PracaBranża IT

Jakie oczekiwania w zakresie rozwoju mają specjaliści IT wobec swoich pracodawców?

Sytuacja na rynku pracy w branży IT jest ostatnio bardziej dynamiczna niż przed pandemią. Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników, jednak wzrosła bariera wejścia na ten rynek. Poszukiwani są przede wszystkim osoby z doświadczeniem i kompetencjami. Specjaliści IT są świadomi tych wyzwań i potrzeby rozwoju – na szczęście mogą liczyć na wsparcie pracodawcy. Jak wynika z badania GoodHabitz, nawet 67% pracowników branży IT deklaruje, że ma możliwość realizowania programów rozwoju w godzinach pracy. Jakie jeszcze oczekiwania w tym zakresie mają specjaliści IT wobec pracodawców?

Jakie oczekiwania w zakresie rozwoju mają specjaliści IT wobec swoich pracodawców?

Ze wspomnianego badania GoodHabitz przeprowadzonego w 17 krajach na całym świecie (w tym w Polsce) wynika, że specjaliści i specjalistki IT są świadomi wyzwań związanych z koniecznością nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego wśród głównych czynników zachęcających ich do nabywania nowych kompetencji znajdują się najczęściej te wynikające z wewnętrznej motywacji.

Według analizy GoodHabitz, dla 22% specjalistów IT głównym czynnikiem zachęcającym ich do rozwoju w ramach własnej organizacji jest dalsza specjalizacja w wybranym obszarze. 18% wskazało, że jest to chęć dalszej budowy kariery w obecnej firmie, a 15% – dalsze osiąganie sukcesów zawodowych. Tyle samo chce się rozwijać, by czerpać z tego satysfakcję zawodową. 13% z kolei chce rozwoju, by lepiej pozycjonować się na rynku pracy. Tylko 4 na 100 badanych przyznaje, że motywacją jest dla nich oczekiwanie ze strony pracodawcy, że będą się rozwijać. Pracodawcy jednak aktywnie zachęcają do rozwoju nowych umiejętności – twierdzi tak 59% badanych specjalistów IT.

Co ciekawe, w Polsce sprawa wygląda nieco inaczej. Zdecydowanie wyższy (21%) jest w naszym kraju odsetek osób, które chcą rozwijać się ze względu na oczekiwania obecnego pracodawcy. Jest to drugi najczęściej wskazywany przez polskich respondentów czynnik motywujący ich do rozwoju zawodowego.  Badani przez GoodHabitz przyznali wprost, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozytywnie wpływa na ich pozycję na rynku pracy. Z takim twierdzeniem zgadza się nawet 74% z nich. Z kolei 65% respondentów czuje potrzebę podniesienia kompetencji, by dalej odnosić sukcesy zawodowe.

Nie tylko kompetencje twarde

Z badania GoodHabitz wynika, że chociaż specjaliści i specjalistki IT chcieliby w najbliższych latach skupić się przede wszystkim na rozwoju kompetencji cyfrowych (twierdzi tak 39% z nich), to wysoko plasują się także tzw. kompetencje miękkie. Respondenci są zatem świadomi, że ich rola staje się i będzie się stawać coraz większa także w branży ICT i IT, zdominowanej przez technologie. Może mieć to również związek z rozwojem AI – o ile sztuczna inteligencja jest w stanie automatyzować pewne zadania i przejąć część technicznych obowiązków specjalistów IT, o tyle kompetencje miękkie nadal pozostają mocną stroną człowieka.

33% badanych chciałoby w nadchodzących latach rozwijać kompetencje z obszaru zarządzania. 30% planuje skupić się na rozwoju kreatywności, a 29% – zdolności w obszarze komunikacji. Wśród obszarów, które są istotne dla badanych z rozwojowego punktu widzenia, wysoko plasuje się także dbałość o zdrowie i dobrostan psychiczny i fizyczny – globalnie planuje się na nim w najbliższych latach skupić 31% specjalistów i specjalistek IT, zaś w Polsce – 41%.

Czy pracodawcy zdają sobie sprawę z oczekiwań swojego zespołu w tym zakresie i odpowiadają na nie? W skali globalnej zdecydowanie tak. Badanie GoodHabitz pokazało, że 67% pracowników IT ma możliwość realizowania programów rozwoju w godzinach pracy. Specjaliści IT dostają od pracodawców przede wszystkim możliwość rozwoju kompetencji twardych – deklaruje to 71% z nich. 66% twierdzi, że pracodawca umożliwia im rozwój w obszarze kompetencji miękkich.

W Polsce wyniki te jednak różnią się znacząco. Z twierdzeniem, że mają możliwość rozwoju kompetencji twardych zgadza się jedynie 14% badanych, miękkich – tylko 10%. Tylko 14% uważa, że organizacja równo traktuje pracowników pod kątem zapewnienia dostępu do szkoleń, a głównym czynnikiem różnicującym jest tu wiek, który wskazuje 30% respondentów (globalnie odsetek ten wynosi 54%).

Oczekiwania wobec pracodawcy

Pracownicy IT uważają w większości, że są odpowiedzialni są za swój rozwój na równi z pracodawcą (takiego zdania jest 63% z nich). Organizacja odgrywa więc dużą rolę w planowaniu ścieżki rozwoju – i na ogół robi to właściwie. Zdecydowana większość (69%) specjalistów IT jednak ma już taki plan, który omawia ze swoim przełożonym – 29% robi to raz w miesiącu, a 25% raz na kwartał.

“Rola organizacji w rozwoju pracowników jest duża. Cieszy, że – jak pokazało badanie – specjaliści IT są świadomi, że sami także muszą angażować się w podnoszenie własnych kwalifikacji, bo przekłada się to nie tylko na ich karierę w firmie, w której aktualnie są zatrudnieni, lecz także po prostu na pozycję na rynku pracy i konkurencyjność. Nadal jednak mają oczekiwania wobec pracodawców, które sprowadzają się nie tyle do przejmowania inicjatywy w zakresie rozwoju, co oferowania wsparcia i różnorodnych narzędzi, a także uwolnienia części czasu od zadań i przeznaczenia go na rozwój” – komentuje Daniel Idźkowski, Country Director w GoodHabitz Polska.

Z badania wynika, że to przestrzeń na szkolenia i rozwój w czasie pracy znajduje się na pierwszym miejscu listy potrzeb specjalistów IT związanych z rozwojem kompetencji – oczekuje tego 43% respondentów. Na więcej możliwości rozwoju związanych z obszarem specjalizacji chciałoby liczyć 39% z nich. Z kolei 29% potrzebuje szerszej oferty szkoleń wysokiej jakości. O tym, że pracodawca powinien oferować przede wszystkim wsparcie, a nie samodzielnie planować ścieżkę rozwoju pracownika, świadczyć może natomiast fakt, że ponad 1 na 4 badanych specjalistów i specjalistek IT oczekuje możliwości samodzielnego wyboru platformy szkoleniowej (27%) oraz wsparcia w samodzielnym stworzeniu własnego planu rozwoju (26%).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *