PracaRynek

Raport Pracuj.pl: IT najpopularniejszą specjalizacją w I półroczu 2022 roku

597 000 – to rekordowa liczba ofert pracy, które zamieścili pracodawcy w I półroczu 2022 roku w serwisie Pracuj.pl. Zmiany na rynku pracy napędzają zapotrzebowanie na kadry i wpływają pozytywnie na treść, atrakcyjność oraz różnorodność ogłoszeń. Zaobserwować można było także trendy związane z pracą zdalną i kompetencjami cyfrowymi. A po raz pierwszy na szczycie najpopularniejszych specjalizacji znaleźli się specjaliści ds. IT (24% wszystkich ofert) – wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2022”.

Raport Pracuj.pl: IT najpopularniejszą specjalizacją w I półroczu 2022 roku

Jak wskazują autorzy badania, minione pół roku upłynęło pod znakiem rozpędzonego rynku rekrutacji, oferującego jeszcze większy wybór ofert, a także pod kątem szerszego otwierania się pracodawców na oczekiwania kandydatów. Z drugiej strony, zjawiskom tym towarzyszyły m.in. wybuch wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja, spirala płacowo-cenowa czy niełatwy powrót części firm do biur, a więc zjawiska wpływające tak na całą gospodarkę, jak i na poszczególne firmy i kandydatów.

W obliczu tak różnorodnych wyzwań, skala rekrutacji w I półroczu 2022 roku pozwala oceniać sytuację rynkową dość optymistycznie – czytamy w raporcie. Udowadnia ona siłę rynku pracy, a także apetyt pracodawców i kandydatów na pozytywną zawodową zmianę. Wspomnianych wcześniej prawie 600 tys. ogłoszeń o pracę opublikowanych w I półroczu 2022 roku to o 35% więcej, niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

5 najpopularniejszych poszukiwanych specjalizacji

Jak już wspomniano, na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych specjalizacji, po raz pierwszy w historii badania, znaleźli się specjaliści ds. IT. Kierowano do nich blisko co czwartą ofertę w Pracuj.pl (24%) w badanym okresie. Na wynik ten złożyły się oferty dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16% wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (8%). Tak duże zainteresowanie ekspertami ds. technologii dowodzi rosnącej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy oraz jeszcze większego, niż dotychczas wyboru ofert dla osób rozwijających się w tym obszarze, wskazują twórcy analizy.

Raport Pracuj.pl: IT najpopularniejszą specjalizacją w I półroczu 2022 roku

Na drugim miejscu zestawienia, z nieznacznie niższą liczbą ogłoszeń od IT, znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży – dotychczasowy lider zestawienia. Do nich również kierowanych było 24% ofert na portalu. Z kolei na trzeciej lokacie uplasowali się pracownicy obsługi klienta, do których kierowano 13% ogłoszeń w serwisie. Tuż za nimi pracownicy fizyczni, którzy również mogli wybierać spośród 13% ogłoszeń, a na piątym miejscu wśród najpopularniejszych specjalizacji uplasowała się inżynieria (10%).

Najbardziej aktywne branże

W I półroczu 2022 roku pracowników poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa specjalizujące się w finansach i bankowości, odpowiedzialne za 11% ofert pracy w Pracuj.pl. Na drugim miejscu niewiele za nimi znalazła się branża IT, z której pochodziło co dziesiąte ogłoszenie. Na trzecim miejscu podium uplasowali się natomiast pracodawcy z obszaru handlu detalicznego/B2C, czyli m.in. operatorzy sieci sklepów spożywczych, dyskontów, galerii handlowych (9% ogłoszeń).

Stosunkowo wysoką aktywnością wykazywały się ponadto firmy z branży produkcyjnej (7%), budowlanej (6%) oraz z obszaru handlu i sprzedaży B2B (5%). Szczególnie w przypadku obszaru produkcji i budownictwa na aktywność rekrutacyjną mógł mieć wpływ znaczący odpływ wielu pracowników z Ukrainy płci męskiej, którzy w obliczu agresji Rosji na swój kraj postanowili do niego wrócić.

Dodajmy, że co piąte ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w badanym okresie pochodziło od pracodawców z województwa mazowieckiego (20% wszystkich ofert na portalu), plasując go zdecydowanie przed innymi częściami Polski.

Kompetencje cyfrowe ciągle w cenie

Nawet 36% ofert zamieszczonych w serwisie w I półroczu 2022 roku dotyczyło specjalizacji, w których rola kompetencji cyfrowych jest już wysoka lub dynamicznie rośnie – w tym IT, marketingu, reklamy, grafiki, e-commerce czy badań i rozwoju. Te dane wskazują, że rola kompetencji cyfrowych wykracza znacznie ponad samą specjalizację IT, do której było kierowane 24% ofert, podkreślają twórcy analizy.

Raport Pracuj.pl: IT najpopularniejszą specjalizacją w I półroczu 2022 roku

Co więcej, warto zauważyć, że wyraźny wzrost znaczenia obszarów, w których kompetencje cyfrowe odgrywają szczególnie istotną rolę, widoczny jest na przestrzeni ostatnich miesięcy. O ile bowiem jeszcze w III kwartale 2021 roku do tego grona można było zaliczyć 25% ofert pracy zamieszczonych w Pracuj.pl, o tyle już w ostatnich trzech miesiącach ub.r. było to 32%, a w minionych dwóch kwartałach – 36% wszystkich ogłoszeń.

Praca zdalna i hybrydowa w ofertach pracy

Choć wielu pracodawców po uspokojeniu się sytuacji pandemicznej podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie zespołów do biur, ostatnie miesiące dowiodły, że praca zdalna i hybrydowa (wykonywana częściowo w siedzibie firmy, a częściowo poza nią) utrzymują swoją rolę jako ważne i często występujące modele wykonywania obowiązków, czytamy w raporcie. Stały się one ponadto istotnym elementem ofert zatrudnienia.

Łącznie nawet 27% ogłoszeń widniejących na portalu Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2022 roku dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej. Wykonywanie zadań w pełni poza siedzibą firmy umożliwiało 16% ofert. W stosunku do sytuacji z końca 2021 roku widoczny jest niewielki spadek liczby ofert w pełni zdalnych, ale najwyższy w historii udział ofert umożliwiających przynajmniej częściową pracę spoza biura.

Utrzymująca się wysoka popularność pracy zdalnej i hybrydowej jest odpowiedzią na oczekiwania pracowników. Według badań Pracuj.pl większość osób, które w pandemii realizowały obowiązki w ten sposób, nie chce z niego rezygnować.

W obliczu rywalizacji o kandydatów wyraźnie dostrzegalne są także zmiany w podejściu do jawności widełek wynagrodzenia. Pod koniec I półrocza 2022 roku już 12% aktywnych ogłoszeń w Pracuj.pl zawierało informacje o możliwym przedziale zarobków na danym stanowisku. To liczba wyraźnie wyższa od tej sprzed wybuchu pandemii. Wśród specjalizacji, w których dostrzegalny jest najwyższy odsetek ogłoszeń z widełkami zarobków, wyróżniają się te związane z kompetencjami cyfrowymi. Na informacje o kwocie wynagrodzenia już na poziomie oferty mogą często liczyć eksperci z obszaru e-commerce i usług internetowych (25%) oraz zajmujący się rozwojem oprogramowania (23%).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *