Infrastruktura

Rosnące wymagania biznesu napędzają popyt na bardziej wydajne i elastyczne architektury danych

O możliwościach modelu infrastruktury komponowalnej w obszarze pamięci masowych, aspektach kosztowych wykorzystania dynamicznych pul zasobów IT, a także o możliwościach platformy WD OpenFlex i planach rozwoju oferty firmy dla centrów danych mówi Manfred Berger, wiceprezes firmy Western Digital odpowiedzialny za rozwój platform biznesowych w regionie Europy, Środkowego Wschodu, Azji oraz Indii.

Rosnące wymagania biznesu napędzają popyt na bardziej wydajne i elastyczne architektury danych

Na rynku rośnie popyt na rozwiązania, które pozwalają w sposób elastyczny korzystać z posiadanych zasobów w warstwie infrastruktury. Dlaczego?

Mamy tu do czynienia z kombinacją kilku elementów – w tym stałych wyzwań związanych z potrzebą zapewnienia wsparcia dla aplikacji generujących i przetwarzających coraz większe ilości danych, potrzeby utrzymywania ogromnych zbiorów nieustrukturyzowanych informacji pochodzących z wielu źródeł, ale także konieczności utrzymywania kosztów IT na odpowiednio niskim poziomie, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności energetycznej. Wszystko to napędza popyt na bardziej wydajne i elastyczne rozwiązania oraz architektury danych. Firmy chcą także zwiększać wydajność i zwinność, a także szybciej wprowadzać na rynek produkty – we wszystkich tych zastosowaniach ogromne znaczenie i możliwości ma koncepcja infrastruktury komponowalnej.

Czym różni się infrastruktura komponowalna od rozwiązań hiperkonwergentnych?

Główną różnicą jest właśnie elastyczność w wykorzystywaniu posiadanych zasobów. Infrastruktura hiperkonwergentna zakłada utrzymywanie stałego w proporcjach miksu różnych zasobów, wielokrotnie multiplikowanych w ramach centrum danych. Takie podejście jednak, pomimo niewątpliwych zalet względem tradycyjnych architektur, często wymaga dokonywania nadmiarowych inwestycji. Sytuacją typową dla infrastruktury HCI jest także nadmierne obciążenie zasobów w niektórych węzłach, a jednocześnie – niewykorzystanie analogicznych zasobów w innych obszarach infrastruktury.

Z kolei infrastruktura komponowalna to system, w którym zasoby obliczeniowe, sieciowe i storage są podzielone na „udostępnialne” pule przestrzeni dyskowej, które mogą się skalować niezależnie i przyrostowo tam, gdzie są potrzebne do realizowania celów biznesowych. Na takim właśnie podejściu opiera się platforma Western Digital OpenFlex. Naszym pierwszym krokiem było zaimplementowanie infrastruktury OpenFlex w jednym z najdroższych zasobów w centrach danych – systemach flash-based storage – co stanowi pierwszy krok na drodze do wdrożenia koncepcji pamięci masowych definiowanych programowo – Software-Defined Storage (SDS).

W jaki sposób przejawia się atrakcyjność kosztowa infrastruktury komponowalnej?

Użytkownicy powinni spodziewać się znaczących oszczędności dzięki zoptymalizowaniu zużycia ich zasobów flash oraz możliwości wdrożenia rozproszonych systemów storage dla wielu aplikacji i serwerów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Przykładowo, platforma OpenFlex pozwala umieścić interfejsy storage NVMe bezpośrednio w sieci (onto the fabric – NVMe-oF), bez konieczności wykorzystywania dodatkowych serwerów. Dzięki infrastrukturze OpenFlex można łatwiej zapewniać zasoby aplikacjom i serwerom, eliminować sytuacje, w których niektóre zasoby nie są wykorzystywane w 100% i w porównaniu z infrastrukturą hiperkonwergentną zredukować współczynnik całkowitego kosztu posiadania nawet o 40%.

Wśród jakich organizacji spodziewają się Państwo największego zainteresowania platformą OpenFlex?

Biorąc pod uwagę fakt, że rozwiązania zbudowane w oparciu o platformę Western Digital OpenFlex zapewnią opóźnienia znacznie mniejsze niż lokalne dyski SAS SSD oraz przepustowość po stronie użytkownika sięgającą nawet 10GBps na każdy dysk, spodziewamy się, że zalety takich rozwiązań w pierwszej kolejności docenią te firmy, które korzystają z rozwiązań biznesowych wymagających błyskawicznego przetwarzania ogromnych ilości danych, w tym m.in. złożoną analityką biznesową czy sztuczną inteligencją.

Jaką rolę odgrywa platforma OpenFlex w kontekście planów rozwoju oferty firmy Western Digital dla centrów danych?

OpenFlex zajmuje obecnie centralne miejsce, jeśli chodzi o nasze rozwiązania dla data center. Dysponujemy bowiem wszelkimi zasobami, które są niezbędne, aby w odpowiedzi na potrzeby klientów tworzyć wysoko wydajne platformy storage. Co ważne, platforma OpenFlex to uniwersalnie użyteczna implementacja oparta na otwartej architekturze i API. Jest to o tyle istotne, że w rozwój idei w pełni komponowalnego centrum danych angażuje się coraz więcej firm. Pojawiają się m.in. dedykowane moduły, czy układu GPU oraz FPGA wspierające założenia architektury komponowalnej. Z kolei producenci oprogramowania tworzą m.in. narzędzia do orkiestracji oraz zarządzania pamięciami masowymi oparte na Open Composability API, które zapewnią interfejsy do wielu różnych typów aplikacji. Szczególne korzyści z wykorzystania architektury komponowalnej, a więc dużych i szybkich pul zasobów IT, są widoczne w kontekście aplikacji kontenerowych, które potrafią wykorzystać zalety równoległego przetwarzania dużych ilości danych.

Jakie są główne założenia dotyczące rozwoju platformy OpenFlex?

Platforma ta będzie fundamentem otwartego, opartego na standardach ekosystemu rozwiązań pozwalających na tworzenie oraz łatwe wykorzystywanie możliwości infrastruktury komponowalnej w realnych scenariuszach biznesowych. Nasze inicjatywy rozwojowe w tym obszarze będą oczywiście koncentrować się na warstwie pamięci masowych. W 2019 roku sfinalizowaliśmy przejęcie firmy Kazan Networks, co dodatkowo wzmocniło naszą pozycję lidera w segmencie rozproszonej infrastruktury danych i przyspieszyło rozwój nowych platform NVMe-oF zgodnych z koncepcją CDI (Composable/Disaggregated Infrastructure). Mając to na uwadze, użytkownicy platformy OpenFlex mogą spodziewać się kolejnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć pojemność i wydajność warstwy storage, przy – co nie mniej ważne – konkurencyjnych kosztach. Jedną z opcji rozwoju OpenFlex jest też rozszerzenie wsparcia pod kątem dysków HDD klasy Enterprise jako kolejnego ze sposobów na ułatwienie zarządzania oraz spełnienia rosnących wymagań w obszarze całkowitych kosztów użytkowania rozwiązań IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *