CIORynekPolecane tematy

Raport KPMG: Znaczący wzrost inwestycji w technologie z powodu pandemii

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 organizacje wydawały dodatkowo ok. 15 mld dol. tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym – wynika z raportu KPMG International i Harvey Nash pt. „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?”. Liderzy działów IT zapytani w badaniu o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują firmy wymienili bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%), a także infrastrukturę oraz rozwiązania chmurowe (35%).

Raport KPMG: Znaczący wzrost inwestycji w technologie z powodu pandemii

Blisko połowa badanych (47%) odpowiedzialnych za IT w firmach na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii. W Polsce odsetek ten jest nieco większy i wynosi 52%. Nawet 43% respondentów uważa, że ponad połowa pracowników z ich organizacji będzie pracowała z domu także po pandemii. O strategicznej roli technologii świadczyć może również fakt, że blisko połowa badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów z tego obszaru w ciągu najbliższego roku.

Mimo że wydatki firm przeznaczane na technologie w związku z pandemią COVID-19 znacznie wzrosły, badanie wykazało, że w nadchodzącym roku budżety na technologie będą bardziej obciążone. Tuż przed pandemią 51% liderów działów IT spodziewało się wzrostu budżetu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast kilka miesięcy później liczba ta spadła do 43%. Jak wskazują autorzy raportu, może to wynikać przede wszystkim z dużego obciążenia budżetów w ostatnich miesiącach.

„Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8% może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. Aby temu sprostać, organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej oraz wdrożyć zwinny model dostarczania usług pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu” – uważa Andrzej Gałkowski, Partner, Financial Services Advisory, Head of Banking, KPMG w Polsce.

Wysoki poziom adopcji chmury w Polsce

Z raporty wynika, że 51% ankietowanych firm wdrożyło rozwiązania chmurowe, 13% prowadzi programy pilotażowe, a 21% aktywnie rozważa zastosowanie takich rozwiązań (co stanowi niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Także ponad połowa liderów działów IT z Polski wdrożyła takie rozwiązania, natomiast co czwarty respondent poważnie zastanawia się nad implementacją chmury. Innymi technologiami, których wdrożenie rozważają liderzy IT są m.in. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (29% w skali globalnej i 25% w Polsce) oraz inteligentna automatyzacja (30% w skali globalnej i 25% w Polsce).

Według twórców badania, warto zwrócić także uwagę na duży globalnie wzrost popularności platform sprzedażowych w modelu SaaS – wdrożenia takich rozwiązań na dużą skalę zwiększyły się ponad trzykrotnie z 7% w 2019 do 23% w 2020 roku. Jedna na sześć ankietowanych firm uruchomiła platformę tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Raport KPMG: Znaczący wzrost inwestycji w technologie z powodu pandemii

„Zaskakujące w badaniu jest to, że ankietowani w Polsce deklarują podobny poziom adopcji chmury jak reszta świata. Dotychczas, bazując chociażby na raportach Eurostatu mieliśmy przekonanie, że poziom adopcji chmury w Polsce był jednym z najniższych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wygląda na to, że nasz kraj potrzebował nadzwyczajnego czynnika, jakim jest pandemia, aby proces transformacji przyspieszył” – zaznacza Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

Większa liczba cyberataków

Pomimo dużych nakładów finansowych zapewniających wzrost bezpieczeństwa i prywatności w czasie COVID-19, aż 4 na 10 badanych liderów IT na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków (dla Polski wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 43%). Okazuje się, że ponad 3/4 tych cyberincydentów było związanych z phishingiem (83%), a prawie dwie trzecie ze złośliwym oprogramowaniem (62%). Jak wskazują autorzy raportu, dane te mogą świadczyć, że nagła konieczność pracy w trybie zdalnym zwiększyła ekspozycję pracowników na potencjalne ataki cyberprzestępców. Jednocześnie organizacje miały trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby wesprzeć tę poważną zmianę organizacyjną.

Według ankietowanych liderów działów IT to właśnie cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością techniczną na świecie (35% wskazań). Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat umiejętność związana z bezpieczeństwem znalazła się na czele listy globalnych deficytów umiejętności technologicznych, czytamy w raporcie.

Praca zdalna standardem także po pandemii?

Aż 86% liderów działów IT, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez KPMG International i Harvey Nash, wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a wspomniane już 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu. Co ciekawe, spośród respondentów z Polski nawet 10% przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie, podkreślają specjaliści.

W wyniku pracy zdalnej, aż 70% respondentów informuje o zwiększonej współpracy pomiędzy firmami a zespołami technologicznymi. Z kolei ponad połowa (52%) twierdzi, że stworzyło to kulturę integracji w zespole technologicznym. Praca zdalna i brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami to jednak także zagrożenie – aż 84% liderów IT potwierdza, że jest zaniepokojona o zdrowie psychiczne swoich pracowników i dostrzega potrzebę formułowania oraz wdrożenia programów adresujących niebezpieczeństwa wynikające z braku interakcji pomiędzy pracownikami w świecie rzeczywistym i zastępowanie ich współpracą w przestrzeni wirtualnej, wskazują twórcy badania.

Z raportu wynika ponadto, że kwestie związane z pracą zdalną stanowią obecnie jeden z pięciu najważniejszych czynników angażowania oraz zatrzymywania kluczowych talentów technologicznych i pozostaną nim również po zakończeniu pandemii COVID-19. Liderzy działów IT będą zatem musieli ponownie przemyśleć sposób, w jaki przyciągają i angażują swoich pracowników w świecie, w którym fizyczna lokalizacja nie jest już głównym atutem. Pandemia COVID-19 wpłynęła także na trwałe zwiększenie znaczenia samych liderów technologicznych w firmach – taką opinię wyraziło prawie dwie trzecie respondentów (61%), podsumowują twórcy raportu.

W badaniu KPMG i Harvey Nash udział wzięło ponad 4200 liderów działów IT z firm, których łączne wydatki na technologie przekraczają 250 mld dol.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *