Z raporty wynika, że 51% ankietowanych firm wdrożyło rozwiązania chmurowe, 13% prowadzi programy pilotażowe, a 21% aktywnie rozważa zastosowanie takich rozwiązań (co stanowi niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Także ponad połowa liderów działów IT z Polski wdrożyła takie rozwiązania, natomiast co czwarty respondent poważnie zastanawia się nad implementacją chmury. Innymi technologiami, których wdrożenie rozważają liderzy IT są m.in. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (29% w skali globalnej i 25% w Polsce) oraz inteligentna automatyzacja (30% w skali globalnej i 25% w Polsce).

Według twórców badania, warto zwrócić także uwagę na duży globalnie wzrost popularności platform sprzedażowych w modelu SaaS – wdrożenia takich rozwiązań na dużą skalę zwiększyły się ponad trzykrotnie z 7% w 2019 do 23% w 2020 roku. Jedna na sześć ankietowanych firm uruchomiła platformę tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Raport KPMG: Znaczący wzrost inwestycji w technologie z powodu pandemii

„Zaskakujące w badaniu jest to, że ankietowani w Polsce deklarują podobny poziom adopcji chmury jak reszta świata. Dotychczas, bazując chociażby na raportach Eurostatu mieliśmy przekonanie, że poziom adopcji chmury w Polsce był jednym z najniższych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wygląda na to, że nasz kraj potrzebował nadzwyczajnego czynnika, jakim jest pandemia, aby proces transformacji przyspieszył” – zaznacza Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

Większa liczba cyberataków

Pomimo dużych nakładów finansowych zapewniających wzrost bezpieczeństwa i prywatności w czasie COVID-19, aż 4 na 10 badanych liderów IT na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków (dla Polski wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 43%). Okazuje się, że ponad 3/4 tych cyberincydentów było związanych z phishingiem (83%), a prawie dwie trzecie ze złośliwym oprogramowaniem (62%). Jak wskazują autorzy raportu, dane te mogą świadczyć, że nagła konieczność pracy w trybie zdalnym zwiększyła ekspozycję pracowników na potencjalne ataki cyberprzestępców. Jednocześnie organizacje miały trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby wesprzeć tę poważną zmianę organizacyjną.

Przeczytaj również
Raport Pracuj.pl: Jak dwa lata pandemii zmieniły rynek pracy?

Według ankietowanych liderów działów IT to właśnie cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością techniczną na świecie (35% wskazań). Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat umiejętność związana z bezpieczeństwem znalazła się na czele listy globalnych deficytów umiejętności technologicznych, czytamy w raporcie.

Praca zdalna standardem także po pandemii?

Aż 86% liderów działów IT, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez KPMG International i Harvey Nash, wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a wspomniane już 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu. Co ciekawe, spośród respondentów z Polski nawet 10% przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie, podkreślają specjaliści.

W wyniku pracy zdalnej, aż 70% respondentów informuje o zwiększonej współpracy pomiędzy firmami a zespołami technologicznymi. Z kolei ponad połowa (52%) twierdzi, że stworzyło to kulturę integracji w zespole technologicznym. Praca zdalna i brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami to jednak także zagrożenie – aż 84% liderów IT potwierdza, że jest zaniepokojona o zdrowie psychiczne swoich pracowników i dostrzega potrzebę formułowania oraz wdrożenia programów adresujących niebezpieczeństwa wynikające z braku interakcji pomiędzy pracownikami w świecie rzeczywistym i zastępowanie ich współpracą w przestrzeni wirtualnej, wskazują twórcy badania.

Z raportu wynika ponadto, że kwestie związane z pracą zdalną stanowią obecnie jeden z pięciu najważniejszych czynników angażowania oraz zatrzymywania kluczowych talentów technologicznych i pozostaną nim również po zakończeniu pandemii COVID-19. Liderzy działów IT będą zatem musieli ponownie przemyśleć sposób, w jaki przyciągają i angażują swoich pracowników w świecie, w którym fizyczna lokalizacja nie jest już głównym atutem. Pandemia COVID-19 wpłynęła także na trwałe zwiększenie znaczenia samych liderów technologicznych w firmach – taką opinię wyraziło prawie dwie trzecie respondentów (61%), podsumowują twórcy raportu.

Przeczytaj również
Eksperci Deloitte o zarządzaniu infrastrukturą IT w dobie migracji do chmury

W badaniu KPMG i Harvey Nash udział wzięło ponad 4200 liderów działów IT z firm, których łączne wydatki na technologie przekraczają 250 mld dol.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *